Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:
  

Avond van de martelaren
Elke Goede Vrijdag bidt paus Franciscus de kruisweg voor de Colosseum in Rome, symbool van de eerste martelaren. In aanloop naar Pasen wordt dit jaar weer met hem meegebeden voor de moderne bloedgetuigen van het geloof. Dat gebeurt op de “avond van de martelaren”.
Dit jaar is dat op 12 april in Amsterdam in de St. Nicolaasbasiliek t.o. het Centraal Station.
De eucharistieviering is om 18.30u. Van 19.30u. tot 21.00u. is er een gebedsavond met getuigenissen en muziek. Dit jaar worden herdacht christenen uit Kenia en Syrië, die als martelaar gestorven zijn, en hun nabestaanden en vervolgers.  

Frans van der Lugt getuigde in woord en daad tegen het kwaad - Een paasverhaal.
7 april is het precies 5 jaar geleden dat de Nederlandse jezuďet Frans van der Lugt in het Syrische Homs door het hoofd werd geschoten. De dader was een gemaskerde man die waarschijnlijk banden had met het extremistische al-Nusrafront, dat gelieerd is aan al-Qaida. Frans was in de loop van vele jaren Syriër met de Syriërs geworden en hij weigerde om zijn mensen in de steek te laten, hoezeer de overlevingskansen van de christenen in het al tijden belegerde Homs ook kleiner werden.   lees meer...

Boodschap van Paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2019
"OOK DE SCHEPPING VERLANGT VURIG NAAR DE OPENBARING VAN GODS KINDEREN"  
Beste broeders en zusters, Jaarlijks gunt God zijn gelovigen, via de Kerk, de vreugde met een zuiver hart naar pasen toe te gaan. Wij mogen groeien in de genade die het nieuwe leven in Christus ons belooft. Wij gaan op weg naar de volheid van onze verlossing, die we dankzij de verrijzenis van Jezus al hebben ontvangen.
Dit heilsgeheim is al tijdens ons aardse leven in ons aan het werk. Het is een dynamisch proces. Het maakt deel uit van de geschiedenis en van de hele schepping. Paulus schrijft: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Vanuit dit perspectief geef ik enkele overwegingen mee op onze tocht van bekering in komende  Veertigdagentijd.  lees meer...

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles!
Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijnwerpers.   lees meer...

Een bijzondere kruisweg in de veertigdagen
Vanaf Aswoensdag tot en met Tweede Paasdag is er bijzonder kunstproject, waarbij de Protestantse Kerk Amsterdam betrokken is. Verschillende kerken in de binnenstad maken deel uit van deze kunstpelgrimage.    lees meer...

Open spreekuur
Onze winkel is een ontmoetingsplaats, waar je welkom bent voor een goed, persoonlijk gesprek. Daarvoor is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de pastor aan de kloostertafel. U kunt (ook zonder afspraak) binnenlopen voor ontmoeting en gesprek in het: OOPEN SPREEKUUR, ELKE DINSDAG van 16.00 uur tot 17.30 uur in onze winkel op Rijnstraat 109.
       
pater Niesen o.p.

Plein van Siena
T
ussen alle winkels in de Rijnstraat is onze winkel op nummer 109 heel bijzonder. Je hoeft er niet per se iets te kopen. Wie gewoon eens wil rondkijken of wie met een vraag zit of wie in is voor een goed gesprek, is er van harte welkom. Wij zouden onze winkel steeds meer willen maken tot een plek van gesprek en ontmoeting. Zoals dat spontaan gebeuren kan op een stadsplein. Misschien daarom wel die aparte naam, die wij veel gebruiken: “Plein van Siena”.    lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie april 2019 - India - kritische stemmen onderdrukt
De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet.   lees meer...

Vernieuwingen op deze website
Op deze website vind u onder het kopje ‘Onderweg’ helemaal onderaan de jaartallen 1990 t/m 2018. Achter die jaartallen staat informatie uit de Thomasklanken van het betreffende jaar. Die informatie was tot nu toe tot en met die van 2009 nogal kort en bondig. De redactie van Thomasklanken heeft nu de informatie over de jaren 1990 t/m 2009 herzien en uitgebreid met meer informatie over de ingebrachte onderwerpen. U vindt vooral citaten uit de artikelen, die gezamenlijk een aardig beeld vormen van de ontwikkelingen in onze parochie over de genoemde jaren. Voor wie geďnteresseerd is.... U kunt ook
hier klikken.
Redactie Thomasklanken.  

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...

Privacy verklaring parochie
Klik hier voor het lezen van de privacy verklaring van onze parochie.