Liturgische kalender


Alle vieringen vinden plaats op het volgende adres:

Thomas van Aquino Parochie
Rijnstraat 109
1079 HA  Amsterdam

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Woensdag, 14 februari

19:00

Aswoensdag
Joël 2, 12-18; ps 51; 2 Kor. 5, 20, 6, 2; Matt. 6, 1-6, 16-18
Vesper met zegening en uitdeling van de as.
Aswoensdag is vanouds een echte vastendag.

Zondag, 18 februari

10:30 uur

Eerste zondag van de veertigdagen
Gen. 9, 8-15; ps 25; 1 Petr. 3, 18-22; Marc. 1, 12-15
Eucharistieviering – koor

Zondag, 25 februari

10:30 uur

Tweede zondag van de veertigdagen
Gen. 22,1-2, 9a, 10-13, 15-18;  ps 116; Rom. 8, 31b-34; Marc. 9, 2-10
Eucharistieviering – koor
Boodschap voor de veertigdagen, paus Franciscus.

Zondag, 3 maart

10:30 uur

Derde zondag van de veertigdagen
Ex. 20, 1-17; ps 19; 1 Kor. 1, 22-25; Joh. 2, 13-25
Woord-gebedsdienst – koor

Zondag, 10 maart

10:30 uur

Vierde zondag van de veertigdagen
2 Kron. 36, 14-16, 19-23; ps 137; Ef. 2, 4-10; Joh. 3, 14-21
Eucharistieviering – koor

Zondag, `17 maart

10:30 uur

Vijfde zondag van de veertigdagen
Jer. 31, 31-34; ps 51; Hebr. 5, 7-9; Joh. 12, 20-33
Eucharistieviering – koor