SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2016

Januari:
Vanaf dit nummer bestaat de mogelijkheid om Thomasklanken ook per e-mail te ontvangen. Ruim dertig abonnees melden zich aan.
Het bericht van het overlijden van Leny Blom-Driessen. Zij heeft op haar bescheiden wijze met volle inzet heel veel betekent voor de parochie. In dit nummer haar laatste overweging tijdens de woorddienst op 1 november 2015. Zij eindigt haar overweging met de woorden van een lied: ‘Die nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken. Dat wij de weg ten einde lopen, verbonden met dat éne heilige volk dat verder trekt in liefde en in hope. Komt, zingen wij tezamen met alle heiligen.’

Februari:
Het jaar 2016 is de negentigste verjaardag van onze parochie en de vijfenvijftigste van het parochieblad Thomasklanken. Ook viert de orde der dominicanen haar 800-jarig bestaan.
Het Vastenactieproject van dit jaar is gesitueerd in Oeganda; door extreme weersomstandigheden lijden mensen in het district Teso honger, omdat de landbouwopbrengsten veel te laag zijn.
Een artikel van Bert Stolwijk over stiltemomenten in de liturgische vieringen, met suggesties.

Maart:
Uit de preek van pater Niesen o.p. op weg naar Pasen: ‘Wij zullen af en toe ook de berg op moeten. Om weer te kunnen zien. Om moed te vatten voor een nieuw begin. Telkens opnieuw. Wees een beginner elke morgen opnieuw.’
Een verslag van het bezoek van de contactgroep dominicaanse geloofsgemeenschappen aan onze parochie: ‘….Er is nog een andere kwetsbaarheid. De Thomas bestaat tot nu toe als laatste volwaardige dominicaanse parochie die niet aanleunt tegen een klooster. Maar wat, als er geen dominicaan meer is? Hoe gaat de parochie dan verder? Hoe gaat Plein van Siena door?’
In de boekenrubriek Onder Woorden aandacht voor het boek Waar blijft de kerk, gedachten over opbouw in tijden van afbraak, van Erik Borgman: ‘…Want één ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te zijn.’

April:
Aandacht voor de Week Nederlandse Missionaris. En de campagne Hoop voor de kerken in Syrië en Irak.
In de rubriek Personalia het bericht van het overlijden van de oudste parochiane, Truus van Muijen-Klaasen: ‘Zij was haar lange leven de parochie zeer toegedaan, meelevend en naar vermogen actief betrokken op allerlei gebied’.

Mei:
Informatie over het 800-jarig jubileum van de orde der dominicanen; een landelijke viering op 28 mei in het dominicanenklooster te Zwolle.
In ‘Psalmen op Het Plein’ mijmert Henk Haverkort naar aanleiding van de cursus over het boek ‘Altijd hetzelfde lied’ van en onder leiding van Gerard Swüste, over de plaats van de psalmen bij zijn gereformeerde vriendje tijdens zijn jeugdjaren: ‘Wat op mij altijd indruk maakte was de prominente plaats dat het harmonium innam. Daar lagen ook altijd een paar dikke psalmenboeken bij. En als pa plechtstatig achter het klavier plaatsnam, werd het huis gevuld met die typisch trage akkoorden van het protestantse zangrepertoire. Terwijl moeder voluit vibrerend meezong, bleef ik beteuterd staan luisteren in de wetenschap dat er hier iets heel on-katholieks aan de orde was.’

Juni:
Pater Niesen schrijft over vieringen met stille overweging: ‘Stilte is een schaars goed in ons samenleven. Ruimte maken voor persoonlijke stille overweging zou daarop kunnen aansluiten. Deze vorm van liturgievieren willen wij nu en dan met elkaar eens uitproberen.’
Informatie over de vakantieperiode van pastor en koor.
In zijn Wandelingen op Zorgvlied schrijft Rob de Groot over een psalm die hem altijd heeft geraakt: psalm 139 (In de hertaling van Huub Oosterhuis: Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij). ‘ ..… “En dan nog weet ik altijd nog niets van u.” Niemand zal ooit de juiste woorden, beelden vinden van God. Godsonmogelijk. Daarom is het ook volstrekt zinloos om elkaar met onze godsbeelden om de oren te slaan en te zeggen: Mijn God is de ware God. Daarom zijn oorlogen, gebaseerd op godsdienstige overtuigingen, volkomen nutteloos en brengen ze alleen maar een grote ellende met zich.’

