Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

    
Advent

Aan de liturgie van de advent is het al =bevrijding= wat de klok slaat, evenals bij Israëls profeten. Wie nog een beetje thuis is in de klassieke Latijnse teksten, die kan zich bijvoorbeeld herinneren dat in het Rorate Caeli gesproken werd van >het juk van de gevangenschap=. Bevrijding van wat? Het moet mogelijk zijn aan dat begrip een inhoud te geven, waardoor men niet ontrouw wordt aan de intentie van de oude teksten, maar die tegelijkertijd ligt binnen de ervaring en het voorstellingsvermogen van de moderne mens. Bevrijding van wat en waartoe? Wie voelt zich vrij en bevrijd? Of wie kan vermoeden welke vrijheid hem of haar in de viering van Jezus= geboorte is toegezegd?
 Waar het mij om gaat is: de advents- en kerstviering opnieuw uit te heffen boven de sfeer van het louter gevoelige of romantische of esthetische, want alleen dááruit kunnen we vandaag niet meer leven. Kerstmis heeft te maken met onze eigen concrete existentie, met de zin van ons bestaan. Het is niet zo maar een traditie, die wij zonder inzicht met ons meezeulen. Niet alleen een eetfeest. Niet alleen gezelligheid. Het is een waarheid, die opnieuw werkelijkheid moet worden.
Hoe zei de mystieke dichter Angelus Silesius het ook alweer? Ook al zou Jezus duizend maal in Bethlehem zijn geboren, maar niet in onze ziel, dan was zijn geboorte voor ons waardeloos, ja, dan waren wij verloren. |
Uit: Han Fortman, Hoogtijd, 1970, p. 14.
 
Rorate Caeli...

Vide Domine afflictionem populi tui et mitte quem missurus es.
Emitte Agnum dominatorem terrae de petra deserti ad montem filiae Sion
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.   
     

Heer, zie neer op de ellende van Uw volk en zend die U beloofd hebt.
Zend het Lam dat de aarde beheerst uit Petra in de woestijn naar de berg van Sions dochter,
opdat Hij het juk van onze gevangenschap wegneme.

Adventsactie 2023
1 op de 27 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven.    lees meer...

Welkom in onze vieringen
Iedereen is echt welkom, van harte! Voorlopig geen corona-maatregelen. Maar het staat iedereen vrij afstand te houden en/of een mondkapje te gebruiken. Corona is nog niet weg onder ons! De communie wordt ontvangen aan het altaar. We geven geen hand bij het vredewensen. En de collectes blijven nodig, in het mandje bijvoorbeeld, maar mogelijk ook per bank. Voor elkaar en voor onszelf blijven wij voorzichtig. Iedereen moet veilig mee kunnen vieren. Bij het koffiedrinken is iedereen welkom. Een gouden tip: breng eens iemand mee naar de zondagsviering!! Koffieverkoop gestopt.

Voorbede
Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest
onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Oude wijsheid
Als je iets wil vertellen over een ander
vraag jezelf dan eerst af of je zeker weet dat het waar is wat je gaat vertellen.
Vraag vervolgens jezelf af of het iets goeds is wat je over die ander wil gaan zeggen.
En overweeg ten slotte of het echt noodzakelijk is dat je het doorvertelt.
Als het niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is wat je gaat vertellen,
vergeet het dan en belast een ander er niet mee.
Socrates

Zondagse collecte
De zondagse collecte is na elke viering in het mandje.
Wie onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven ook storten op bankrekening: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
De parochie rekent op u.
Hartelijk dank!

Misintenties op een nieuwe wijze...
Het noemen van een bijzondere gebedsintentie tijdens de voorbeden in de viering maakt ons gemeenschappelijk gebed actueel en concreet en vaak ook persoonlijk. U wordt uitgenodigd uw intentie tevoren op te geven. Dat kan per mail of ook op andere manier. Het is een oud gebruik om dan tegelijk een gave te doneren, maar dat is niet verplicht.
U kunt zelfs een langere of kortere voorbede zelf formuleren voor in de viering. Ook die kunt u tevoren opgeven. Elke intentie of eigen formulering van ons gemeenschapsgebed is van harte welkom. Het is misschien even wennen, maar het zou een zinvolle vernieuwing kunnen betekenen voor onze gemeenschappelijke vieringen.
Wie gewend zijn misintenties voor een langere periode op te geven, worden uitgenodigd dat per mail te doen, liefst in een van komende weken. Hartelijk dank aan ieder!
p. A. Niesen o.p.

Open spreekuur
is er gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30u. Wilt u liever een afspraak maken, bel dan: 020 6445325 of mail: 
parthomvanaquino@hetnet.nl

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie november 2022 - Tunesië: geef rechters en aanklagers hun baan terug!
President Saied van Tunesië gaf op 1 juni opdracht om 57 rechters en officieren van justitie per direct te ontslaan. De redenen voor hun ontslag waren vaag, zoals ‘morele corruptie’ en deelname aan ‘feesten waar alcohol werd geserveerd’. Dit is een schending van hun rechten en bovendien een aanslag op de onafhankelijke rechtstaat!   lees meer...

Vernieuwingen op deze website
O
p deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2021. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  
    

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.