SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2011

Januari:
Van de redactie: ‘Dit jaar bestaat uw vertrouwde parochieblad Thomasklanken vijftig jaar.’ Van een aparte pagina in Sursum Corda via een enkel blaadje weekbericht naar een maandblad vanaf februari 1988. Pater Niesen schreef toen over de start van het maandblad o.a.: ‘Alles wat strekt tot inspiratie en bemoediging, maar ook kritische vragen en kanttekeningen, het kan allemaal een plaats vinden.’
Aandacht voor het overlijden van dichter en theoloog Willem Barnard (pseudoniem Guillaume van der Graft): ‘Ondanks al zijn vragen over geloof en leven bleef hij geboeid door het grote verhaal, het bijbelse woord van Joden en christenen. Dat leerhuis en liturgie, vier- en praathuis elkaar hard nodig hebben, was voor hem evident. Daarin is Willem Barnard een groot leermeester geweest.’

Februari:
Wandelingen op Zorgvlied gaat deze keer over beelden van God: ‘Misschien bestaan er wel net zoveel beelden van God als er mensen zijn, gelovig en ongelovig.’
Wijziging in het parochiebestuur. Door verhuizing naar Maastricht neemt Ronald Pellemans afscheid en wordt Kees Tuinder verwelkomt als nieuw lid. Mariëtte Blom wordt de nieuwe vicevoorzitter.
In de rubriek ‘Onder Woorden’ aandacht voor het boek Compassie van Karen Armstrong: ‘Ieder mens is behept met een vermogen tot compassie, maar dat is niet genoeg: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen.’

Maart:
Het Vastenaktieproject is deze keer gesitueerd op de Filippijnen: bedreiging van het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen door mijnbouw en ontbossing.
Verslag van Henk Haverkort van een bezoek aan de dominicaanse Johannes de Doperparochie te Schiedam, met een historisch overzicht van de parochie door pater Leo de Jong o.p. Er was ook een bezoek aan het jenevermuseum: ‘In dit “spiritueel centrum” hing nog duidelijk de sfeer van het “geestrijk vocht”.
De eerste bijdrage in de tijdelijke rubriek ‘Thomasklanken toen’, rond haar vijftig jarig bestaan. Pas vanaf 1972 is er informatie in de archieven van dit blad terug te vinden. ‘Toen hadden we nog de beschikking over de bijkerk Het Kruispunt…. De beheerder van dat project was mijnheer Pastoor die ongewijd en niet celibatair samen met zijn vrouw eventueel kon zorgen voor een uitgebreide catering.’

April:
Trefplek kondigt de laatste avond van het seizoen aan. ‘Koffie, thee en frisdrank staan voor u klaar!’
De paaskaars van 2010 wordt verloot. Men kan zich hiervoor inschrijven. De winnaar krijgt bericht. – De liturgische kalender rond de Goede Week en paasvieringen krijgt uitgebreid aandacht.

Mei:
Aankondiging van de maandelijkse viering in onze Maranathakerk van de Stichting Dignity Nederland die als doel heeft de emancipatie en integratie van homoseksuele mensen in de Katholieke Kerk te bevorderen: ‘Wie een open oog heeft voor het reilen en zeilen van, en weet te luisteren naar homoseksuelen, neemt waar dat er in de kerk niet open en eerlijk over seksualiteit en zeker niet over homoseksualiteit gesproken wordt.’
Bericht over de Kerkennacht 2011 op 24 en 25 juni: ‘Kerken laten zien hoe ze betrokken zijn op omwonenden, wat hun inzet is voor de stad en wat de waarde is van hun aanwezigheid.’
De coördinatrice van het Plein van Siena stelt zich voor: José Huijberts: ‘Voor mij is het een buitenkans om bij het Plein van Siena te kunnen werken. Het is een mooi samengaan tussen mijn oude liefde voor een winkel en dingen organiseren voor de mensen, en mijn iets nieuwere liefde voor theologie en de kerk.’