Juli/augustus:
Uitvaart vieren. Omdat we nu zo klein zijn behuisd, kunnen we geen uitvaarten meer vieren in onze kerkruimte. Hoe dan wel? Daarover schrijft pater Niesen, mede namens de stuurgroep van de parochie.
Aandacht voor de MIVA-collecte voor hulp aan terminaal zieken in India.

September:
Aandacht voor de Vredesweek onder het motto Vrede verbindt: ‘Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze eigen samenleving van belang is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds mensen die de moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te brengen.’
Uitgebreide informatie over de Wereldmissiemaand (oktober) rond armoede op de Filipijnen.
Twee dingen zijn Rob de Groot in zijn Wandelingen op Zorgvlied de laatste tijd opgevallen: de pokemon-rage en de vele reclames voor brillen en gehoorapparaten: ‘Misschien denken de brillen en gehoorapparatenfirma’s dat zij deze mensen weer terug kunnen brengen in de werkelijkheid, anders dan de virtuele. Maar ik heb er een hard hoofd in. De ‘schuifglaasjes-rage’ is nog niet uitgewoed….. Op Zorgvlied zie je ze niet. En ook niet in de kerk. Daar praten en zingen en luisteren de mensen nog met elkaar. En dat moest maar zo blijven.’

Oktober:
In zijn preek Signalen van de heilige Geest zegt pater Niesen o.a.: ‘Je kunt ook het moede hoofd in de schoot leggen. Dat zou heel begrijpelijk zijn. Wonder dat zoiets niet veel meer gebeurt. Maar je zou de berichten over krimp en negatieve vooruitzichten over afbraak ook kunnen bekijken als een list van de heilige Geest.’
In de rubriek Binnenkant/Buitenkant een uitspraak van Loesje: ‘Pinksterverspilling: de geest krijgen en er niets mee doen.’

November:
Een bericht over het nieuwe Onze Vader: ‘De Nederlandse en Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Nederland en Vlaanderen gebruiken dezelfde taal, maar hebben verschillende vertalingen van het Gebed des Heren. Aan de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen is het verzoek gedaan om via een gemengde commissie tot een gezamenlijke vertaling te komen.
De Wandeling op Zorgvlied gaat over de stilte: ‘Vol is vol is misschien een relatief begrip. Je kunt mensen tellen, je kunt auto’s tellen, wegen, gebouwen tellen. Maar misschien kun je ook een het lawaai ‘tellen’. Want de wereld is vol lawaai van diezelfde mensen, auto’s , machinerieën, reclamegeschreeuw, knetterende actie- en geweldseries op tv, schreeuwende krantenkoppen, rekken vol aandacht vragende tijdschriften die op hun manier lawaai maken, enz. Maar daar, waar stilte heerst, lijkt het ineens minder vol te zijn.’

December:
Wat zongen de engelen? Ze zongen natuurlijk ‘Ere zij God’. In zijn artikel hierover laat Jan de Jongh (Rond de langste nacht. Liturgie maken in herfst en winter) zien hoeveel verschillende variaties zijn gemaakt op Ere zij God: ‘Zingen in de nacht: verandert daar iets door in de wereld? Wijzelf veranderen erdoor en grijpen misschien moed op te staan ter willen van hen, voor wie God een zwak heeft.’
Aankondiging van de Groetenactie van Amnesty International voor de vele politiek gevangenen in de wereld op 10 december in onze parochiegebouw.
Afsluiting van het jubileumjaar 800 jaar dominicanen op 27 januari 2017.
Verzoek om gul bij te dragen aan de P.C.I.-collecte op 18 december.
En de nachtmis op 24 december wordt een uurtje vervroegd: van 22.00 u naar 21.00 u.