Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links
ZORG (O.A. DIAKONIE)

Wekelijks is er vrije inloop voor koffie en een goed gesprek. Op woensdag  van 10.30 uur. tot 12.00 uur.

Ziekenbezoek

Wie thuis graag parochiebezoek wil, wordt vriendelijk verzocht dat persoonlijk te laten weten. Het is ook mogelijk thuis de ziekencommunie te ontvangen. Indien wenselijk ook de ziekenzalving.
Ook wie in een ziekenhuis of zorgcentrum pastoraal parochiebezoek wil, wordt vriendelijk verzocht dat persoonlijk door te geven. Neemt u zelf contact op of laat uw vraag doorgeven. U kunt het best bellen: tel. 644 53 25.

Bewoners van Torendael kunnen op verzoek ook vanuit onze parochie worden bezocht. Ook de ziekencommunie kan worden verzorgd en eventueel de ziekenzalving. Neemt u zelf contact op of laat uw persoonlijke vraag doorgeven. U kunt het best bellen: tel. 644 53 25.

Vanzelfsprekend gelden altijd de aanbevolen corona maatregelen.
De mogelijkheid van persoonlijk bezoek is beperkt. Dus voor alles geldt: onder voorbehoud.

Open spreekuur

Het open spreekuur op dinsdagmiddag van 16.00u. tot 17.30u. in onze winkel.
Denk daarbij aan de corona maatregelen.
U kunt ook bellen: 020 4040036
of mailen: parthomvanaquino@hetnet.nl

Torendael

Bewoners van Torendael kunnen op verzoek vanuit onze parochie worden bezocht. Ook de ziekencommunie kan worden verzorgd en eventueel de ziekenzalving. Neemt u zelf contact op of laat uw persoonlijke vraag doorgeven via familie of kennissen. U kunt het best bellen: tel. 020 644 53 25.

 

Acties

In de parochie wordt aandacht besteed aan landelijke projecten van adventsaktie, vastenaktie, missieakties zoals: Memisa, Miva, Week voor de Nederlandse missionaris, en incidentele landelijke inzamelingen voor noden die zich voordoen. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan inhoud en achtergrond.

Elke maand is er medewerking voor Amnesty met activiteiten van schrijfacties en petities. Ook maandelijks zijn er solidariteitsproducten te koop (koffie, thee, chocolade, etc.)

 

Plein van Siena

In Plein van Siena wordt veel aandacht gegeven aan cursussen op het gebied van kerk en samenleving.
Zie voor meer informatie de
website van het Plein.