SAMENVATTING THOMASKLANKEN – 2001

januari:
Pater Niesen herdenkt pater Hans Kelderman die van 1974 tot 1980 onze pastor is geweest en op 11 december 2000 in Zwolle is overleden: ‘Bij zijn afscheid van de Thomas in 1980 rees toen al de vraag hoe de parochie verder zou moeten. En toen al werd benadrukt dat zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van parochianen onmisbaar zijn. Pater Kelderman noemde het daarom positief dat door zijn vertrek iedereen geconfronteerd werd met de gemeenschappelijke zorg voor de toekomst.’
In Amsterdam is in het weekend van 16-18 februari een ontmoeting van jongeren met de broeders van Taizé. Centraal staan de gebedsvieringen die zullen worden gehouden in de Nicolaaskerk.
Het thema van Trefplek voor februari is: De vergrijzing van de buurt: ouderen en wonen, ouderen en veiligheid, ouderen en vereenzaming, ouderen en leefbaarheid, ouderen en voorzieningen.
De P.C.I.-collecte heeft ƒ 1192,75 opgebracht. En die van de actie Solidaridad ƒ 1260,05.
Van 18 t/m 25 januari is het de Bidweek voor de Eenheid van de christenen. Thema is: De weg, de waarheid en het leven. De vier kerken van de Rivierenbuurt nemen van harte deel aan deze bidweek.

februari:
Op een oecumenische gespreksavond gaven deelnemers aan hoe we samen godsvolk onderweg kunnen zijn. Met 14 praktische suggesties en een vurig verlangen naar samenwerking ging men huiswaarts. Aan het werk dus.! Enkele suggesties: Elkaars voorgangers laten preken (kanselruil) in woorddiensten, bijvoorbeeld twee keer per jaar; meer gezamenlijke kerkdiensten; uitwisseling van informatie via kerkbladen over elkaars diensten; gezamenlijke bijbelkring, afwisselend in de M. Lutherkerk en de Maranathakerk; gezamenlijk diaconaal project behartigen; gezamenlijk jeugdwerk.
Toespraak van penningmeester Jos Rondeel in het kader van de actie Kerkbalans: ‘….Door erop te rekenen dat we op alle kerkelijke gebieden zelfredzaam zullen zijn of nog worden. Zolang we op deze dominicaanse manier op elkaar kunnen rekenen, gaan we een mooie toekomst tegemoet: geestelijk, maar ook materieel en uiteraard financieel.’
Thema van de laatste Trefplek avond van het seizoen is: Gaan we of gaan we niet? ; over vakantie houden in deze tijd.
Liturgische voorwerpen tentoongesteld in museum Catharijne Convent in Utrecht. Daar zijn ook voorwerpen bij uit onze parochie: ‘Recent ontving het museum twee grote en interessante langdurige bruiklenen met liturgische voorwerpen, oneerbiedig wel een zilvervloot genoemd. Het ene bruikleen komt uit de parochie Sint Jacobus de Meerdere te Akersloot. Het tweede uit de Sint Thomas van Aquinoparochie te Amsterdam. De ‘dominicaanse zilvervloot’ uit de Rijnstraat bevat vooral Antwerps en Amsterdams zilver…. Er zijn kandelaars bij van Jacob van Restant uit 1714 en 1727, en van Jacobus Laborge uit 1731.’
Bericht van het overlijden van pater Joop Bakkers o.p. Hij was in onze parochie werkzaam van 1937 tot 1942.

maart:
Rob de Groot maakt de parochie enthousiast om het Vastenproject 2001 in de Filipijnen te ondersteunen. Het project behelst o.a. het planten van heggen en bomen langs de wegen en de landbouwgronden, die voortdurend dreigen te worden weggespoeld. En verder het financieren van cementen bakken voor de drinkwatervoorziening. Voorts zijn er zaden nodig voor de landbouw en geiten voor melk, vlees en mest.
‘Mokum zingt’ op 16 april in de Nicolaaskerk o.l.v. Herman Rouw.
Het KVG houdt op 29 maart haar jaarlijkse bezinningsdag. ‘Voordrachtskunstenaar Pete Pronk neemt ons via vrouwen in de Bijbel mee met zijn levendige verhalen.’

