Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
( gepubliceerd: vrijdag 15 mei 2020 )

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei l.l. gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk geÔnformeerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen. Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de coronarichtlijnen van de overheid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden. De verwachting is dat dit vůůr 23 mei gedeeld kan worden met de parochies.  

In verband met de corona- bestrijding zijn ook onze publieke vieringen tot onze spijt beperkt mogelijk. Bij het afsluiten van deze tekst zijn de versoepelde maatregelen vanuit het Bisdom nog niet bekend. (Zie bovenstaand artikel) Er zullen vermoedelijk beperkingen zijn in aantal aanwezigen, in de manier van in- en uitgaan van de kerkzaal, in de opstelling van de stoelen en in de vormgeving van de liturgie.
Misschien zal tijdige opgave via e-mail of telefoon vůůr elke dienst wel regel worden. En altijd zullen de bekende hygiŽnische maatregelen van kracht zijn.

Wilt u de mededelingen hierover zelf bijhouden? Wij zullen proberen u tijdig op de hoogte te brengen.

Thuis kan ieder telkens op dezelfde tijd in de geest meevieren.
Een viering op de TV volgen is ook een mogelijkheid.
Met eigen creativiteit is wel iets te bedenken. Het is van groot belang te weten dat wij als geloofsgemeenschap in deze moeilijke tijd in gebed met elkaar verbonden blijven.

 

Donderdag, 21 mei om 10:30 uur - Hemelvaart van de Heer
Handl. 1, 1-11; ps 47; Ef. 1, 17-23; Matt. 28, 16-20
Besloten eucharistieviering

Zondag, 24 mei om 10:30 uur - Zevende zondag van Pasen
Handl. 1, 12-14; ps 27; 1 Petr. 4, 13-16; Joh. 17, 1-11
Besloten eucharistieviering

Zondag, 31 mei om 10:30 uur - Pinksterzondag
Handl. 2, 1-11; ps 104; 1 Kor. 12, 3-7 + 12-13; Joh. 20, 19-23
Besloten eucharistieviering

Zondag, 7 juni om 10:30 uur - Zondag van de Heilige DrieŽenheid
Ex. 34, 4-6 + 8-9; ps 166; 2 Kor. 13, 11-13; Joh. 3, 16-18
Eucharistieviering

Zondag, 14 juni om 10:30 uur - Zondag Sacramentsdag
Deut. 8, 2-3, 14b-16a; ps 147b; 1 Kor. 10, 16-17; Joh. 6, 51-58
Eucharistieviering

Vrijdag, 19 juni - Feest van het H. Hart

Zondag, 21 juni om 10:30 uur - Twaalfde zondag door het jaar
Jer. 20, 10-13; ps 69; Rom. 5, 12-15; Matt. 10, 26-33
Eucharistieviering

Woensdag, 24 juni - Geboorte van St. Jan de Doper

Zondag, 28 juni om 10:30 uur - Dertiende zondag door het jaar
2 Kon. 4, 8-11; ps 89; Rom. 6, 3-4, 8-11; Matt. 10, 37-42
Eucharistieviering

terug