Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Musicus gezocht
De Thomas van Aquinoparochie zoekt per direct voor haar zondagsliturgie een musicus, die op kistorgel, piano of eigen instrument een eigen aandeel kan geven. Enige ervaring is gewenst. Wie dit leest wordt van harte uitgenodigd om zelf voor ons op zoek te gaan in eigen kring. Verdienste volgens geldende bisdommelijke regeling. Info bij: p. Niesen, tel 020 40 40 036.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Actie Kerkbalans 2023 is van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiŽle bijdrage over te maken. Binnenkort valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?   lees meer...

Avondgebed 22 januari 2023
Op 22 januari, aan het eind van de Week van gebed voor eenheid 2023, vieren Oude Kerk en Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) gezamenlijk een avondgebed met als thema Doe goed, zoek recht. De Week van gebed voor eenheid 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken.
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/week-van-gebed-voor-eenheid-van-christenen/  Voor het avondgebed in de Oude Kerk op 22 januari zijn lezingen en liederen gekozen uit (of aansluitend bij) het materiaal dat voor de Week van gebed 2023 is ontwikkeld door de Raad van Kerken in Minnesota en waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Daarmee is dit Avondgebed een mooie opmaat voor het bijzondere jaar 2023, waarin de Raad van Kerken, i.s.m. diverse partners, op 30 juni een Nationale Herdenking van het Slavernijverleden in Amsterdam hoopt te organiseren, voorafgaand aan de 1 juli-viering van Keti Koti.
Het Avondgebed vindt plaats in de Oude Kerk, Oudekerksplein nr. 13.
Het begint om 18.30 uur; na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.

Afscheid organiste
 Onze organiste Cora Koene heeft op 9 januari 2023 haar functie van organist in de parochie beŽindigd. Zij is 45 jaar kerkmusicus geweest: een respectabele tijd! Daarvan heeft zij sinds 2013 trouw dienst verleend aan onze parochie, eerst in de Maranathakerk, later op Rijnstraat 109.
Aanvankelijk was er naast haar op twee zondagen per maand een andere organist. Maar in latere tijd stond ze alleen voor die taak. In coronatijd heeft zij de volledige last ook alleen gedragen. Vrije zondagen voor haar waren er zelden. Al met al was het een hele opgave.
Om persoonlijke redenen en om meer tijd te kunnen besteden aan dingen die haar ook raken, heeft zij besloten om het nu rustiger aan te gaan doen.
Vanaf 2013 heeft zij met hart en ziel haar functie binnen onze geloofsgemeenschap uitgeoefend. Voor haar jarenlange inzet voor geloof en kerk zijn wij heel dankbaar.
Wij wensen haar voor komende tijd veel zegen en alle goeds.

Nieuw bestuur Dominicanen
Van 27 t/m 31 december l.l. is in het Dominicanenklooster te Huissen het eerste kapittel gehouden van de Belgische en Nederlandse Dominicanen samen. Op dat kapittel is o.a. het nieuwe bestuur gekozen voor de komende vier jaar. Als provinciaal is gekozen pater Didier Croonenberghs, woonachtig in Antwerpen. Het provincialaat is gevestigd in Leuven. Pater Renť Dinklo blijft vikaris van het Vikariaat van de Nederlandse Dominicanen, gevestigd in Berg en Dal.

Stijgende voedsel-/energieprijzen
Als je geldzorgen hebt kan dat, aldus wetenschappelijk onderzoek, leiden tot geldstress en sociale en gezondheidsproblemen. Men ervaart vaak schaamte bij geldzorgen en schulden. Toch is het devies: praat over je (financiŽle) zorgen. Zoek een luisterend oor. Zoek hulp en voorkom dat rekeningen en schulden opstapelen.   lees meer...

Welkom in onze vieringen
Iedereen is welkom! Voorlopig geen bijzondere corona-maatregelen. Maar iedereen kan vrij afstand houden en/of een mondkapje gebruiken. Corona is niet weg onder ons!
De communie wordt ontvangen aan het altaar. We geven geen hand bij het vredewensen. En de collectes blijven nodig, in het mandje bijvoorbeeld, maar mogelijk ook per bank.
Voor elkaar en voor onszelf blijven wij voorzichtig. Iedereen moet veilig mee kunnen vieren. Bij het koffiedrinken is iedereen welkom.
Een gouden tip: breng eens iemand mee naar de viering!!

Zondagse collecte
Voor de zondagse collecte staat na elke viering het mandje klaar op de boekentafel..
Wie onze parochie wil steunen kan ook doneren op rek. NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
De parochie rekent op u. Hartelijk dank!

Misintenties op een nieuwe wijze...
Het noemen van een bijzondere gebedsintentie tijdens de voorbeden in de viering maakt ons gemeenschappelijk gebed actueel en concreet en vaak ook persoonlijk. U wordt uitgenodigd uw intentie tevoren op te geven. Dat kan per mail of ook op andere manier. Het is een oud gebruik om dan tegelijk een gave te doneren, maar dat is niet verplicht.
U kunt zelfs een langere of kortere voorbede zelf formuleren voor in de viering. Ook die kunt u tevoren opgeven. Elke intentie of eigen formulering van ons gemeenschapsgebed is van harte welkom. Het is misschien even wennen, maar het zou een zinvolle vernieuwing kunnen betekenen voor onze gemeenschappelijke vieringen.
Wie gewend zijn misintenties voor een langere periode op te geven, worden uitgenodigd dat per mail te doen, liefst in een van komende weken. Hartelijk dank aan ieder!
p. A. Niesen o.p.

Open spreekuur
is er gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30u. Wilt u liever een afspraak maken, bel dan: 020 6445325 of mail:  parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: ďPlein van SienaĒ.    lees meer...         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie januari 2023 - Zet 1150 Palestijnen niet uit hun huizen.
Jamila en Muhammad Abu Sabha en hun zes kinderen zijn een van de vele families die groot risico lopen om hun huis te worden uitgezet. Op 4 mei 2022 besloot de Hoge Raad van IsraŽl om hun dorp in het gebied Masafer Yatta en nog acht andere dorpen op de door IsraŽl bezette Westelijke Jordaanoever binnenkort te slopen.    lees meer...

Vernieuwingen op deze website 
Op deze website vind u onder het kopje ĎOnderwegí helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geÔnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  
    

Privacy verklaring parochie   
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.