Thomas van Aquino Parochie

Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam

Welkom! We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie: wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor de actuele data van onze vieringen

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Welkom in onze vieringen

Elke zondag komen wij rond half 11 samen rond Schrift en Tafel. De communie wordt ontvangen aan het altaar. We zingen elkaar toe bij ons vredewensen. Na afloop is iedereen welkom bij ons samenzijn rond de koffie. Breng eens iemand mee naar de viering?

Voor de collecte staat altijd het groene mandje klaar op de boekentafel.
Onze parochie steunen kan ook via rek. NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk.
Ons Dominicaanse project Plein van Siena steunen kan via rek. NL72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. “gift”.
De parochie en Plein van Siena rekenen op u. Hartelijk dank!

Veertigdagentijd 2024 Boodschap van paus Franciscus.

Broeders en zusters, Wanneer onze God zich openbaart, brengt Hij altijd een boodschap van vrijheid: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’. Dit zijn openingswoorden van de 10 geboden, gegeven aan Mozes. In de woestijn zijn die gegeven als een weg naar vrijheid.
De oproep tot vrijheid is veeleisend en vraagt tijd. Net zoals Israël in de woestijn nog steeds vasthield aan Egypte – vol heimwee en gemor – zo kunnen wij ons hechten aan verstikkende banden die we moeten opgeven.   lees meer…

Vastenactie 2024

Leven in een veranderende wereld
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. We maken o.a. kennis met Thandekile en haar gezin en hoe zij leren om te gaan met de klimaatveranderingen.   lees meer…

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!
Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In deze weken ontvangt u de brief hierover. Doet u dit jaar weer mee?   lees meer…

Gebedsintenties

Uw eigen gebedsintentie als voorbede maakt ons gemeenschappelijk gebed actueel en persoonlijk. U kunt daartoe uw intentie tevoren opgeven. Ook via e-mail. Het is een goed gebruik om daarbij een gave te doneren, maar dat is zeker niet verplicht.
U kunt een gebedsintentie zelf verwoorden. Een persoonlijke formulering is een stimulans voor ons gemeenschappelijk vieren. Ook een uitnodiging om met en voor elkaar te bidden.
Intenties voor een langere periode opgeven is altijd mogelijk via e-mail.
Hartelijk dank!
pater A.Niesen o.p.

Open spreekuur

Gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16.00u. tot 17.30 uur op Rijnstraat 109.
Maakt u liever een afspraak, bel dan: 020 6445325 of mail: parthomvanaquino@hetnet.nl

Nieuws van Plein van Siena

Plein van Siena wordt gesteund door de orde van de Dominicanen en draait geheel op vrijwilligers. Voor komend jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers om mee te denken over ons programma en om gasten te ontvangen bij bijeenkomsten of in de winkel.
Te zien: de EXPOSITIE “SECRET GARDEN”, fotografisch werk van Michelle Blancke.
Komend programma…

Amnesty International – Groep 333 – De Pijp / Rivierenbuurt / West

Schrijfactie februari 2024: Turkije – Laat Zaterdagmoeders vreedzaam demonstreren.
In Turkije komen familieleden van verdwenen mensenrechtenactivisten jaar in jaar uit elke zaterdag bijeen voor een vreedzame demonstratie. In de jaren 80 en 90 arresteerde de politie hun dierbaren, waarna ze nooit meer werden teruggezien. Door buitenproportioneel politiegeweld en onterechte arrestaties maken de autoriteiten het de zogenaamde ‘Zaterdagmoeders’ onmogelijk om hun demonstratierecht uit te oefenen.   lees meer…

Vernieuwingen op deze website

Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2022. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is…. U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.

Privacy verklaring parochie

Klik hier om de privacy verklaring van onze parochie te downloaden.