Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:


In verband met de corona- bestrijding zijn ook bij ons publieke vieringen tot onze spijt niet mogelijk. Dat geldt zeker tot na Pinksteren. De publieke viering wordt zo mogelijk vervangen door een besloten, aangepaste viering, waarbij plaats is voor maximaal drie personen die onze geloofsgemeenschap willen vertegenwoordigen. U kunt zich daarvoor tijdig tevoren opgeven via e-mail of telefoon.
Thuis kan ieder telkens op dezelfde tijd in de geest meevieren.
De viering op de TV volgen is ook een mogelijkheid.
Met eigen creativiteit is ook wel iets te bedenken.
Het is van groot belang te weten dat wij als geloofsgemeenschap ook in deze moeilijke dagen in gebed met elkaar verbonden blijven.  


Zondag, 29 maart om 10:30 uur - Vijfde zondag van de vasten
Ez. 37, 12-14; ps 130; Rom. 8, 8-11; Joh. 11, 1-45
Besloten Eucharistieviering.
Misintenties: overleden ouders

Zondag, 5 april om 10:30 uur - Palm- of passiezondag
Matt. 21, 1-11; Jes. 4-7; ps 22; Fil. 2, 6-11; Matt. 26 en 27
Besloten Eucharistieviering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PAASTRIDUUM

De Paasviering omvat drie dagen, als één geheel gevierd. Elke dag één besloten viering.

Donderdag, 9 april om 19:00 uur - Witte Donderdag
Ex. 12, 1-14; ps 116; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15
Besloten Eucharistieviering.

Vrijdag, 10 april om 15:00 uur - Goede Vrijdag
J
es. 52, 13-53, 12; ps 31; Joh. 18 en 19
Besloten herdenking van het Lijden des Heren.

Goede Vrijdag is dag van vasten en onthouding

Zaterdag, 11 april om 21:00 uur - Stille zaterdag - Paaswake
Gen. 1,1-2, 3; Ex. 14,15-15,1; Jes. 55, 1-11; Rom. 6, 3-11; Matt. 28, 1-10
Aangepaste, besloten Eucharistieviering
Misintenties: Ria Matto-van der Hart,Gusta de Jong-Knebel, Ria Isken-Rijkes, Thijs en Leny Blom,
Johannes en Truus van Muijen, Henny Verjans

Zondag, 12 april om 10:30 uur - Hoogfeest van Pasen
Handl. 10, 34-43; ps 118; Kol. 3, 1-4; Matt. 28, 1-10
Besloten Eucharistieviering
Misintenties: levenden en overleden fam. v. Muijen-Klaasen, Henny Verjans

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag, 19 april om 10:30 uur - Beloken Pasen - Tweede zondag van Pasen
Handl.2, 42-47; ps 118; 1 Petr. 1, 3-9; Joh. 20, 19-31
Besloten Eucharistieviering
Misintenties: overleden fanilie Rondeel-Boumans

Zondag, 26 april om 10:30 uur - Derde zondag van Pasen
Handl. 2, 14 + 22-32; ps 16; 1 Petr. 1, 17-21; Luk. 24, 13-35
Besloten Eucharistieviering
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel, Ria Isken Rijkes, overleden ouders

terug