Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.   

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Met paus Franciscus op weg naar de Synode
Communio - participatio - missio
Zondag 10 oktober opende paus Franciscus het synodale proces . Een week later werd in ieder bisdom in de wereld een diocesane fase geopend van consultatie en gesprek over de thema's van de bisschoppensynode van 2023 over synodaliteit. Hoe zal die consultatie in het bisdom Haarlem-Amsterdam vorm krijgen? Op zondag 17 oktober ’s middags om 17.00 uur is de opening van deze fase van de synode gevierd in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met een gezongen vespers. Daarna begon de periode van synodale consultatie. t.   lees meer...

Prijsvraag: De Nieuwe Stad
In een mooie, goede en rechtvaardige stad is het fijn leven. Het beeld van een goede stad inspireert ons.
Op dit moment hangen er in Plein van Siena foto’s van gebouwen die gesloopt worden. Een kerk, een ziekenhuis en gevangenis (De Bijlmerbajes). Sloop betekent ruimte voor iets nieuws. Naar aanleiding deze fototentoonstelling: AFBRAAK GEBOUWEN van Birgitta Maes en Annelies Schouten, is door Plein van Siena een prijsvraag uitgezet.  lees meer...

Kerkelijk leven
Geldende coronamaatregelen zijn bij ons nog steeds van kracht.
Speciale aandacht krijgt nog steeds de ventilatie van onze kerkruimte.
Er zijn 14 plaatsen beschikbaar. U bent hartelijk welkom, voorlopig zonder vooraf reserveren.
Wij houden ons aan de basisregels:
Blijf l thuis bij verkoudheid en of griepachtige klachten van uzelf of uw huisgenoten.
Desinfecteer uw handen.
De presentielijst wordt uit voorzorg nog steeds bijgehouden.
Samenzang is weer mogelijk. Vredeswens met handdruk niet.
De communie ontvangt u aan het altaar in de open hand of op een witte doek, als een “corporale” op uw hand.
Na afloop koffiedrinken of napraten binnen is niet mogelijk.
Uitdrukkelijk verzoek: Respecteer voldoende afstand van elkaar.
De maatregelen kunnen tussentijds worden aangepast.
Collecte-gaven zijn welkom in het groene mandje op de boekentafel.
Liever nog op: NL88INGB0000074484 t.n.v. pastoor St Thomaskerk.   

Zondagse collecte
De zondagse collecte is vanwege beperkte toegankelijkheid van onze vieringen ook maar beperkt mogelijk.
Steun onze parochie ook in deze tijd. Stort uw collectegaven op bankrekening: NL88INGB0000074484 t.n.v. Pastoor St Thomaskerk. Hartelijk dank.

Open spreekuur
Het open spreekuur is op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30 uur in onze winkel.
U kunt ook bellen: 020 4040036 of mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl  

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    llees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie november. - Eritrea: journalist al 20 jaar op geheime plek vast.
De Eritrees-Zweedse journalist Dawit Isaak zit sinds 2001 gevangen. De Eritrese autoriteiten pakten hem 20 jaar geleden op tijdens een klopjacht op onafhankelijke media. Maar hij is nooit ergens voor veroordeeld. Het is ook niet bekend waar hij wordt vastgehouden en hoe het met hem gaat.    lees meer..

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2020. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geïnteresseerd is.... U kunt ook hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
Enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.