Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


In deze veertigdagentijd is er zo mogelijk elke donderdag een eucharistieviering op het middaguur. Op deze manier kunnen wij in deze tijd het gemeenschappelijk gebed met elkaar vormgeven. Misschien is het middaguur aantrekkelijker dan een uur in de ochtend. De vieringen zijn op: 14 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, telkens om 12 uur.

 

 

Zondag, 7 april om 10:30 uur - Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Jes. 43, 16-21; ps 126; Fil. 3, 8-14; Joh. 8, 1-11
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 14 april om 10:30 uur - Palmzondag
Luk.19, 28-40; Jes. 50, 4-7; ps 22; Fil. 2, 6-11; uit Luk. 22/23
Liturgie van palmzondag
Wijding en uitdeling van palmtakjes
Lezing van 3 fragmenten uit het lijdensverhaal
Korte overweging - eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Overleden ouders

==================================================================
Paastriduum

Onze paassviering omvat drie dagen
Zo mogelijk worden die als geheel gevierd.
Er is elke dag één gemeenschappelijke viering

 

Donderdag, 18 april om 19:00 uur - Witte donderdag
Ex. 12, 1-14; ps 116; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15
Acte van boete met absolutie.
Liturgie van Witte donderdag
Eucharistie m.m.v. koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Na afloop van de viering een kwartier stilte.

Vrijdag, 19 april om 15:00 uur - Goede vrijdag
Hebr. 4, 14-16; ps 31; Joh. 18, 1-19, 42.
Liturgie van Goede vrijdag: lijdensverhaal;
kruisverering en voorbeden - m.m.v. koor (geen orgel)
Na afloop van de viering: een kwartier stilte.
   
Voor de kruishulde volstaat voor ieder één bloem.
Die wordt zo mogelijk ook gebruikt voor de paasviering.
Goede vrijdag is vanouds dag van vasten en onthouding.

Zaterdag, 20 april om 21:00 uur - Paaszaterdag
Gen. 1, 1-2, 3; Ex. 14, 15 - 15, 1; Jes. 55, 1-11; Rom. 6, 3-11; Luk. 24, 1-12
Liturgie van de paaswake.
Licht-ritueel, wake met schriftlezingen, doopgedachtenis,
Eucharistie, m.m.v. koor en organist.
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Matto-v.d.Hart, Thijs en Leny Blom, Gusta de Jong-Knebel,
Ria Isken Rijkes, Johannes en Truus van Muijen, Henny Verjans

Zondag, 21 april om 10:30 uur - Hoogfeest van Pasen
Hand. 10, 34a-43; ps 118; Kol. 3, 1-4; Luk. 24, 1-12
Liturgie van het hoogfeest van pasen: doopgedachtenis,
Eucharistieviering m.m.v. koor en organist
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Voor levenden en overleden fam. van Muijen-Klaasen, Henny Verjans

==================================================================

 

Maandag, 22 april - Maandag onder het paasoctaaf ("tweede paasdag")
GEEN VIERING

Zondag, 28 april om 10:30 uur - Tweede zondag van pasen
Hand. 5, 12-16; ps 118; Apok. 1, 9-19; Joh. 20, 19-31
Eucharistieviering - koor
Speciale viering met accent op stilte en persoonlijke overweging.
Voorganger: pater Niesen o.p.

Maandag, 29 april - Feestdag van H. Catharina van Siena, kerklerares, patroon van Europa.

Zondag, 5 mei om 10:30 uur - Derde zondag van pasen
Hand. 5, 27-41; ps 30, Apok. 5, 11-14; Joh. 21, 1-19
Medidatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Overleden ouders

 

 

terug