Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


Thuis kan ieder telkens op dezelfde tijd als hieronder aangegeven in de geest meevieren. Een viering op de TV volgen is ook een mogelijkheid, als u niet aanwezig kunt zijn. Met eigen creativiteit is wel iets te bedenken. Het is van groot belang te weten dat wij als geloofsgemeenschap in deze moeilijke tijd in gebed met elkaar verbonden blijven.

 

Zondag, 12 juli om 10:30 uur - Vijftiende zondag door het jaar
Jes. 55, 10-11; ps 65; Rom. 8, 18-23; Matt. 13, 1-23
Viering
Misintenties: overleden fam. Rondeel-Boumans

Zondag, 19 juli om 10:30 uur - Zestiende zondag door het jaar
Wijsh. 12, 143 + 16-19, ps 86; Rom. 8, 26-27; Matt. 13, 24-43
Viering
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 26 juli om 10:30 uur - Zeventiende zondag door het jaar
1 Kon. 3, 5 + 7-12; ps 119; Rom 8, 28-30; Matt. 13, 44-52
Viering
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Woensdag, 22 juli: H. Maria Magdalena

Zondag, 2 augustus om 10:30 uur - Achttiende zondag door het jaar
Jes. 55, 1-3; ps 145; Rom. 8, 35 + 37-39; Matt. 14, 13-21
Viering

Zondag, 9 augustus om 10:30 uur -Negentiende zondag door het jaar
1 Kon. 19, 9a + 11-13a; ps 85; Rom. 9, 1-5; Matt. 14, 22-33
Eucharistieviering

Zaterdag, 15 augustus om 19:00 uur - Maria ten Hemelopneming
Apok. 11, 19a e.v.; ps 45; 1 Kor. 15, 20-26; Luc. 1, 39-56
Vesperviering met eucharistie

Zondag, 16 augustus om 10:30 uur - Twintigste zondag door het jaar
Jes. 56,1 + .6-7; ps 67; Rom. 11, 13-15 + 29-32; Matt. 15, 21-28
Eucharistieviering
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 23 augustus om 10:30 uur - Eenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 22, 19-23; ps 138; Rom. 11, 33-36; Matt. 16, 13-20
Eucharistieviering
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 30 augustus om 10:30 uur - TweeŽntwintigste zondag door het jaar
Jer. 20, 7-9; ps 63; Rom. 12, 1-2; Matt. 16, 21-27
Eucharistieviering
Misintenties: Overleden ouders

Zondag, 6 september om 10:30 uur - DrieŽntwintigste zondag door het jaar
Ez. 33, 7-9; ps 95; Rom. 13, 8-10; Matt. 18, 15-20
Meditatieviering met communie
Misintenties: Overleden ouders

Zondag, 13 september om 10:30 uur - Vierentwintigste zondag door het jaar
Sir. 27, 30-38; ps 103; Rom. 14, 7-9; Matt. 18, 21-35
Eucharistieviering
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

terug