Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

LEVEN VAN WAT KOMT
Enkele jaren geleden is een boek verschenen met de titel: “Leven van wat komt.” Auteur is Erik Borgman. Voor ons geen onbekende.
Misschien is de titel van zijn boek wel een passend motto voor ons nieuwe jaar. Voor alle dagen die gaan komen: Leven van wat komt.

Beleidsmakers en bestuurders hebben het graag over: ‘een stip op de horizon’. Er moet beleid worden gemaakt en dat beleid moet worden uitgevoerd.
Er moet een tijdpad worden vastgesteld en er moet een budget worden bewaakt.
Maar vaak genoeg wordt in de praktijk ondervonden dat de toekomst zich niet laat vangen. Het pakt vaak anders uit dan je zou verwachten. Er gebeuren dingen die niemand in de hand had.
Dat geldt voor besturen, het geldt voor organisaties, en het geldt evengoed voor onszelf in ons persoonlijke leven. Je stelt jezelf doelen, maar de werkelijkheid blijkt anders. Je horizon verschuift en er is geen stip meer te zien.
Dat kan heel frustrerend zijn. Het kan zelfs voelen als mislukking. Weer een doel gemist.

Denk dan eens aan de titel van dat boek: Leven van wat komt.
Dat is niet zo naïef als het misschien lijkt. Leven van wat komt betekent niet dat we nooit meer plannen zouden kunnen maken. Leven van wat komt betekent niet dat je niets meer zou kunnen kiezen, als het erom gaat welke weg we zouden moeten inslaan.
Plannen maken en wegen uitstippelen kan heel zinvol zijn. Vaak ontkom je er niet aan. Als we maar onthouden dat de toekomst niet valt dicht te regelen. De toekomst achterhaalt zich zelf.
Daarom is het beter om wat ruimte te bewaren. Leven van wat komt betekent: vertrouwen bewaren. Bovenal geldt dat wij in ons leven ruimte zouden moeten inruimen waarin we ons mogen toevertrouwen aan Gods hand. Leven van wat komt betekent: leven met vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, vertrouwen in onze medemensen, maar vooral vertrouwen in Gods hand.

Voor ons nieuwe jaar is ons gebed, dat ons gegeven mag worden: groot vertrouwen dat wij kunnen leven van wat komt.

Schep God een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij.
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

(Met dank aan: René Dinklo o.p. in: Miniaturen, Dominicaanse spiritualiteit van alledag, p. 56. - Boekje verkrijgbaar in onze winkel.)

Gezegend en gezond nieuwjaar voor iedereen!

 pater A. Niesen o.p.  
    

Week van gebed voor eenheid van christenen 2022
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland maken vandaag het thema van de jaarlijkse gebedsweek bekend: ‘Licht in het duister’.
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.    lees meer...
     

Leven op anderhalve meter  (vesie 2-1-'22)
Apart aandacht voor de ventilatie van de kerkruimte.
Er zijn 10 plaatsen, exclusief organist en voorganger.
Vooraf reserveren is noodzakelijk:
Liefst via mail:
parthomvanaquino@hetnet.nl  of bel: 020 4040036 (spreek eventueel in).

Bewaar altijd anderhalve meter.
Mondkapje is verplicht bij het lopen.

Desinfecteer uw handen. Er is een presentielijst.
Blijf thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

Samenzang is beperkt. Vredeswens zonder handdruk.
De communie ontvangt u aan de altaartafel.

Collecte-gaven zijn welkom in het groene mandje op de boekentafel.
Ook welkom op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk

Koffiedrinken na afloop en/of binnen napraten is niet mogelijk.
Bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.
    

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank: de parochie rekent op u.

     

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel.
Denk daarbij aan de corona maatregelen.
U kunt natuurllijk ook contact opnemen. Bel: 020 4040036 of e-mail: 
parthomvanaquino@hetnet.nl
     

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...
         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie januari 2022 - Mexico moet onderzoek doen naar marteling.
José Eduardo Ravelo belde op 23 juli 2021 zijn moeder om te zeggen dat de politie hem twee dagen eerder had opgepakt. Hij vertelde haar dat agenten hem sloegen en seksueel mishandelden. De 23-jarige José overleed een paar dagen later aan inwendig letsel.  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2021. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  
    

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...
       

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.