Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Coronavirus (COVID-19)
In verband met de Corona- bestrijding zijn ook bij ons publieke vieringen tot onze spijt niet mogelijk. Dat geldt zeker tot na Pinksteren. De publieke viering wordt zo mogelijk vervangen door een besloten, aangepaste viering, waarbij plaats is voor maximaal drie personen die onze geloofsgemeenschap willen vertegenwoordigen. U kunt zich daarvoor tijdig tevoren opgeven via e-mail of telefoon.
Thuis kan ieder telkens op dezelfde tijd in de geest meevieren.
De viering op de TV volgen is ook een mogelijkheid.
Met eigen creativiteit is ook wel iets te bedenken.
Het is van groot belang te weten dat wij als geloofsgemeenschap ook in deze moeilijke dagen in gebed met elkaar verbonden blijven.
 
Ook vervalt de ZONDAGSE COLLECTE.
Wilt u toch ook in deze tijd onze parochie blijven steunen dan is uw gave heel welkom op bankrekening: NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. Pastoor St. Thomaskerk.
Hartelijk dank!

Overweging over de Corona virus
van pater Gerard Francisco P. Timoner III O.P. - Magister van de Dominicaanse Orde
Zoals u weet lijdt Italië, na China, het ergst vanwege Covid-19. Sommige leden van de dominicaanse familie in het noorden van het land hebben het virus opgelopen. Laten we blijven bidden voor alle zieken, degenen die voor hen zorgen en voor degenen die manieren zoeken om de pandemie en de nadelige gevolgen ervan te overwinnen. Samen met de broeders en zusters hier in Santa Sabina in Rome wil ik woorden van solidariteit delen als een gebaar van onze nabijheid tot elkaar in deze tijd, waarin ‘sociaal distantiëren’ voor het welzijn van allen vereist is. Onze missie is om gemeenschap op te bouwen. En toch lijken we ons in deze tijd van crisis over te geven aan isolatie.   lees meer...

Overweging over Pasen van paus Franciscus
Broeders en zusters, Ook dit jaar gaan wij weer met een vernieuwd hart het grote mysterie vieren van de dood en de verrijzenis van Jezus. Dat is de spil van ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven als christen. Wij mogen voortdurend met geest en hart terugkeren naar dit mysterie. Want het houdt niet op in ons te groeien in de mate waarin wij ons laten betrekken bij de geestelijke dynamiek ervan. En naarmate wij ons vrij en edelmoedig daarbij aansluiten.    lees meer...

Vastenactie 2020 - Werken aan je toekomst.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.    lees meer...

Open spreekuur
Het OPEN SPREEKUUR op dinsdagmiddag in onze winkel komt voorlopig te vervallen. U kunt natuurlijk wel contact opnemen per telefoon 020 4040036 of via e-mail: parthomvanaquino@hetnet.nl 
Onze winkel is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed, persoonlijk gesprek. Daarvoor is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor aan de kloostertafel. U kunt (ook zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: open spreekuur, elke dinsdag van 16.00 uur tot 17.30 uur in onze winkel op Rijnstraat 109.
       
pater Niesen o.p.

Plein van Siena Verhalenwedstrijd - Thema: vrijheid
Na 28 jaar wordt de Bijlmerbajes afgebroken. Voor Plein van Siena is de sloop van de Bijlmerbajes aanleiding een verhalenwedstrijd uit te schrijven over: leven in vrijheid. Je verhaal kan gaan over gevangen zijn en bevrijd te worden. Of over hoe mensen met vrijheid omgaan.  Of over waar en hoe mensen vrijheid zoeken en hopen te vinden. Of ...?
De wedstrijd is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 23 jaar.
Lees meer op de site: www.pleinvansiena.nl

Plein van Siena
Tussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie Egypte: Kritische onderzoeker opgepakt en gemarteld.
Patrick Zaki George werkt als onderzoeker bij een Egyptische mensenrechtenorganisatie. Hij startte v orig jaar met een masteropleiding Vrouwenstudies in Bologna, Italië. Toen hij op 7 november weer landde op het vliegveld van Caďro werd hij gearresteerd. George wordt beschuldigd van onder meer het verspreiden van nepnieuws via Facebook. Dit zijn onterechte aanklachten. Hij werd tijdens zijn verhoor gemarteld..  lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2019. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.