PLEIN VAN SIENA

Plein van Siena is een centrum van bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Er worden cursussen en andere bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van geloven, filosofie en cultuur. Elke maand is een lunchconcert en er zijn regelmatig exposities. Op die plek is een winkel gevestigd voor boeken, religieuze voorwerpen en derde-wereldproducten.

Plein van Siena is een initiatief van de Thomas van Aquino parochie en staat in de traditie van de orde van de Dominicanen. De naam geeft de sfeer aan die wij willen uitstralen: open, uitnodigend, veilig en feestelijk.

Kijk ook voor het laatste nieuws op: www.pleinvansiena.nl

Kom kijken naar de expositie “POERIM”, objecten van Bilha Zussman en gouaches over het bijbelboek Esther van Gerard Vroon. Open tijdens winkeltijden: op donderdag 13.00u.- 17.30u. en op zaterdag 12.00u. – 17.00u.

Elke dinsdagmiddag
vanaf 16:00 uur

“AAN DE KLOOSTERTAFEL”, open spreekuur met pastor Niesen.

Op woensdag, 24 april
19:00 – 21:00 uur

POEZIE EN MYSTIEK,
gesprek over werk van Hadewijch, Juliana van Norwich en eigen werk, in meditatieve sfeer met o.a fluitspel.
O.l.v. Renée van Riessen, filosoof en dichter.

Op dinsdag, 7 en 28 mei
10:15 – 11:15 uur

MEDITATIE
o.l.v. Antoinette van Gurp

Op donderdag, 16 mei
12:30 – 13:15 uur

LUNCHCONCERT
uit te voeren door studenten van het conservatorium

Op donderdag, 23 mei
19:00 – 21:00 uur

MAALTIJD ROND DE SCHRIFTEN
Soep met brood, waarna gesprek over het boek Esther.
In verband met de lopende expositie.
O.l.v. Marieke Maes

Op vrijdag, 31 mei
19:30 uur

FILMAVOND MET NAGESPREK
Titel van de film is bij ons op te vragen.

Op dinsdag, 11 juni
10:15 uur

MEDITATIE
In diverse vormen, met stilte en/of muziek
onder leiding van Antoinette van Gurp

Het PROGRAMMA voor komend najaar is in voorbereiding. Na onze zomerstop is iedere bezoeker weer hartelijk welkom.
Feestelijke opening van het nieuwe seizoen is op zaterdag 21 september, om 15.30u. Met concert, opening van een nieuwe expositie van werk van Jenno Fabriek en presentatie van het nieuwe programma.
Meer informatie op onze website: www.pleinvansiena.nl

Reserveren nodig voor alle activiteiten (behalve voor het lunchconcert) :
Opgave: Liefst per mail: info@pleinvansiena.nl  of  020  4422009. (eventueel inspreken)
Betaling graag digitaal: NL72RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam. – Wees welkom!