Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Er gaat natuurlijk niets boven het samenkomen voor de viering. Thuis kan ieder tijdens onze vieringen in de geest meevieren. Een viering op de TV volgen wil daarbij soms helpen.. Het is goed om met elkaar hoe dan ook verbonden te blijven. Zeker in de veertigdagen is het samen vieren van groot belang.


 Donderdag, 26 mei om 10:30 uur - Hemelvaart van de Heer
Handl. 1, 1-11; ps 47; Ef. 1, 17-23; Luk. 24, 46-53
Eucharistieviering - koor

Zondag, 29 mei om 10:30 uur - Zevende zondag van pasen
Handl. 7, 55-60; ps 97; Apok. 22, 12-20; Joh. 17, 20-26
Woord-communiedienst - koor
Misintenties: Yvonne van Hoek-Hogenhout, voor de Nederlandse missionarissen.

De pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen loopt van 28 mei  t/m 5 juni.

Zondag, 5 juni om 10:30 uur - Hoogfeest van pinksteren
Handl. 2, 1-11; ps 104; 1 Kor. 12, 3b-13; Joh. 20, 19-23
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Thijs en Leny Blom-Driessen, Yvonne van Hoek-Hogenhout,
voor alle vrijwilligers van de parochie.

Met hoogfeest van Pinksteren eindigt de paastijd.

Zondag, 12 juni om 10:30 uur - Zondag van de DrieŽenheid
Spr. 8, 22-31; ps 8; Rom. 5, 1-5; Joh. 16, 12-15
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Overleden familie Rondeel-Boumans, Gusta de Jong-Knebel, Yvonne van Hoek-Hogenhout

Zondag, 19 juni om 10:30 uur - Zondag van Sacramentsdag
Gen. 14, 18-20; ps 110; 1 Kor. 11, 23-26; Luc. 9, 11b-17
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Ria Isken-Rijkes, Voor alle vrijwilligers van de parochie

Zondag, 26 juni om 10:30 uur - Deriende zondag door het jaar
1 Kon. 19, 16b-21; ps 16; Gal. 5, 1 + 13-18; Luk. 9, 51-62
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Overleden ouders, Overleden parochianen

Zondag, 3 juli om 10:30 uur - Veertiende zondag door het jaar
Jes. 66, 10-14; ps 66; Gal. 6, 14-18; Luk. 10, 1-12 + 17-20
Meditatieviering met communie - koor
Misintenties: Tim Kroon en Quynh Nguyen, die zich op hun huwelijk voorbereiden. Voor allegeloofsgemeenschappen in onze stad.

Zondag, 10 juli om 10:30 uur - Vijftiende zondag door het jaar
Deut. 30, 10-14; ps 69; Kol. 1, 15-20; Luk. 10, 25-37
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Overleden familie Rondeel-Boumans, Yvonne van Hoek-Hogenhout, Tim Kroon en Quynh Nguyen, die zich op hun huwelijk voorbereiden.

Zondag, 17 juli om 10: 30 uur - Zestiende zondag door het jaar
Gen. 18,1-10; ps 15; Kol. 1, 24-28; Luk. 10, 38-42
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Voor onze geloofsgemeenschap, Tim Kroon en Quynh Nguyen, die zich op hun huwelijk voorbereiden (in Dresden, op 22 juli).

Zondag, 24 juli om 10:30 uur - Zeventiende zondag door het jaar
Gen. 18, 20-32; ps 138; Kol. 2, 12-14; Luk. 11, 1-13
Woord-communiedienst - koor
Misintenties: Voor allen die om gebed gevraagd hebben.

Zondag, 31 juli om 10:30 uur - Achttiende zondag door het jaar
Pred. 1, 2 + 2, 21-23; ps 90; Kol. 3, 1-5 + 9-11, Luk. 12, 13-21
Woord-communiedienst - koor
Misintenties: Thijs en Lenie Blom-Driessen, Overleden parochianen.

Zondag, 7 augustus om 10:30 uur - Negentiende zondag door het jaar
Wijsh. 18, 6-9; ps 33; Hebr. 11, 1-2 + 8-19; Luk. 12, 32-48
Woord-gebedsdienst - koor

Zondag, 14 augustus om 10:30 uur - Twintigste zondag door het jaar
Jer. 38, 4-6 + 8-10; ps 40; Hebr. 12, 1-4; Luk. 12, 49-53
Eucharistieviering - koor

Maandag, 15 augustus om 19:00 uur - Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
Apok. 11, 19 + 12, 1-10; ps 45; 1 Kor. 15, 20-26; Luk. 1, 39-56
Vesper met eucharistieviering - koor

Zondag, 21 augustus om 10:30 uur - Eenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 66, 18-21; ps 117; Hebr. 12, 5-7 + 11-13; Luk. 13, 22-30
Eucharistieviering - koor

Zondag, 28 augustus om 10:30 uur  - TweeŽntwintigste zondag door het jaar
Sir. 3, 17-29; ps 68; Hebr. 12, 18-24; Luk. 14, 1 + 7-14
Eucharistieviering - koor

Zondag, 4 september om 10:30 uur - DrieŽntwintigste zondag door het jaar
Wijsh. 9, 13-18; ps 90; Fil. 9b-17; Luk. 14, 25-33
Woord-communiedienst - koor

Zondag, 11 september om 10:30 uur - Vierentwintigste zondag door het jaar
Ex. 32, 7-14; ps 51; 1 Tim. 12-17; Luk. 15, 1-32
Eucharistieviering - koor

                                                                     terug