Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


In deze veertigdagentijd is er zo mogelijk elke donderdag een eucharistieviering op het middaguur. Op deze manier kunnen wij in deze tijd het gemeenschappelijk gebed met elkaar vormgeven. Misschien is het middaguur aantrekkelijker dan een uur in de ochtend. De vieringen zijn op: 14 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, telkens om 12 uur.

 

Zondag, 2 juni om 10:30 uur - Zevende zondag van pasen
Hand. 7, 55-60; ps 97; Apok. 22, 12-14 + 1-17 + 20; Joh. 17, 20-26
Woord-gebedsdienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Zondag, 9 juni om 10:30 uur - Hoogfeest van pinksteren
Hand. 2, 1-11; ps 104; 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13; Joh. 20, 19-23
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties:Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 16 juni om 10:30 uur - Zondag van de H. DrieŽenheid
Spr. 8, ps 8; Rom 5, 1-5; Joh. 16, 12-15
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes
+++ Groene collecte +++

Zondag, 23 juni om 10:30 uur - Zondag van Sacramentsdag
Gen. 14, 18-20; ps 110; 1 Kor. 11, 23-26; Luk. 9, 11b-17
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 30 juni om 11:30 uur - Dertiende zondag door het jaar
1 Kon. 19, 16b-21, ps 16; Gal. 5, 1 + 13-18; Luk. 9, 51-62
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Overleden ouders

Zondag, 7 juli om 11:30 uur - Veertiende zondag door het jaar
Jes. 66, 10-14; ps 66; Gal. 6, 14-18; Luk. 10, 1-12 + 17-20
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 14 juli om 11:30 uur - Vijftiende zondag door het jaar
Deut. 30, 10-14; ps 69; Kol. 1, 15-20; Luk. 10, 25-37
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 21 juli om 11:30 uur - Zestiende zondag door het jaar
Gen. 18, 1-10; ps 15; Kol. 1, 24-28; Luk. 10, 38-42
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep
Misintenties: Overleden ouders
+++ Groene collecte +++

Zondag, 28 juli om 11:30 uur - Zeventiende zondag door het jaar
Gen. 18, 20-32; ps 138; Kol. 2, 12-14; Luk. 11, 1-13
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 4 augustus om 11:30 uur - Achttiende zondag door het jaar
Pred. 1, 2 + 2, 21-23; ps 90; Kol. 3, 1-5 + 9-11; Luk. 12, 13-21
Meditatieviering met communie - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 11 augustus om 11:30 uur - Negentiende zondag door het jaar
Wijsh. 18, 6-9; ps 33; Hebr. 11, 1-2 + 8-19; Luk. 12, 32-48
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Donderdag, 15 augustus om 19:00 uur - Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
Apok. 11, 19 + 12, 1-10; ps 45; 1 Kor. 15, 20-26; Luk. 1, 39-56
Vesper met eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 18 augustus om 11:30 uur - Twintigste zondag door het jaar
Jer. 38, 4-6 + 8-10; ps 40; Hebr. 12, 1-4; Luk. 12, 49-53
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.
+++ Groene collecte +++

Zondag, 25 augustus om 11:30 uur; Eenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 66, 18-21; ps 117; Hebr. 12, 5-7 + 11-13; Luk. 13, 22-30
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

Zondag, 1 september om 11:30 uur - TeeŽntwintigste zondag door het jaar
Sir. 3, 17-29; ps 68; Hebr. 12, 18-24; Luk. 14, 1 + 7-14
Woord-communiedienst - koor
Voorgangers: Woorddienstgroep

Zondag, 8 september om 11:30 uur - DrieŽntwintigste zondag door het jaar
Wijsh. 9, 13-18; ps 90; Fil. 9b-17; Luk. 14, 25-33
Eucharistieviering - koor
Voorganger: pater Niesen o.p.

 

 

 

terug