SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2014

Januari:
Een oproep om gul bij te dragen aan de actie Kerkbalans onder het motto: Wat is de kerk u waard?
In zijn Wandelingen op Zorgvlied refereert Rob de Groot aan het tv-programma Het Familiediner, waarin gepoogd wordt om familieleden die elkaar jaren niet hebben gezien vanwege een grote of kleine ruzie met veel kinnesinne, weer bij elkaar te brengen: ‘Het is altijd de ander zijn schuld. Hij of zij heeft toen dat gezegd, enz…. Bij Mattheüs staat een fenomenale tekst: “Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden”.’

Februari:
De wekelijkse Inloopochtend wordt verplaatst van de donderdag naar de woensdag.
Op de pagina Binnenkant/Buitenkant een citaat van Colet van der Ven: Het enige waar religie over gaat: over de keuze tussen overgave of afwijzing, tussen een ja voor of een nee tegen het leven. Kies je voor overgave, dan wordt dat de bron van zowel uitdaging als troost.

Maart:
Afgedrukt staat de preek van zondag 9 februari: Jullie zijn het zout. Pater Niesen zegt daarin o.a.: ‘Dus sluit jezelf niet op in de eigen knusse geloofsgemeenschap. Sluit jezelf niet op in “ons kent ons”. Blijf ramen en deuren openzetten. Wij hebben een zending naar anderen. Het blijft niet onopgemerkt, als wij ons inzetten voor waarden die verloren dreigen te gaan in onze samenleving. Het blijft niet onopgemerkt als wij ons inzetten voor rechtelozen en verschoppelingen. Laat zien waar je voor staat.’
De Vastenaktie gaat dit jaar hulp bieden in Sierra Leone, een land dat tientallen jaren werd verscheurd door burgeroorlogen en dat weer in vele opzichten moet worden opgebouwd.

April:
Een dominicaanse studiedag wordt aangekondigd; zaterdag 3 mei in Citykerk Het Steiger in Rotterdam. Het thema is: Dominicaanse leken en prediking, met als titel “Dromen en visioenen”. ‘Dominicaanse leken prediken en geven vorm aan de getuigenis vanuit de bijzondere plaats die zij binnen de kerk, de maatschappij en in de Orde innemen.’
Uitgebreide liturgische agenda rond Pasen.

Mei:
Aandacht voor de Hulpactie Caritas Syrië en de Week van de Nederlandse Missionaris.
En wat te zeggen van de liefde waarover het Nieuwe Testament vertelt? In deze tijd lijkt de liefde vooral een vorm van hebzucht te zijn, de hebzucht naar de enige en ware levenspartner, waar ieder ander vervolgens vanaf moet blijven. Dat is de liefde waar de liedjes, de boeken en de films vooral over gaan. De liefde waar de wijzen over spreken, gaat over iets anders. Die liefde gaat over de kwaliteit van hoe u en ik ons tot elkaar verhouden.’ (Fragment uit de VolZin-lezing door Arjo Klamer).

Juni:
De opbrengst van de Vastenakie is dit jaar € 1571,-.
In Kerk op vakantie….? wordt bericht hoe een en ander liturgisch en pastoraal is geregeld tijdens de vakantie van de pastor en het kerkkoor.

Juli/augustus:
Pater Niesen bericht over de nieuwe altaartafel in de ruimte, waar zondags de liturgie wordt gevierd. ‘Het nieuwe altaar is mobiel, speciaal ontworpen voor deze ruimte. Michel Jacobs heeft het bedacht, Jan Geert van Diepen heeft het gemaakt naar een Hollands antiek meubelstuk. Aan deze tafel vieren we voortaan het avondmaal van de Heer. Van deze tafel ontvangen wij Zijn gaven. Met de vernieuwde kruisgroep en de lezenaar met het bijbelboek is het altaar voortaan centrum van ons vieren.’
De slachtoffers van de ramp met de MH17 worden herdacht met een door Annemiek Schrijver tijdens de landelijke herdenkingsdienst uitgesproken klaagzang, gebaseerd op psalm 22. Tekst: Kees Waaijman.
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek ‘Verlangen als antwoord; mijn weg met de dominicaanse traditie’, van Holkje van der Veer o.p: Een eigenzinnige manier van kloosterleven (bijna 800 jaar oud) blijkt volgens haar verrassend modern.

September:
De redactie meldt het volgende: ‘U zult het vanaf nu wel merken. Thomasklanken wordt dunner. Op verzoek van het parochiebestuur moeten we het aantal pagina’s van elk nummer beperken tot 16. Dat heeft te maken met de porti-kosten. Bij meer dan 16 pagina’s komt het gewicht boven de 20 gram en geeft dat een verhoging van de verzendkosten. Bijna de helft van de oplage (360 stuks) wordt per post verstuurd, omdat er geen vrijwilligers meer zijn om deze rond te brengen.’

Oktober:
Uit een interview met onze oud-pastor Jan Wenting op de website van de dominicanen: ‘Ik kwam in Amsterdam (de Rijn-/Vechtstraat). Do Oorsprong was er pastoor, een pastoraal bewogen man die me in de eerste gesprekken al zei – het was 1964: “Jan, er is van alles aan de hand en er zal nog meer gebeuren, maar ik snap het niet meer. Ik krijg geen greep op wat mensen beweegt nu, wat er moet gebeuren”. Hij gaf mij cart blanche. Hij had zo’n vertrouwen in mij, dat ik het af en toe wat beangstigend vond. Na een paar jaar nam hij ontslag als pastoor. Ik ben tien jaar in Amsterdam gebleven. ‘

November:
Aandacht voor de Adventsactie 2014: Wat in stilte bloeit in de luwte van tuinen onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen (Huub Oosterhuis).

December:
Thomasklanken geeft een overzicht van interessante website die praktische en inspirerende informatie geven over geloof en samenleving.
Amnesty International vraagt aandacht voor jaarlijkse groetenactie die altijd rond Kerstmis plaatsvindt; het sturen van kaarten aan gevangenen die om hun politieke overtuiging overal ter wereld vastzitten. Voor deze mensen kan een nieuwjaarsgroet een heel klein lichtpuntje zijn in hun vaak uitzichtloze situatie.
Kerst bij de buren. Henk Haverkort heeft de Catharinaschool gevraagd hoe men daar het kerstfeest viert. ‘We geven samen met de medewerkers, ouders en de buurt vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Dit gebeurt o.a. door aandacht te schenken aan vieringen, symbolen, rituelen en verhalen uit de christelijke traditie en die te vergelijken met die uit de islamitische, joodse, hindoeïstische en boeddhistische traditie…. We denken dat niet de verschillen, maar de overeenkomsten mensen samenbinden.’
Aankondiging van het 800-jarig bestaan van de dominicanen en wat daar aan activiteiten voor zijn bedacht. De opening van het jubileum vindt plaats op 7 november 2015 en de afsluiting geschiedt op 21 januari 2017.