GROEP 333 (DE PIJP / RIVIERENBUURT / WEST)

februari 2024

Schrijfactie Turkije

Laat Zaterdagmoeders vreedzaam demonstreren

In Turkije komen familieleden van verdwenen mensenrechtenactivisten jaar in jaar uit elke zaterdag bijeen voor een vreedzame demonstratie. In de jaren 80 en 90 arresteerde de politie hun dierbaren, waarna ze nooit meer werden teruggezien. Door buitenproportioneel politiegeweld en onterechte arrestaties maken de autoriteiten het de zogenaamde ‘Zaterdagmoeders’ onmogelijk om hun demonstratierecht uit te oefenen.

Onvermoeibare strijd
28 jaar geleden begonnen de Zaterdagmoeders met hun demonstraties op een plein in Istanbul. Na een demonstratiepauze keren ze sinds april 2023 elke zaterdag onvermoeibaar terug. De aanpak van de politie en autoriteiten komt volgens mensenrechtenorganisaties neer op marteling.

Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 maart 2024 naar de autoriteiten van Turkije. Roep hen op om de Zaterdagmoeders niet meer lastig te vallen. Hun demonstratierecht moet worden beschermd en gefaciliteerd.

Hartelijk dank!

Klik hier voor de voorbeeldbrief, die u eventueel kunt uitprinten.

Hartelijk dank!

Vriendelijke groet namens Amnesty groep 333 (Rivierenbuurt / De Pijp / West) groep333@hotmail.com
Bankrekening NL52 TRIO 0197 6778 27 t.n.v. Amnesty 333 Amsterdam Rivierenbuurt, De Pijp, West o.v.v. brief Thomas van Aquino parochie.