Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Kerkelijk leven op anderhalve meter

  • In onze kerkzaal is ruimte voor maximaal 14 personen. Tijdig vooraf reserveren is noodzakelijk: Via: mail: parthomvanaquino@hetnet.nl of bel: 020 6445325

  • Houd altijd anderhalve meter afstand, binnen en buiten. Blijf thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.

  • om alléén of maximaal met twee. Kom op tijd. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door de “deurwachter”. Reinig eerst uw handen met desinfecterende gel. Uw jas kan aan de kapstok of mee naar uw stoel (over de rugleuning).

  • Volg alle aanwijzingen voor toewijzing van uw zitplaats, voor veilige loop heen en terug. Houd altijd anderhalve meter afstand van elkaar.

  • Samenzang is helaas nog niet mogelijk wegens besmettingsgevaar. Wij zoeken naar andere muzikale mogelijkheden. De vredeswens is zonder handdruk. Bij de communie gaat u naar het altaar. Daar ontvangt u de communie in de open hand, al of niet op eigen schone witte zakdoek, als een “corporale” op uw hand. De kelk-communie is niet mogelijk.

  • Collecte-gaven zijn na afloop welkom in het mandje op de boekentafel. Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk

  • Koffiedrinken na afloop of binnen napraten in groepjes is helaas niet mogelijk vanwege de anderhalve meter. Buiten is zo’n ontmoeting makkelijker  

Vredesweek 19 t/m 27 september 2020:Vrede verbindt verschil"
Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg. En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020.  lees meer...

Wereldmissiemaand oktober 2020 - Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger
“Onze opdracht is de dienst aan de armen. Zelfs wanneer het moeilijk wordt, zijn wij bereid om voorop te gaan.” zuster Marie Catherine Kingbo
In Niger lijden mensen al lange tijd onder armoede, droogte en islamitische terreur. Zuster Marie Catherine Kingbo heeft zich met haar kleine gemeenschap van zusters gewijd aan het ondersteunen van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. De zusters strijden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De coronapandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen.   lees meer...

Zondagse collecte
Omdat de vieringen nog steeds beperkt toegankelijk zijn is de zondagse collecte ook maar beperkt mogelijk. Wie in deze tijd onze parochie wil blijven steunen, kan de collectegaven storten op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk.
Hartelijk dank.

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Afghanistan - Afghanistan moet mensenrechtenverdedigers beschermen
In september 2019 werd de bekende Afghaanse mensenrechtenverdediger en journalist Abdul Samad Amiri ontvoerd en vermoord vanwege zijn werk. Hij werkte voor een onafhankelijke Afghaanse mensenrechtencommissie. Afgelopen juni kwamen ook al twee medewerkers van de commissie om het leven door een autobom. Met het oplaaiende geweld in Afghanistan wordt de situatie er voor mensenrechtenverdedigers steeds gevaarlijker. En ze krijgen geen bescherming van de autoriteiten.  lem>ees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...a>

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.