april:
Uit de themabrochure van DISK naar aanleiding van de Zondag van de arbeid: ‘Rust is niet alleen iets voor de eigen vrije tijd. Arbeid hoeft niet per sé rusteloos te zijn. Rust is ook niet alleen een kwestie van bijkomen na gedane inspanning. Maar wat is rust dan wel? Heeft rust ook niet te maken met een houding van “alles heeft zijn tijd”, “zijn wat je doet”, “weten van ophouden”, “je laten voeden door bronnen van inspiratie”, en vooral: kunnen kiezen.’
Pater Niesen schrijft over de dominicanes Catharina van Siena (feestdag 30 april): ‘Zij was spiritueel, hartstochtelijk en kordaat, een invloedrijke stem in een mannenkerk.’
Wandelingen op Zorgvlied gaat over de (zondags)rust: ‘… Je vraagt je af waar dat op uit zal lopen. Werken zullen we, en consumeren. We schrijven dan wel dikke artikelen in de bladen over stress, over mensen die instorten en afhaken, maar even zo goed adverteren we volop voor steeds drukkere banen en over steeds meer dingen die we moeten: “Je kunt er niet buiten” en “U wilt toch ook?”
Op zondag 22 april geeft onze organiste Lisa Willems een concert in de kerk. Zij speelt werken van Bach, Hindemith, Sweelinck en Messiaen. Toegang gratis.

mei:
De opbrengst van de Vastenactie 2001 is ƒ 7000,-
Er zijn oecumenische plannen om de publiciteit van de Amsterdamse kerken te bundelen in een wijkkrant. De redactie Thomasklanken denkt mee, maar blijft vooralsnog zelfstandig: ‘Op dit moment kennen de bladen Samenstroom (SOW) en Thomasklanken al enkele vaste rubrieken die in beide bladen verschijnen: de informatie van Amnesty International en die over Trefplek (oecumenische gespreksavonden). Op verzoek van de redactie van Samenstroom gaat dat blad voortaan ook de Wandelingen op Zorgvlied opnemen. Verder denken we erover om via de kerkbladen elkaars geloofsgemeenschap meer in beeld te brengen; inzicht geven in elkaars wijze van vieren, elkaars diaconale en catechetische activiteiten.’
Uitspraken van dom Kees Tholens – ooit te gast op het Pastoraal Café op de Orgelzaal rond spiritualiteit – over de kerk: ‘ De kerk zou moeten zijn als een wijze moeder die haar kinderen loslaat. Maar in plaats daarvan omgeeft ze hen met allerlei rijke dingen en houdt hen klein met regels en verboden…… Het interreligieuze gesprek is niet een hobby van een aantal mensen die het niet meer goed kunnen vinden in hun eigen kerk, maar een verruiming van het religieus bewustzijn. Je kunt blijven in je doopsel en je kerk, maar groei daarin ook uit! Anders ga je in je eigen kringetje ronddraaien…….. Dat er dogma’s zijn is prima. Je kunt dogma’s vergelijken met verkeerslichten; ze regelen het verkeer maar zijn niet de weg. Als je almaar voor rood licht blijft staan, kom je nooit meer thuis.’

juni:
Pater Niesen preekt naar aanleiding van het prachtige lied Op Adelaarsvleugels van Huub Oosterhuis: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid, totdat ik vliegen kon op eigen kracht. Dit lied gaat over onszelf. Wij zijn die jonge vogels die het nest verlaten, waar zij zijn groot geworden. Alleen op eigen wieken kunnen de jongen het nest verlaten. Dat moeten zij alleen doen. Maar ook dat vliegen moeten zij leren. Ze proberen het aarzelend, onbeholpen. De volwassen vogel duikt onder de jongen die dreigen te vallen. Hij gooit ze omhoog, hij draagt ze, net zolang tot ze kunnen vliegen op eigen kracht. En die pas verworven zelfstandigheid betekent meteen het afscheid. Terugkeren kan niet meer…. Zo ziet de geloofsgemeente van het Johannes-evangelie zichzelf. Ze moet verder in een wereld vol onbegrip. Zij hebben niemand meer om op terug te vallen Zij hebben alleen nog elkaar.
‘Opsporing verzocht’. De ontstaansgeschiedenis van het Wijkcentrum Rivierenbuurt zal worden beschreven. Oprichter pater Jan van Eupen o.p is reeds geïnterviewd. Men zoekt nog naar documenten, krantenknipsels, oude notulen, foto’s, enz. Wie kan helpen?
Enkele gedachten over ‘vakantie’ zo aan het begin van het zomerseizoen: ‘Vakantie moet. Vakantie is de nationale gekte; je bent een outcast als je niet regelmatig op vakantie gaat. Het is een dwang, een sociale verplichting. Als je zegt dat je liever rustig in je tuin zit en helemaal niet wil bungeejumpen in de tropen, ben je een looser. En dus gaan mensen, ook als ze er eigenlijk helemaal niet tegen kunnen.. Om over na te denken.’

