Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

LITURGISCHE KALENDER

Onderstaand treft u het overzicht aan van onze actuele vieringen:

Er gaat natuurlijk niets boven het samenkomen voor de viering. Thuis kan ieder tijdens onze vieringen in de geest meevieren. Een viering op de TV volgen wil daarbij soms helpen.. Het is goed om met elkaar hoe dan ook verbonden te blijven. Zeker in de veertigdagen is het samen vieren van groot belang.

 

Zondag, 3 oktober om 10:30 uur - Zevenentwintigste zondag door het jaar
Gen. 2, 18-24; ps 128; Hebr. 2, 9-11; Marc. 10, 2-16
Woord-gebedsdienst

Zondag, 10 oktober om 10:30 uur - Achtentwintigste zondag door het jaar
Wijsheid 7, 7-11;  ps 90; Hebr. 4, 12-13; Marc. 10, 17-30
Eucharistieviering
Misintenties: overleden familie Rondeel-Boumans

Zondag, 17 oktober om 10:30 uur - Negenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 53, 10-11; ps 33; Hebr. 4, 14-16; Marc. 10, 35-45
Eucharistieviering
Misintenties: Gusta de Jong-Knebel

Zondag, 24 oktober om 10:30 uur - Dertigste zondag door het jaar
Jer. 31, 7-9; ps 126; Hebr. 5, 1-6; Marc. 10,46-52
Eucharistieviering
Misintenties: Ria Isken-Rijkes
Wereldmissiedag in de wereldmissiemaand

Zondag, 31 oktober om 10:30 uur -Een en dertigste zondag door het jaar
Deut, 6, 2-6; ps 18; Hebr. 7, 23-28; Marc. 12, 28b-34
Eucharistieviering
Misintenties: overleden ouders

Maandag, 1 november om 19:00 uu - Allerheiligen
Apok. 7, 2-4, 9-14; ps 24; 1 Joh. 3, 1-3; Matt. 5, 1-12a
Vesper met eucharistieviering

Dinsdag, 2 november om 19:00 uur - Allerzielen
Jes. 25, 6a, 7-9; ps 23; Apok. 21, 1-5a, 6b-7; Joh. 1  11, 17-27
Gedachtenis van de overledenen

Zondag, 7 november om 10:30 uur - Willibrordzondag - Hoogfeest
Jes. 52, 7-10; ps 96; Hebr. 13, 7-17a; Marc. 16, 15-20
Woord-communiedienst
Patroonfeest van de Nederlandse Kerkprovincie
Misintenties: Ria Matto van der Hart

Zondag, 14 november om 10:30 uur - Drie en dertigste zondag door het jaar
Dan. 12, 1-3; ps 16; Hebr. 10, 11-14, 18; Marc. 13, 24-32
EucharistievieringE
Extra collecte voor het oucumenische werk.
Misintenties: Overleden familie Rondeel-Boumans


                                                                     terug