SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2012

Januari:
Een klein verhaaltje over hoe To van Waveren door de trambestuurder van lijn 25 op kerstavond pal voor de deur van de Maranathakerk werd afgezet: ‘Graag gedaan en prettige kerstdagen.’
Bericht over de oproep aan de bisschoppen van Vlaanderen om noodzakelijke kerkhervormingen door te voeren. Mede ondertekent door de oud-provinciaal van de Vlaamse dominicanen, Domien Vaganée. ‘Wij begrijpen niet waarom de leiding van onze plaatselijke gemeenschappen niet wordt toevertrouwd aan een man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepskracht of vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. We hebben toegewijde herders nodig.’
In de rubriek Personalia het overlijdensbericht van rasonderwijzer aan de Catharinaschool: Jaap Deckwitz, geliefd bij leraren en leerlingen.

Februari:
Pater Niesen kondigt aan dat er voortaan drie schriftlezingen op zondag zullen worden gelezen: ‘Voordeel voor het kiezen van twee lezingen is de concentratie van aandacht op datgene wat door de eerste lezing en evangelielezing in hun samenhang wordt aangereikt. Nadeel is dat de aangewezen tweede lezing uit de traditie van de apostelen en het boek Openbaring niet gehoord wordt. En dat bleek steeds meer een groot gemis.’
De rubriek Binnenkant/Buitenkant (op de binnenzijde achterpagina van Thomasklanken) vermeldt een citaat van Maria de Groot: ‘Als je zwijgt op het moment dat je zou moeten spreken, al is het ook maar één keer, dan heb je weer een leegte toegevoegd aan de geschiedeis. In die leegte bloeit de dictatuur.’

Maart:
De Vastenaktie van dit jaar is gelokaliseerd in de sloppenwijken van Addis Abeba, Ethiopië, waar de zusters van de congregatie Daughters of Charity mensen op twee manieren helpen: spaar- en kredietgroepen opzetten, en scholing van jongeren. De boodschap voor ons: Even iets minder. Voor een ander!
De Trefplek-avond van deze maand ging over het vasten; over wat daarover in de Bijbel staat, over de zin ervan, over onze eigen gebruiken van vroeger en nu, over geven en delen.

April:
Artikelen over Pinksteren en Hemelvaart: ‘De aanwezigen werden innerlijk aangeraakt door Gods liefde. Alle harten stonden in vuur en vlam.’
In zijn Wandelingen op Zorgvlied noemt Rob de Groot namen van Joodse kinderen uit onze Rivierenbuurt die in Auschwitz en Sobibor zijn vergast. ‘Herinner je, want voor je het weet draagt de een weer een sabel en de ander een ster.’(citaat Jan van Opbergen)
In de rubriek Onder Woorden aandacht voor het boek ‘De Bijbel op de Zuidas’. De Zuidas in Amsterdam is een plek waar bankiers, advocaten en consultants elkaar ontmoeten en waar ze soms geconfronteerd worden met een leegte in hun bestaan. Liever dan door naar verre boeddhistische tempels te reizen, zoeken de yuppen de zin van het leven dichter bij huis: in de Amsterdamse Thomaskerk in de Pr. Irenestraat.

Mei:
De laatste Trefplek-avond wordt aangekondigd. De voorbereidingsgroep meldt daarover: ‘Na 12½ jaar is daar nu een einde aan gekomen. Bij de voorbereiding van de laatste avond van het seizoen kwamen we als voorbereidingsgroep tot de slotsom dat we met Trefplek wilden stoppen. Daar zijn enkele redenen voor. Het aantal deelnemers is erg geslonken en nieuwe aanwas is zeer sporadisch. We vonden het ook steeds moeilijker om nog niet besproken onderwerpen te vinden. We stelden vast dat de fut er een beetje uit is en daarom zijn we tot dit besluit gekomen.’
De rubriek Onder Woorden bericht over het nieuwe boek van Huub Oosterhuis, oud-parochiaan: ‘150 Psalmen vrij’, waaraan hij vele jaren heeft gewerkt: ‘De God van de psalmen is in deze vertaling “vriend voor het leven”. Deze bewerkingen komen heel dichtbij in eigentijdse taal en beelden.’