juli/augustus:
Pater Henk Jongerius o.p. komt 8 avonden cursus geven onder de titel ‘Het woord krijgen’, voor iedereen die meedoet in de vieringen. Het zal gaan over voorgaan, voorlezen, voorbidden, teksten schrijven, enz.. Er zal veel plaats zijn voor praktisch oefenen.’
Rob de Groot in zijn Wandelingen op Zorgvlied naar aanleiding van de wens van het Vaticaan om de liturgische teksten weer dichterbij de oorspronkelijke latijnse teksten te brengen: ’Het wordt uitgelegd als een poging om meer eenheid in de eredienst te brengen…. Taal is een uitdrukking van de geest en het hart. Het is het beste communicatiemiddel dat ons ten dienste staat… Als we nu ons geloof tot uitdrukking brengen, zal dat het beste kunnen in de taal van deze tijd. Het gaat niet om de taal op zich, maar om wat wij denken, voelen en geloven, en als zodanig in taal en tekenen aan elkaar toevertrouwen. Het kan dus niet zo zijn dat we onze liturgische taal weer moeten zoeken in zo letterlijk mogelijke vertalingen van een dode taal, het latijn….. In Rome wordt nog volop latijn gesproken. Dat kan daar ook, want daar verandert men zelden van gedachten.’
Artikel uit Trouw over ‘de mooiste begraafplaats van Amsterdam, Zorgvlied’: ‘Het oudste deel is van de Haarlemse tuinarchitect Jan David Zocher die ook het Vondelpark ontwierp. Hij nam zoveel mogelijk de natuur als voorbeeld, met slingerpaadjes, bomengroepen en onvermoede doorkijkjes, kenmerken van de Engelse landschapsstijl.’
Thema van de komende Vredesweek: ‘Religie en geweld, geloven in vrede? ‘Daarbij is de centrale vraag hoe het kan dat religies een belangrijke rol spelen in conflicten. Vreemd eigenlijk, als je bedenkt dat diezelfde religies in Gods naam oproepen tot vrede.’
Op 13 juli overleed pater Jan Berendsen o.p., die tussen 1943 en 1971 drie keer een periode pastores is geweest in onze parochie.

september:
Pater Leo de Jong schrijft dat het begrip ‘Vrijwilligerskerk’ niet juist is: ‘Je hebt toch geen beroeps- en vrijwilligers gelovigen? Was Jezus beroepskracht of vrijwilliger? Je zult in de Schrift nergens een aanwijzing vinden dat de beroepskrachten de eigenlijke kern van de kerk zijn en dat de onbetaalden slechts hulpkrachten zijn. Willen wij een kerk zijn, dan zijn wij een kerk, met of zonder betaalde beroepskrachten. Te veel wil de officiële kerkelijke leiding in onze tijd de nadruk leggen op professionele pastores en moeten allerlei parochies gefuseerd worden, omdat er geen beroepspastor te vinden is…….. Trouwens, Jezus zelf was een “vrijwilliger”. Hij was geen professionele priester, want hij heeft niet behoord tot degenen die in zijn tijd als priester mochten optreden: de leden van de joodse stam Levi. Toch hebben zijn vrienden aangevoeld dat in hem Gods liefde zich heeft laten zien in menselijke vorm…… Interessant, een “leek” heeft onze kerk gesticht! Kunnen we daaruit conclusies trekken voor een nieuwe toekomst van onze kerk?’
De dominicanen wereldwijd hebben 14 juli hun nieuwe Magister gekozen: Carloz Azpiroz, een 44-jarige Argentijn. En de Nederlandse dominicanen houden hun 4-jaarlijkse kapittel van 14-25 oktober in Huissen en zal met name veel aandacht besteden aan haar voortbestaan.
De parochie is vanaf heden ook bereikbaar via e-mail.

