Vieren

In de Thomas van Aquino parochie heeft de liturgie altijd een voorname plaats gehad. Aan de vormgeving van ons vieren besteden wij veel aandacht en zorg.

Een liturgiegroep zorgt voor programmering en opbouw van vieringen, vooral die van grote feestdagen.

Elke eerste zondag van de maand is er afwisselend een Woord-gebedsdienst of een Woord- communiedienst. Deze vieringen worden voorbereid door een groep parochianen. In deze vieringen zijn zij ook de voorgangers. Zij zijn daarvoor toegerust, en hebben intussen ruime ervaring. Ook bij afwezigheid van de pastor (bijv. in de vakantie ) wordt zo de zondagsviering verzorgd.

Onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de liturgie krijgt op die manier vorm in de praktijk van het parochieleven. Het legt de basis voor de toekomst.

In de zondagsliturgie functioneert een zanggroep, begeleid door een organist en geleid door een dirigent.