Juni:
Bericht over een nieuwe methode voor doorlopende parochiecatechese voor vierjarigen tot en met jong volwassenen. De methode werkt volgens een cyclische structuur: programmaonderdelen hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de drie jaar verdiept terug.

Juli/augustus:
Rob de Groot en Henk Haverkort (op persoonlijke titel) mijmeren over de toekomst van de parochie: ‘Nu er steeds vaker kerkgebouwen noodgedwongen aan de eredienst worden onttrokken en parochies worden opgeheven, raken mensen hun vertrouwde trefplek kwijt. Zij worden verspreid over stad en land en vallen daardoor onder een voor hen vreemde liturgische en pastorale cultuur. Dat kan na enige gewenning goed aflopen, maar gaat in de praktijk ook vaak mis. Men is de eigen sociale context en de vertrouwde plek kwijtgeraakt. Het is te hopen dat wij als Thomasparochie dit niet zullen meemaken. De toekomst is echter zorgelijk.’

September:
Oecumene is de rode draad door dit nummer van Thomasklanken. Een oecumenische bijeenkomst tussen rooms-katholieken en oudkatholieken in het Catharijneconvent in Utrecht. Gepresenteerd wordt het document Kerk en kerkelijke gemeenschap: ‘In het stuk wordt de bestaande onenigheid gezien als een intern katholiek probleem dat de kenmerken vertoont van een familieruzie. Beide partijen verwoorden welke hindernissen nog genomen moeten worden om tot herstel van de volledige gemeenschap te komen.’
En op 6 oktober de Nationale Oecumenische Ontmoetingsdag met als thema: Wij kiezen voor eenheid. Plus op 30 september een oecumenische viering in de Maarten Lutherkerk.
De aankondiging van twee geloofsgesprekken op zondag 23 september en zondag 14 oktober. Voor de lunch wordt weer gezorgd.

Oktober:
Zo af en toe ‘pikt’ de redactie een bericht of artikel van de website van de dominicanen. Deze keer een overweging van André Lascaris o.p. over inspiratie: ‘Inspiratie komt naar boven op momenten of plaatsen waar mensen vrijheid van denken en voelen kennen. Waar alles gezegd en gehoord kan worden. Waar mensen durven dromen van een andere, betere wereld. ‘
De Missie-Zendingskalender 2013 wordt aangeprezen, met prachtige schilderingen van drie Indonesische Balinese kunstenaars. Motto: Kijken met andere ogen. En nog steeds maar € 8,-.

November:
Onder Woorden meldt de verschijning van het boek ‘Ongewone wegen, gesprekken met rondtrekkende predikers’, van Lucette Verboven. Zeventien dominicaanse vrouwen en mannen van over de hele wereld worden daarin ondervraagd over hun leven en roeping. Lucette Verboven slaagt erin om in de gesprekken zowel de eigenheid van deze mensen als hun verbondenheid met de weg van Dominicus aan bod te laten komen. Wat dat is, die verbondenheid, is moeilijk te benoemen. Het heeft ongetwijfeld te maken met de grote vrijheid die vrouwen en mannen in de Orde ervaren om hun eigen stem te vinden en tot uiting te brengen.

December:
Veel muziek in december en januari in de Maranathakerk: een kerstconcert op 8 december, kerstmuziek van ons eigen kerkkoor en het Coenenkoor o.l.v. Pia Merckx op 16 december, op 19 januari een concert met Grieks-orthodoxe gezangen. En in Plein van Siena een lunchconcert op 13 december.
Uiteraard ontbreekt een uitgebreide liturgische kalender rond de kersttijd niet.