Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Er gaat natuurlijk niets boven het samenkomen voor de viering. Thuis kan ieder tijdens onze vieringen in de geest meevieren. Een viering op de TV volgen wil daarbij soms helpen.. Het is goed om met elkaar hoe dan ook verbonden te blijven. Zeker in de veertigdagen is het samen vieren van groot belang.


Zondag, 2 oktober om 10:30 uur - Zevenentwintigste zondag door het jaar
Hab. 1, 2-3 + 2, 2-4; ps 95; 2 Tim. 1, 6-8 + 13-14; Luk. 17, 5-10
Meditatieviering met communie - koor
Misintenties: Allen die in onze parochie hebben geleefd en gewerkt.

Zondag, 9 oktober om 10:30 uur - Achtentwintigste zondag door het jaar
2 Kon. 5, 14-17; ps 98; 2 Tim. 2, 8-13; Luk. 17, 11-19
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Yvonne van Hoek-Hogenhout; De overleden broeders en zusters van de
Dominicanen.

Zondag, 16 oktober om 10:30 uur - Negenentwintigste zondag door het jaar
Ex. 178-13; ps 121; Tim. 3, 14 - 4, 2; Luk. 18, 1-8
Eucharistieviering - koor

Zondag, 23 oktober om 10:30 uur - Dertigste zondag door het jaar: wereldmissiedag
Sir 35, 12-14, 16-18; ps 34; 2Tim 4, 6-8, 16-18; Luk. 18, 9-14
Eucharistieviering - koor

Zondag, 30 oktober om 10:30 uur - Eenendertigste zondag door het jaar
Wijsh. 11, 23 - 12, 2; ps 145; Tess. 1, 11 - 2,2; Luk. 19, 1-10
Eucharistieviering - koor

Dinsdag, 1 november om 19:00 uur - Allerheiligen
Vesper met eucharistieviering

Woensdag, 2 november om 19:00 uur - Allerzielen
Vesper met Eucharistieviering

Zondag, 6 november om 10:30 uur - TweeŽndertigste zondag door het jaar
2Makk. 7, 1-2 - 9-14; ps 17; Tess.2, 16 - 3, 5; Luk. 20, 27-38
Woord-gebedsdienst - koor
Misintenties: Ria Matto - van der Hart

Maandag, 7 november - Feesdag van St. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Zondag, 13 november om 10:30 uur - DrieŽndertigste zondag door het jaar
Mal. 3, 19-20a; ps 98; Tess. 3, 7-12; Luk. 21, 5-19
Eucharistieviering - koor
Misintenties: Overleden familie Rondeel - Boumans, Yvonne van Hoek - Hogenhout
'Zondag van de armen' als voorbereiding op het feest van Christus Koning

Zondag, 20 november om 10:30 uur - Christus Koning
2 Sam. 5, 1-3; ps 122; Kol. 1, 12-20; Luk. 23, 35-43
Eucharistieviering - koor

Met de eerste zondag van de advent 2022 begint voor de lezingen op zondag de A-cyclus, met evangelielezingen uit Matteus

Zondag, 27 november om 10:30 uur - Eerste zondag van de advent
Jes. 2, 1-5; ps 122; Rom. 13, 11-14a; Matt. 24, 37-44
Eucharistieviering - koor
Zegening van de adventskrans

Zondag, 4 december om 10:30 uur - Tweede zondag van de advent
Jes. 11, 1-10; ps 72; Rom. 15, 4-9; Matt. 2, 1-12
Woord-communiedienst - koor

Zondag, 11 december om 10:30 uur - Derde zondag van de advent
Jes. 35, 1-6a + 10; ps 146; Jak. 5, 7-1'; Matt. 11, 2-11
Eucharistieviering - koor


                                                                     terug