ONDERWEG (VROEGER, NU EN TOEKOMST)

Onze start

Dominicanen werden al in 1524 gesignaleerd in Amsterdam. Zij werkten vanuit Haarlem. Later hebben zij in Amsterdam twee huizen: dat van Dominicus, bij de kerk op de Spuistraat en dat van Thomas van Aquino naast de bijkerk Het Torentje bij de Torensluis.

Vanuit die bijkerk werd de Thomas van Aquino Parochie gesticht in “Plan Zuid”, de huidige Rivierenbuurt. Op 21 april 1926 werd de parochiekerk van Thomas van Aquino aan de Rijnstraat ingewijd.

Er ontstond een veelkleurig parochieleven. Vanaf de 60-er jaren werd ook ruim baan gegeven aan liturgische vernieuwing. Stevige oecumenische contacten werden gelegd. Een bijkerk werd nodig: Het Kruispunt aan de Zuidelijke Wandelweg. Die bijkerk is in de jaren ‘80 afgestoten.

Verhuizing en nieuwe intitatieven

Eind jaren ‘90 liep het erfpachtcontract af. Dat te vernieuwen werd te duur. De kerk aan de Rijnstraat werd verkocht op voorwaarde van sloop ten gunste van nieuwbouw met sociale bestemming. Die is voor een deel gerealiseerd in de huidige Aquinohof, gebouwd op het vroegere perceel van kerk en pastorie.

Op 14 maart 1999 trok de parochie naar de Maranathakerkaan de Hunzestraat. Die kerk werd gehuurd nadat zij door de Hervormde Gemeente was verlaten.

Het gebouw werd aangepast en ingericht voor de hedendaagse liturgie. De kerk had een aantrekkelijke uitstraling. Ieder weet nog van het levende water in de opmerkelijke doopvont. Er stond een achthoekige altaartafel. Er was een prachtig orgel. Een bevoorrechte tijd voor de parochie!

Zoals in de Dominicaanse parochies elders werd grondig gedacht over de toekomst. Een werkgroep voor Dominicaanse spiritualiteit bracht een denkproces op gang over de plaats van de parochie in de Kerk binnen de traditie van de Dominicaanse zending. Een manifest werd geformuleerd.

In een eigen winkelpand op Rijnstraat 109 werd een centrum voor ontmoeting en spiritualiteit opgericht: Plein van Siena.

Tweede verhuizing en nieuwe uitdagingen

Na tien jaren eindigde het huurcontract van de Maranathakerk. De verhoogde huur zou voor de krimpende gemeenschap onverantwoord worden. Er werd gekozen voor verhuizing naar Rijnstraat 109. Daar wordt het parochieleven in aangepaste vorm voortgezet, in nauwe samenwerking met Plein van Siena.

Na een zaterdag van muziek en herinnering op 11 januari 2014 trok tijdens de zondagsviering daags erna de gemeenschap te voet naar het kleinere onderkomen aan de Rijnstraat. Daar zal het huis van samenkomst steeds dieper betekenis en verkondigende waarde krijgen door de geloofsgemeenschap die er samenkomt en vanuit die plek actie onderneemt.