oktober:
Aandacht voor de Vredesweek, Willibrordzondag en de Migrantenweek in november: ‘Als we in vrede willen leven, geldt voor iedereen dezelfde start: sluit uw naaste zonder oordeel met veel liefde in uw hart.’
Wandelingen gaat over de vele titels die mensen aan God geven: ‘Het lijkt me voor God een zware last om al die titels mee te moeten torsen. En ook heel lastig om al die titels waar te moeten maken…. Is het eigenlijk wel eerlijk om God zo te belasten? Of willen we eigenlijk wat anders zeggen? Als we zeggen: Barmhartige God, bedoelen we dan eigenlijk niet te zeggen: God die wij barmhartig noemen, omdat wijzelf zo vaak niet barmhartig kunnen of durven zijn? Is God niet de hoop, waarop we al onze onmacht gooien?… Dus als we God barmhartig noemen, moeten we weten dat we niet kunnen afwachten, maar de aan Hem toegeschreven barmhartigheid zelf moet geven.’
Trefplek gaat 13 november over het thema: Respect! Hoever gaat dat? Is dat elkaar tolereren, openstaan vooranderen, je doelbewust informeren en/of zoeken naar overeenkomsten?
Pia Mercx nodigt zanglustigen uit voor een koren-impulsdag in de kerk. Oude en nieuwe liederen samen inoefenen en zingen.

november:
Verslag van het kapittel in Huissen. Pater Martin Vijverberg o.p. is gekozen tot provinciaal en pater Ben Vocking o.p. en pater Jozef Essing o.p. zijn als co-provinciaals aangesteld.
Aandachtspunten waren de toekomst van de dominicanen in Nederland (Allereerst is besloten om in gesprek te gaan met de Duitse provincie van de dominicanen over mogelijk samengaan) en de gemeenschappelijke dominicaanse zending in ons land.
Parochiebestuurlijkheden over de ontwikkelingen in de samenwerking tussen dominicaanse parochies en rond de oecumene in de Rivierenbuurt.
Olga de Vries van de Zonnebloem Rivierenbuurt geeft een overzicht van de activiteiten a het afgelopen jaar. Naast het hoofddoel: het bezoeken van zieken thuis, waren er bingo-middagen, is er een aantal keren lekker gegeten, was er een regionale ontspanningsmiddag en zijn mensen een dagje met de boot opstap geweest. In het verschiet liggen nog vakantieweken in Ermelo en een rondvaart door de Amsterdamse grachten. En er zijn ook thema-middagen voor vrijwilligers.

december:
Ten aanzien van de kerstgedachte verwijst pater Niesen ons naar een lied van Paul van Vliet over De oude droom: ‘Er was eens een droom en die droom leek vervlogen. Hij scharrelde eenzaam en oud door de stad. Door vrienden van vroeger verloochend, bedrogen, een karikatuur die zijn tijd heeft gehad. – En die stokoude droom ging langs deuren van huizen, waar ooit hij het stralende middelpunt was. Geliefd en aanbeden, een held in het verleden, met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas – ….Maar je moet hem beschermen, je moet hem verzorgen. Je moet hem koesteren onder de zon. Je moet hem vertrouwen en van vandaag al of morgen weet je het weer waar het ooit om begon – Dan neemt hij je mee langs wegen van liefde tot hoog in de bergen naar toppen van kracht. En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht.’
Aandacht voor wakes bij de Bijlmerbajes voor kansloze asielzoekers die daar zitten opgesloten: ’In de tijd vóór Pasen willen wij stilstaan bij wat er in deze gevangenis gebeurt met mensen, een teken van solidariteit. Vanaf 13 februari is er elke week een wake, georganiseerd door verschillende kerkelijke groeperingen.
Aankondiging Dominifestatie 2002 op 1 juni 2002 in het dominicanenklooster te Zwolle. Om inspiratie op te doen en ervaringen en dromen met elkaar te delen. Over leven, leren, vieren en dienen. Het evenement maakt deel uit van het eeuwfeest van het dominicanenklooster in Zwolle.
Jan van Hooydonk stelt ons de (DLG) Dominicaanse Leken Gemeenschap voor: ’De lekengemeenschap staat open voor mensen die binnen hun werk en persoonlijke leven gestalte willen geven aan hun dominicaanse bewogenheid. Vrouwen en mannen, gehuwden en ongehuwden, en mensen van uiteenlopende kerkelijke achtergrond gaan binnen de gemeenschap op voet van gelijkheid met elkaar om’.
De Euro (€) is in aantocht. Per 1 januari is het zover. Onze penningmeester Jos Rondeel geeft een handige tabel voor het omrekenen van de gulden (enz.) naar de euro (enz.).