PLEIN VAN SIENA

Plein van Siena is een centrum van bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Er worden cursussen en andere bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van geloven, filosofie en cultuur. Elke maand is een lunchconcert en er zijn regelmatig exposities. Op die plek is een winkel gevestigd voor boeken, religieuze voorwerpen en derde-wereldproducten.

Plein van Siena is een initiatief van de Thomas van Aquino parochie en staat in de traditie van de orde van de Dominicanen. De naam geeft de sfeer aan die wij willen uitstralen: open, uitnodigend, veilig en feestelijk.

Hebt u al het programmaboekje voorjaar 2024?
Kijk ook voor het laatste nieuws op: www.pleinvansiena.nl
Kom kijken naar de expositie van Michelle Blancke “Secret Garden“.

Elke dinsdagmiddag
vanaf 16:00 uur

“AAN DE KLOOSTERTAFEL”, open spreekuur met pastor Niesen.

Op vrijdag: 15 februari
12:30 – 13:15 uur

LUNCHCONCERT, uitgevoerd door studenten van het conservatorium. Vrije toegang, ook met uw gasten. Vrije bijdrage.

Op zaterdag 17 februari
14:00 – 16:00 uur

WORKSHOP SCHILDEREN OP ZIJDE
De Chinese traditie van het schilderen op zijde wordt geleerd o.l.v. Britt van Dam.

Op dinsdag 20 februari, 5 en 19 maart
10:00 – 11:00 uur

MEDITATIE o.l.v. Antoinette van Gurp

Op donderdag: 22 februari 
16:00 – 17:30 uur

 

DE AMSTERDAMSE RIVIERENBUURT
‘Honderd jaar schoonheid & schuld’, boeiende biografie van onze stadswijk door Bert Esselink. Gesprek o.l.v. Edith van Kuijck en de auteur.

Op vrijdag, 23 februari
19:30 uur

FILMAVOND MET NAGESPREK
Filmtitel op te vragen bij Plein van Siena.
Begeleiding: varieert.

Op donderdag, 29 februari
19:00 – 21:00 uur

MAALTIJD ROND DE SCHRIFTEN.  Bijbel en Koran.
Het verhaal van Jozef en zijn broers komt voor in Koran en Bijbel. Een verhaal over broederschap en vergeving.
Maaltijd en gesprek o.l.v. Younes Boudarqa en Marieke Maes.

Op woensdag, 6 maart
14:00 – 16:00 uur

GESPREK OVER DE SYNODALE KERK
In de tweede fase van het proces voeren wij een gesprek in Amsterdam Zuid.
Zuster Nadia Kroon o.p. uit Nijmegen is begeleidster van het synodale proces.
Zij zal ons informeren en onze workshop begeleiden.
Van groot belang voor onze toekomst!

Op donderdag, 14 maart
19:30 – 21:30 uur

DE ZEVEN KRUISWOORDEN VAN JEZUS, MUZIEK VAN MACMILLAN
James MacMillan componeerde muziek bij de woorden.
Rob Polet, theoloog en musicus, bespreekt alles en laat e.e.a. horen.

Op donderdag, 21 maart
12:30 – 13:15 uur

LUNCHCONCERT door studenten van het conservatorium.

Reserveren nodig voor alle activiteiten (behalve voor het lunchconcert) :
Opgave: Liefst per mail: info@pleinvansiena.nl  of  020  4422009. (eventueel inspreken)
Betaling graag digitaal: NL72RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam. – Wees welkom!