Thomas van Aquino Parochie

Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam

Welkom! We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie: wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor de actuele data van onze vieringen

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Welkom in onze vieringen

Elke zondag komen wij rond half 11 samen rond Schrift en Tafel. De communie wordt ontvangen aan het altaar. We zingen elkaar toe bij ons vredewensen. Na afloop is iedereen welkom bij ons samenzijn rond de koffie. Breng eens iemand mee naar de viering?
Voor de collecte staat altijd het groene mandje klaar op de boekentafel.
Onze parochie steunen kan ook via rek. NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
Ons Dominicaanse project Plein van Siena steunen kan via rek. NL72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. “gift”.
De parochie en Plein van Siena rekenen op u. Hartelijk dank!

 

Plein van Siena

Wie binnenkomt op Rijnstraat 109 hs kan niet voorbij het grote kleurrijke schilderij “Plein van Siena” van de hand van Janneke Viegers. Het magnifieke plein van stadshart Siena in vogelperspectief. Dat Plein is in werkelijkheid inderdaad bezienswaardig. Met noemt dat schelpvormige plein wel een wereldwonder.   lees meer…

Restauratie lezenaar

De monumentale lezenaar in onze kerkruimte, waarop altijd de opengeslagen bijbel ligt, was nodig aan restauratie toe. Het meubelstuk maakt al vanaf de oprichting van de parochie deel uit van het liturgische meubilair. Voor ons is de lezenaar een symbool, dat wij graag willen bewaren. Maar door de jaren heen heeft het stuk wat beschadiging opgelopen. Het kostbare inlegwerk en de belettering in het blad waren gehavend. Het blad was losgeraakt van de kolom.
Alles is met liefde en passie gerestaureerd. Het fineerwerk van de letters en het dominicaanse leliewapen is knap hersteld. De lezenaar staat er weer gaaf en solide bij en is door iedereen te bewonderen. Laudare, benedicere et praedicare: Loven, zegenen en prediken!
Wilt u ook bijdragen in de kosten? De offerkist staat klaar in de kerkruimte. Alvast hartelijk dank!
A. Niesen o.p.

Gebedsintenties

Uw eigen gebedsintentie als voorbede maakt ons bidden actueel en persoonlijk. U kunt daartoe uw intentie tevoren opgeven. Ook via e-mail. Het is een goed gebruik om daarbij een gave te doneren, maar dat is zeker niet verplicht.
Men kan een gebedsintentie zelf verwoorden. Een persoonlijke formulering is een stimulans voor ons gemeenschappelijk vieren en een uitnodiging om met en voor elkaar te bidden.
Intenties voor een langere periode opgeven kan gemakkelijk via e-mail.
Hartelijk dank!
A. Niesen o.p.

Open spreekuur

Gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30 uur op Rijnstraat 109.
Maakt u liever een afspraak, bel dan: 020 6445325 of mail: parthomvanaquino@hetnet.nl

Nieuws van Plein van Siena

Wij zoeken vrijwilligers om te helpen als gastvrouw/gastheer en om mee te denken bij de ontwikkeling van ons programma of de uitvoering daarvan. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: info@pleinvansiena.nl .
Nu te zien: de EXPOSITIE “POERIM”, objecten m.b.t. het Poerimfeest, van Bilha Zussman en gouaches, die achter elkaar het gehele bijbelse boek Ester uitbeelden, van Gerard Vroon.De expositie is te zien tot en met 31 augustus 2024. Openingstijden: donderdag 13.00u.- 17.30u. Zaterdag 12.00u. – 17.00u.
Programmaboekjes zijn gratis af te halen in onze winkel.
Zie:  Komend programma…

Amnesty International – Groep 333 – De Pijp / Rivierenbuurt / West

Schrijfactie juli 2024: Venezuela – Geef Emirlendris Benítez onmiddellijk medische zorg!
Emerlendris Benítez werd in 2018 onterecht opgepakt. Ze werd in detentie ernstig gemarteld terwijl ze zwanger was. Enkele weken na haar arrestatie werd haar zwangerschap onder dwang beëindigd. Door de martelingen zit Benítez nu in een rolstoel. Ook kampt ze hierdoor met gezondheidsproblemen waarvoor ze dringend een operatie nodig heeft.  lees meer… 
Goed nieuws: Rita Karasartova vrijgesproken!  lees meer… 

Vernieuwingen op deze website

Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is…. U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.

Privacy verklaring parochie

Klik hier om de privacy verklaring van onze parochie te downloaden.