Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

Wandelingen op Zorgvlied

 

‘En God schiep de mens als zijn beeld: als het beeld van God schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen.’
Woorden uit het begin van het bijbelse boek Genesis, waarin het verhaal van de schepping van de aarde wordt verteld. Waar God veelal als een ‘Hij’, als een mannelijk wezen wordt voorgesteld, staat hier toch dat Hij de mens naar zijn beeld schiep als man én vrouw. Voor God lijken man en vrouw eender. In hun boek Het eerste boek, het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd, zeggen de schrijvers Alex van Heusden en Huub Ooosterhuis hierover het volgende:
‘’ De tekst speelt met enkelvoud en meervoud: ‘beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’. Er staat niet zoals bij planten en dieren, ‘naar hun aard’, geen raciaal onderscheid, maar mensheid als eenheid. Wel ‘mannelijk en vrouwelijk’, maar niet ‘man en vrouw’.”
Dus zou de conclusie kunnen zijn dat als de vrouw in onze kerk wordt achtergesteld - en dat is nog steeds het geval, en niet alleen in de kerk - daar in dit scheppingsverhaal geen grond voor te vinden is.
En je kunt dus ook zeggen dat God niet alleen een ‘Hij’ is, maar ook een ‘Zij’. Toch wordt God - ook in de geschriften - steeds geduid als een ‘Hij’. Zou dat misschien te maken kunnen hebben met de oeroude dominantie van de man in de samenlevingen die de aarde heeft gekend en nog kent? Waren de schrijvers van de bijbelboeken allemaal man? En is zo het beeld geschapen dat God mannelijk is?
Maar wie kent God? Er bestaan ontzettend veel beelden van God, ook in de Bijbel. Voor sommigen is hij streng en wrekend, voor anderen barmhartig en liefdevol. Of almachtig. Of rechtvaardig.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook de uitspraak dat het van Boven komt, zei theoloog Harry Kuitert ooit. God schiep niet de mens, maar de mens schiep God, naar zijn beeld, zou de conclusie kunnen zijn. Misschien is God wel het meest gemanipuleerde en naar eigen voordeel omschreven wezen. Hoeveel liefde wordt er niet gegeven, maar ook hoeveel oorlogen zijn en worden er niet gevoerd in naam van God; with God on our side!. Interessante kost om daar tijdens een wandeling op Zorgvlied over na te denken.

Rob de Groot

 terug