Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

SAMENVATTING THOMASKLANKEN 1990 T/M 2020

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van ons parochie-maandblad ‘Thomasklanken’ hebben de redacteuren Rob de Groot en Henk Haverkort in 2012 samenvattingen gepubliceerd van de jaargangen 1990 t/m 2009 van het blad. De jaargangen 2010 t/m 2020 zijn daarna jaarlijks hier aan toegevoegd.

Het is een boeiend overzicht geworden van een deel van de parochiegeschiedenis dat zeker de moeite waard is om ook online te bekijken.

Klik op ‘eerste jaar’ om stap voor stap de jaargangen te doorlopen.

 

                                                                                              terug                                                               eerste jaar