ZORG (O.A. DIAKONIE)

Wekelijks is er vrije inloop voor koffie en een goed gesprek. Op woensdag van 10.30 uur. tot 12.00 uur.

Ziekenbezoek

Wie bij ziekte graag eens een persoonlijk bezoek thuis wil, kan dat altijd laten weten. Ook de ziekencommunie is mogelijk. Indien wenselijk natuurlijk ook de ziekenzalving. Wie in een zorginstelling of ziekenhuis is opgenomen, kan altijd contact opnemen met de pastorale dienst van de betreffende instelling. Ook is bezoek vanuit de parochie mogelijk; wilt u dat dan persoonlijk doorgeven.
U kunt  (laten) bellen naar: 020- 6445325.

Open spreekuur

Het spreekuur is gewoonlijk op dinsdagmiddag vanaf 16:00 tot 17:30 uur. Wilt u liever een afspraak maken, bel dan:
020 4040036 of mail: parthomvanaquino@hetnet.nl

Torendael

Bewoners van Torendael kunnen op verzoek vanuit onze parochie worden bezocht. Ook de ziekencommunie kan worden verzorgd en eventueel de ziekenzalving. Neemt u zelf contact op of laat uw persoonlijke vraag doorgeven via familie of kennissen. U kunt het best bellen: tel. 020 644 53 25.

Acties

In de parochie wordt aandacht besteed aan landelijke projecten van adventaktie, vastenaktie, missieakties zoals: Memisa, Miva, Week voor de Nederlandse missionaris, en incidentele landelijke inzamelingen voor noden die zich voordoen. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan inhoud en achtergrond.

Elke maand is er medewerking voor Amnesty met activiteiten van schrijfacties en petities. Ook maandelijks zijn er solidariteitsproducten te koop (koffie, thee, chocolade, etc.)

Plein van Siena

In Plein van Siena wordt veel aandacht gegeven aan cursussen op het gebied van kerk en samenleving.
Zie voor meer informatie de website van het Plein.