Liturgische kalender


Alle vieringen vinden plaats op het volgende adres:

Thomas van Aquino Parochie
Rijnstraat 109
1079 HA  Amsterdam

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Zondag,26 mei

10:30 uur

Heilige Drie-eenheid
Deut 4, 32-34, 39-40; ps 33; Rom. 8, 14-17; Matt. 28, 16-20
Eucharistieviering – koor

Zondag, 2 juni

10:30 uur

Sacramentsdag
Ex. 24, 3-8; ps 116; Hebr. 9, 11-15; Marc. 14, 12-16, 22-26
Woord-communiedienst – koor

Zondag, 9 juni

10:30 uur

Tiende zondag door het jaar
Gen. 3, 9-15; ps 130; 2 Kor. 4,13 en 5,1
Euchartistieviering – koor

Zondag, 16 juni

10:30 uur

Elfde zondag door het jaar
Ez. 17, 22-24; ps 92; 2 Kor. 5, 6-10; Marc. 4, 26-34
Eucharistieviering – koor

Zondag, 23 juni

10:30 uur

Twaalfde zondag door het jaar
Job 38, 1, 8-11; ps 107; 2 Kor. 5, 14-17; Marc. 4, 35-41
|Eucharistieviering – koor