Juni:
Parochies, plaatsen van hoop. In zijn overweging van 29 mei gaat pater Niesen nader in op dit thema van de conferentie van Europese parochies: ‘Als de kerk te veel daarover zwijgt, als kerkmensen vergeten om voor de dag te komen met hun eigen geloof en hun eigen hoop, als parochies niet meer zijn: plaatsen van hoop, als wij niet meer verantwoording durven afleggen van de hoop die in ons leef, dan is de wereld nergens meer. Echt geloven vraagt in het evangelie altijd om getuigenis naar buiten. Dat is werk maken van je geloof.’

Juli/augustus:
Een artikel over een bescheiden kerk van mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge: Wij zullen beseffen dat we als kerk niet alles zijn, niet alles weten en niet alles hebben. We zullen nederiger worden, bescheidener, wellicht wat weerlozer, maar waarachtig. We zullen leren beseffen dat we “maar” zijn; maar daardoor juist ook beter beseffen wie of wat we zijn.’ Het artikel eindigt met zijn oproep tot een open kerk in trouw aan het Concilie: ‘Niet een kerk die zich opsluit in haar eigen groot gelijk. Een kerk die aanvaardt dat ze niet meer universeel herkenbaar en verstaanbaar is. ….. Niet veroordelend en defensief, maar solidair met de mensen van deze tijd, met hun hoop en hun vreugde, met hun verdriet en hun angsten. Een kerk die participeert aan het maatschappelijk debat en zich inzet voor een menswaardiger wereld.’
Aankondiging van de Vredesweek (17 t/m 25 september): Elk mens een veilig bestaan.

September:
Aankondiging van de (vijfde) Maand van de Spiritualiteit. Het thema is: Leef!: ‘Doen we in ons leven wat we echt willen? Volgen we ons hart? En wat houdt ons af van de keuze voor onze passie?
Een uitgebreide cursus-agenda van Plein van Siena. St. Dominicus krijgt de nodige aandacht.

Oktober:
Opening van het nieuwe seizoen van het Plein van Siena. Pater Niesen bericht er uitgebreid over: ‘Wij staan voor een nieuwe periode van samen-kerk zijn. Er zal best een en ander op ons pad komen dat zorgt geeft. Maar ook veel kansen en mogelijkheden. Wij bidden dat wij het allemaal aan kunnen onder de zegen en inspiratie van Gods heilige Geest.’
Uit Wandelingen op Zorgvlied: ‘Ik had het geloof altijd beschouwd als een verlichte staat – gelovigen zagen meer dan ik zag. Maar intussen heb ik voor mezelf een andere definitie van geloven gevonden. Het is geen hoger inzicht waaraan de een of andere flits moet voorafgaan. Het is de voortdurende wil om de leer waar te maken. Geloven is een vorm van creativiteit, gemeenschappelijke creativiteit.’ (Frans Kellendonk).

November:
Bericht over een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk over Jodendom, een wereld vol verhalen. Een fascinerend overzicht van drieduizend jaar Joodse religie, cultuur, kunst en geschiedenis.
Thomasklanken kijkt over haar eigen parochiegrenzen.
Zo ook met een artikel over de dringende vraag van de Raad van Kerken Nederland om humane behandeling van asielzoekers: Het Gerechtshof in Den Haag heeft eerder dit jaar bepaald dat de Rijksoverheid geen gezinnen met minderjarige kinderen zonder voorzieningen op straat mag zetten. Maar de minister is daartegen in cassatie gegaan. De Raad van Kerken heeft daar moeite mee en wijst op de morele en juridische zorgplicht van de staat, zoals verwoord in internationale verdragen.’

December:
Aankondiging van de (zevende) Landelijke Parochiedag, rond het thema: Van sprakeloosheid naar geloofsoverdracht: ‘Hoe doorbreken we de sprakeloosheid waar zoveel katholieken het moeilijk mee hebben? Wat doen we om weer woorden te vinden voor een eigentijdse geloofsoverdracht?’ Die dag wordt ook de parochie van het jaar gekozen.
Informatie over het boek ‘Het lied van de oprechte mens (rubriek Onder Woorden), naar een nieuw verstaan van het Hooglied’, door Ernst Marijnissen o.p. : Het Hooglied spiegelt ons leven, maar blijkt ook een briljante samenvatting van de Bijbel. ‘Het lied van de oprecht mens’ maakt niet allen het Hooglied zeer toegankelijk. Het kan ook bijdragen tot een beter verstaan van wat de Bijbel als geheel beoogt te vertellen.’