Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Er gaat natuurlijk niets boven het samenkomen voor de viering. Thuis kan ieder tijdens onze vieringen in de geest meevieren. Een viering op de TV volgen wil daarbij soms helpen.. Het is goed om met elkaar hoe dan ook verbonden te blijven. Zeker in de veertigdagen is het samen vieren van groot belang.

 

 

Zondag, 27 juni om 10:30 uur - Dertiende zondag door het jaar
Wijsh. 1, 13-15 + 2, 23-24; ps 30; 2 Kor. 8, 7-15; Marc. 5, 21-43
Eucharistieviering
Misintenties: Ria Isken-Rijkes, overleden ouders

Zondag, 4 juli om 10:30 uur - Veertiende zondag door het jaar
Ez. 2, 2-5; ps 123; 2 Kor. 12, 7-10; Marc. 6, 1-6
Meditatieve viering met communie

Zaterdag, 10 juli om 11:00 uur - Doopviering
In beperkte kring vanwege coronamaatregelen

Zondag, 11 juli om 10:30 uur - Vijftiende zondag door het jaar
Amos 7, 12-15; ps 85; Ef. 1, 3-14; Marc. 6, 7-13
Eucharistieviering
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel, overleden fam. Rondeel-Boumans

Zondag, 18 juli om 10:30 uur - Zestiende zondag door het jaar
Jer. 23, 1-6; ps 23; Ef. 2, 13-18; Marc. 6,30-34
Woord-communiedienst
Misintenties: overleden ouders

Zondag, 25 juli om 10:30 uur - Zeventiende zondag door het jaar
2 Kon. 4, 42-44; ps 145; Ef. 4, 1-6; Joh. 6, 1-15
Woord-communiedienst
Misintenties: Ria Isken-Rijkes

Zondag, 1 augustus om 10:30 uur - Achttiende zondag door het jaar
Ex. 16, 2-4, 12-15; ps 78; Ef. 4, 17, 20-24; Joh. 6, 24-35
Woord-gebedsdienst
Misintenties: Thijs en Leny Blom

Zondag, 8 augustus om 10:30 uur - Feest van Sint Dominicus
1 Kon. 19, 4-8; ps 34; Ef. 4, 30-5,2; Joh. 6, 41-51
Eucharistieviering
Misintenties: overleden fam. Rondeel-Boumans

Zondag, 15 augustus om 10:30 uur - Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
Apok. 11, 19a+12, 1-6a.10ab; ps 45; 1 Kor. 15, 20-26; Luk. 1, 39-56
Eucharistieviering
Misintenties: Ria Isken-Rijkes, overleden ouders

Zondag, 22 augustus om 10:30 uur - Een en twintigste zondag door het jaar
Joz. 24, 1-2a, 15-17, 18b; ps 34; Ef. 5, 21-32; Joh. 6, 60-69
Eucharistieviering
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 29 augustus om 10:30 uur - Twee en twintigste zondag door het jaar
Deut. 4, 102, 6-8; ps 15; Jak. 1, 17-18, 21b-22, 27; Marc. 7, 1-8, 14-15, 21-23
Eucharistieviering

Zondag, 5 september om 10:30 uur - Drie en twintigste zondag door het jaar
Jes. 35, 4-7a; ps 146; Jak. 2, 1-5; Marc. 7, 31-37
Woord-communiedienst

Zondag, 12 september om 10:30 uur - Vier en twintigste zondag door het jaar
Jes. 50, 5-9a; ps 116; Jak. 2, 14-18; Marc. 8, 27-35
Meditatieviering met communie

Zondag, 19 september om 10:30 uur - Vijf en twintigste zondag door het jaar
Wijsh. 2, 12, 17-20; ps 54; Jak. 3, 16 - 4, 3; Marc. 9, 30-37
Eucharistieviering b.g.v. opening van het werkjaar van parochie en Plein van Siena


                                                                     terug