Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


In deze veertigdagentijd is er zo mogelijk elke donderdag een eucharistieviering op het middaguur. Op deze manier kunnen wij in deze tijd het gemeenschappelijk gebed met elkaar vormgeven. Misschien is het middaguur aantrekkelijker dan een uur in de ochtend. De vieringen zijn op: 14 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, telkens om 12 uur.

 

Zondag, 2 februari om 10:30 uur - Opdracht van de Heer (Maria lichtmis)
Mal 3, 1-4; ps 24; Hebr. 2, 14-18; Luk. 2, 22-40

Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: overleden ouders, Thijs en Leny Blom

Zondag, 9 februari om 10:30 uur - Vijfde zondag door het jaar
Jes. 58, 7-10; ps 112; 1 Kor. 2, 1-5; Matt. 5, 13-16
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater A. Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 16 februari om 10:30 uur - Zesde zondag door het jaar
Sir. 15, 15-2'; ps 119; 1 Kor. 2, 6-10; Matt. 5, 17-37
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater A. Niesen o.p.
Misintenties: overleden fam. Rondeel-Boumans

Zondag, 23 februari om 10:30 uur - Zevende zondag door het jaar
Lev. 19, 1-2 , 17-18; ps 103; 1 Kor. 3, 16-23; Matt. 5, 38-48
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater A. Niesen o.p.
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Woensdag 26 februari om 19:00 uur - Aswoensdag
JoŽl 2, 12-18; ps 51; 2 Kor. 5, 20 - 6, 2; Matt. 6, 106, 16-18
Vesper op aswoensdag: woord, gebed en zang, zegening en uitdeling van de as - koor
Voorganger p. A. Niesen o.p.
Aswoensdag is een echte vastendag

Zondag, 1 maart om 10:30 uur - Eerste zondag van de vasten
Gen.2, 7-9 + 3, 1-7; ps 51; Rom. 5, 12-19; Matt. 4, 1-11
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Zondag, 8 maart om 10:30 uur - Tweede zondag van de vasten
Gen. 12, 1-4a; ps 33; 2 Tim. 1, 8b-10; Matt. 17, 1-9
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater A. Niesen o.p.
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 15 maart om 10:30 uur - Derde zondag van de vasten
Ex. 17, 3-7; ps 95; Rom. 5, 1-2 + 5-8; Joh. 4, 5-42
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater A. Niesen o.p.
+++ groene collecte +++
Misintenties: Overleden fam. Rondeel-Boumans

Zondag, 22 maart om 10:30 uur - Vierde zondag van de vasten
1 Sam. 16, 1-13; ps 23; Ef. 5, 8-14; Joh. 9, 1-41
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater A. Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 29 maart om 10:30 uur - Vijfde zondag van de vasten
Ez. 37, 12-14; ps 130; Rom. 8, 8-11; Joh. 11, 1-45
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Overleden ouders

terug