Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

De Thomas van Aquino parochie, Rijnstraat 109 1079 HA Amsterdam, zoekt voor haar zondagsvieringen van 10.30u. per direct een MUSICUS (m/v) die op kistorgel, piano of met eigen instrument een eigen aandeel kan geven.
Enige ervaring met begeleiding van zang is wel makkelijk. Keuze voor enkele keren per maand is mogelijk. Verdienste naar bisdommelijke regeling.
Info bij: p. Niesen, tel 020 40 40 036, of: parthomvanaquino@hetnet.nl Kijkt u ook eens in uw kennissenkring?

Goede Week
In zijn prachtige boek ‘Zondagmorgen’ schrijft Willem Jan Otten: “De rite van pasen is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop Jezus stierf, namelijk door toedoen van mensen, en zonder het einde te ontlopen. Door toedoen van alle mensen, niet alleen van Judas, of van de schriftgeleerden. Of van alleen de joden. Zijn vrienden lieten hem schieten, dat in de eerste plaats. De rechterlijke macht deed hem geen recht. De priesters van zijn tempel vroegen om zijn dood. Van maar een handvol mensen wordt in de evangeliën verteld dat zij hem tot in het uur van zijn dood trouw bleven: zijn moeder Maria, zijn vriendin Maria Magdalena, zijn jeugdige volgeling Johannes, zijn laatste volgeling vlak voor zijn dood, de oude Nicodemus, en een vermogende sympathisant Jozef van Arimathea.
Hoe het verhaal ook wordt verteld, je weet: als hij het niet had gewild, deze dood, dan was het niet gebeurd. En van dit willen, zeggen de evangelisten unaniem, heeft hijzelf gezegd, dat dit de wil van zijn vader was, van God.”     lees meer...

Vastenactie 2023
Van aswoensdag tot eerste paasdag is het vastentijd. Tijd van bezinning en wat soberder leven. Een goede gelegenheid om tijd, aandacht en misschien ook wat van onze financiële middelen te delen met anderen die onze steun goed kunnen gebruiken. Iets uitsparen en dat voor hen bestemmen is misschien ook een idee…
NL21INGB0000005850 vastenactie Den Haag.
Offerkist staat tot en met pasen in onze kerkgelegenheid.   lees verder over het project

Welkom in onze vieringen
I
edereen is welkom! Voorlopig geen bijzondere corona-maatregelen. Maar iedereen kan vrij afstand houden en/of een mondkapje gebruiken. Corona is niet weg onder ons!
De communie wordt ontvangen aan het altaar. We geven geen hand bij het vredewensen. En de collectes blijven nodig, in het mandje bijvoorbeeld, maar mogelijk ook per bank.
Voor elkaar en voor onszelf blijven wij voorzichtig. Iedereen moet veilig mee kunnen vieren. Bij het koffiedrinken is iedereen welkom.
Een gouden tip: breng eens iemand mee naar de viering!!

Zondagse collecte
Voor de zondagse collecte staat na elke viering het mandje klaar op de boekentafel..
Wie onze parochie wil steunen kan ook doneren op rek. NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
De parochie rekent op u. Hartelijk dank!

Misintenties op een nieuwe wijze...
Het noemen van een bijzondere gebedsintentie tijdens de voorbeden in de viering maakt ons gemeenschappelijk gebed actueel en concreet en vaak ook persoonlijk. U wordt uitgenodigd uw intentie tevoren op te geven. Dat kan per mail of ook op andere manier. Het is een oud gebruik om dan tegelijk een gave te doneren, maar dat is niet verplicht.
U kunt zelfs een langere of kortere voorbede zelf formuleren voor in de viering. Ook die kunt u tevoren opgeven. Elke intentie of eigen formulering van ons gemeenschapsgebed is van harte welkom. Het is misschien even wennen, maar het zou een zinvolle vernieuwing kunnen betekenen voor onze gemeenschappelijke vieringen.
Wie gewend zijn misintenties voor een langere periode op te geven, worden uitgenodigd dat per mail te doen, liefst zo spoedig mogelijk. Hartelijk dank!
p. A. Niesen o.p.

Open spreekuur
is er gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30 uur op Rijnstraat 109. Wilt u liever een afspraak maken, bel dan: 020 6445325 of mail:  parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...         

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Chili: gerechtigheid voor martelslachtoffer
In oktober 2019 nam de Chileense Moisés Órdenes deel aan een landelijke demonstratie voor sociale en economische gelijkheid. Tijdens het demonstreren werd hij aangevallen en gemarteld door 13 agenten. Drie jaar later, op 5 december 2022, besloot de aanklager het onderzoek naar 7 van hen te staken.     lees meer...

Vernieuwingen op deze website 
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.      

Privacy verklaring parochie   
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.