Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Iedereen zoekt u...
Op zondag 7 februari waren de weersomstandigheden zodanig dat niemand onze zondagsviering kon bezoeken. De woord-gebedsdienst is daarom niet doorgegaan. De lezingen waren: Job 7, 1-4.6-7 en Marcus 1, 29-39. Daarbij was onderstaande overweging geschreven.

Vandaag lezen we in de eerste lezing over het lijden van Job. Wie kent niet het gezegde: zo arm als Job. Als ziekte of financiële tegenslag ons treft, kunnen we daar zwaar onder gebukt gaan en maakt dat onze wereld plotseling heel klein! Hoe actueel is het niet voor alle mensen, waar ook ter wereld die direct of indirect, lijden of te kampen hebben met het Corona virus?    lees meer...  

Kerkbalans 2021
Kerkbalans is een jaarlijkse actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari om een financiële bijdrage voor hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van gebouw, dienstverlening, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Meer dan andere jaren is vanwege corona tijd de actie kerkbalans voor de kerken een onmisbare bron van inkomsten. Door de lockdown is het normale kerkbezoek aanzienlijk verminderd en daarmee zijn ook de kollekte-inkomsten flink teruggelopen. Onze penningmeester schreef ons daarover een persoonlijke brief:

Beste parochianen,
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. De kerk van de Heilige Thomas van Aquino in Amsterdam Zuid vormt vanuit de Dominicaanse traditie een plek waar ruimte en aandacht is voor liturgie, catechese en geloofsvorming. We zijn een kleine gemeenschap, maar daardoor is er ook de kans om persoonlijke aandacht te hebben voor alle leden. Uiteraard staan we ook open voor nadere samenwerking in de regio en hebben we een band met de grote wereldkerk. Het kerkbezoek op zondag is in deze tijd niet eenvoudig, met alle voorzorgsmaatregelen die we moeten nemen. Maar, we durven vooruit te kijken naar een tijd waar weer meer mogelijk kan worden, zoals zang en muziek tijdens de diensten. Ook zullen dan weer nieuwe activiteiten in Plein van Siena worden ontwikkeld.
Voor al deze werkzaamheden en het dienstbaar zijn aan de gemeenschap vragen wij uw bijdrage. Steun daarom van harte uw kerk, voor vandaag maar ook voor morgen.

RK Parochie Thomas van Aquino
Rijnstraat 109 1079 HA Amsterdam
Bankrekening parochie: NL32 INGB 0004 5108 17
Contactgegevens penningmeester Cees Backer:
E-mail CBacker@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Telefoon 06-41184346

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Cees Backer

Lock Down: Hou Vol
Zit je thuis en komen de muren op je af en wil je een praatje maken?
Of heb je hulp nodig?
Klop dan aan bij Voor Elkaar in Amsterdam!
Wij luisteren naar je of zorgen dat je hulp krijgt.
Elke werkdag van tien tot vier kun je ons bellen.
Wil je liever niet bellen? Vul dan het formulier in op onze website of stuur een e-mail.

Of ken je iemand die alleen zit of hulp nodig heeft?
En kun je zelf even geen contact leggen en niets doen?
Bel ons of meld het via onze website!
Wij geven advies, leggen contact of kijken hoe wij kunnen helpen!

Bel ons op: 020 7670031 ma t/m vr 10 – 16 uur
Na 16 uur of in het weekend behoefte aan een luisterend oor?
Bel de luisterlijn: 0900 0767 (dag en nacht bereikbaar)
Thuis niet veilig? Bel Veilig Thuis: 0800 2000 (dag en nacht bereikbaar)
Kijk ook op: voorelkaarinamsterdam.nl

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Meest recente versie van ons protocol
 
Speciale aandacht krijgt de ventilatie van de kerkruimte.
Er zijn 8 plaatsen. Met organist en voorganger: 10.
U bent welkom, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.
Liefst via mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 4040036 (spreek eventueel in).
 
Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.
Gebruik een mondkapje. Desinfecteer uw handen.
Na het welkom door de "deurwachter" wordt uw naam genoteerd op de presentielijst.
Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).
 
Volg de aanwijzingen voor een zitplaats. Denk altijd aan de anderhalve meter.
Uw mondkapje kan eventueel af, als u zit en bij de communie-gang.
Samenzang is niet mogelijk. De vredeswens is zonder handdruk.
De communie ontvangt u aan de altaartafel in uw open hand, of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand. De kelk-communie is niet mogelijk.

Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het groene mandje op de boekentafel.
Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk
 
Koffiedrinken na afloop en binnen napraten is niet mogelijk.
Bij het weggaan: denk aan mondkapje en anderhalve meter.

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.

Vastenactie 2021
Het belang van doorleren
Werken aan je toekomst

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren.
Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.
  
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!
 
De offerkist staat in onze kerkruimte. Of u kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL21INGB0000005850 Stichting BVA o.v.v. Vastenactie.  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Iran: executie dreigt voor Iraans-Zweedse arts
Djalali woonde in Zweden en is gespecialiseerd in rampengeneeskunde. Hij werd in 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld na een oneerlijk proces. Hij werd gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Hij zit sinds 24 november 2020 in een isoleercel, in afwachting van zijn executie. Hij mag geen contact hebben met zijn familie en advocaat.   lees meer...
 

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.