Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

 

OVERWEGING OVER PASEN
VAN PAUS FRANCISCUS

broeders en zusters,

Ook dit jaar gaan wij weer met een vernieuwd hart het grote mysterie vieren van de dood en de verrijzenis van Jezus. Dat is de spil van ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven als christen. Wij mogen voortdurend met geest en hart terugkeren naar dit mysterie. Want het houdt niet op in ons te groeien in de mate waarin wij ons laten betrekken bij de geestelijke dynamiek ervan. En naarmate wij ons vrij en edelmoedig daarbij aansluiten.

De vreugde van een christen komt voort uit het ontvangen van de Blijde Boodschap van de dood en de verrijzenis van Jezus. Wij ontvangen daarin het mysterie van een liefde die zo werkelijk, zo waar, zo concreet is dat zij ons een relatie geeft vol oprechte en vruchtbare dialoog. Wie gelooft in deze boodschap kan niet volhouden, dat ons leven uit onszelf zou voortkomen. Want in feite wordt het geboren uit de liefde van God de Vader. Hij geeft leven in overvloed. Houd daar aan vast.

Ik zou naar iedere christen willen uitbreiden dat wat ik pas heb geschreven aan de jongeren: ďKijk naar de open armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld. Kijk hoe Hij met liefde zijn bloed gegeven heeft en laat je daardoor reinigen. Zo zul je steeds opnieuw herboren kunnen wordenĒ.

Het Pasen van Jezus is niet zo maar een gebeurtenis van vroeger. Door de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel. Pasen maakt ons mogelijk met geloof te kijken naar Christus zelf, die is in zeer veel lijdenden, en Hem in hen aan te raken.

Wij doen er goed aan het paasmysterie aandachtig te overwegen. Wij ontvangen daarin de barmhartigheid van God. Gods barmhartigheid ervaren kun je alleen als je oog in oog staat met de gekruisigde en verrezen Heer. Hij heeft mij liefgehad en Hij heeft zichzelf voor mij overgeleverd, zegt Paulus. Daar ontstaat dan een gesprek van vriend tot vriend. Daarom is in deze tijd het gebed zo belangrijk. Het gebed drukt uit dat wij antwoord willen geven op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen bidt in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Bidden kun je op verschillende manieren. Wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat het gebed zo diep graaft in ons dat het onze hardheid doet afbrokkelen en wij steeds dichter bij Hem komen. Zo kunnen wij steeds beter naar de stem van de Heer luisteren. Hoe meer wij ons bij zijn Woord laten betrekken, des te meer kunnen wij zijn belangeloze barmhartigheid voor ons ervaren.

Dat de Heer ons telkens een gunstige tijd geeft voor onze bekering is nooit vanzelfsprekend. Wij mogen er dankbaar om zijn. Wij worden wakker geschud uit onze laksheid. Het kwaad is volop aanwezig in ons leven, in de kerk, in de wereld. We krijgen telkens de kans voor een koerswijziging. God wil ons nooit laten vallen. Jezus is aan het kruis voor ons tot zonde gemaakt. God heeft op Hem alle kwaad laten neerkomen. Wat overblijft is de liefde van God.

Het paasmysterie in het middelpunt zetten betekent medelijden hebben met de wonden van de gekruisigde Christus die aanwezig zijn in zovele onschuldige slachtoffers van oorlogen, gewelddaden tegen het menselijke leven, van de veelsoortige vormen van geweld, van milieurampen, van een onrechtvaardige verdeling van de goederen der aarde, van mensenhandel in al zijn vormen en van een ongebreideld winstbejag, die een vorm van afgodendienst is.

Ook vandaag is het belangrijk de mensen van goede wil te herinneren aan het delen van het eigen bezit met de meest behoeftigen. Aalmoezen geven is een vorm van persoonlijke deelname aan de opbouw van een rechtvaardigere wereld. In liefde delen maakt de mens menselijker; vergaren dreigt hem minder menselijk te maken en sluit hem op in zijn eigen egoÔsme. Wij kunnen en moeten ook verder gaan bij het overwegen van de structurele dimensies van de economie. Zoals de Kerk meermalen heeft onderstreept, is politiek een uitstekende vorm van naastenliefde. Dit kan ook als je werkt aan een economie in evangelische geest, dat is de geest van de zaligsprekingen.

Voor deze tijd roep ik de voorspraak in van de Heilige Maria. Laat je verzoenen met God. Kijk van harte naar het paasmysterie en bekeer je tot een open en oprechte dialoog met God. Zo zullen wij kunnen worden: zout der aarde en licht der wereld.

Paus Franciscus
Geschreven in Rome, op de gedachtenis van de Heilige Maria van de Rozenkrans.
Bewerkt voor Pasen door pater A. Niesen
o.p.  

terug