Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

Wandelingen op Zorgvlied

 

Weet u wat voor mij het belangrijkste inzicht van Pinksteren is? Dat niet God het allemaal doet, maar dat wij mensen het moeten doen, telkens weer.
De apostelen waren een aantal jaren Jezus in zijn voetspoor gevolgd. Ze hadden hem horen spreken en hem wonderen zien doen. En ze begrepen hem soms wel en soms niet. Maar ze leken zeer afhankelijk van hem, simpele mensen die het spreken tot stotteren verging.
In de verhalen rond het einde van Jezusí leven wordt ook de angst van de apostelen en andere leerlingen beschreven. U kent de verhalen van Petrus, Judas, en van de leerlingen, angstig bijeen in de Bovenzaal. Maar als de Geest hen vaardig wordt, spreken ze in alle talen.
De deuren en de vensters gaan open en de leerlingen zeggen zichzelf en anderen te doen zoals Jezus heeft gedaan. De opdracht tot respectvol beheer van de aarde met alle levende wezens uit het scheppingsverhaal wordt opnieuw gegeven. Mensen krijgen de geest en gaan op weg. De hele mensengeschiedenis door hoor je mensen klagen over waarom God niet heeft ingegrepen. Ook de Bijbel is daar vol mee. Die klachten zijn vaak terecht; ze zijn het gevolg van veel ellende van honger, oorlog, martelingen, ongeneeslijke ziekten, ondraaglijke pijn. Mensen mogen klagen, maar grijpt God in?
In al die situaties van honger, oorlog en onderdrukking zien we dat uiteindelijk begeesterde mensen, vaak met gevaar voor eigen leven, de aanzet geven tot bevrijding. GeÔnspireerde mensen die anderen voorgaan in de strijd, op weg naar verlossing. Zij nemen mensen mee die niet zo sterk zijn, maar van hun begeestering gaat zoín kracht uit, dat velen daar weer moed uit putten. Sommigen zeggen, dat die strijd niets met de Geest te maken heeft, maar met de instinctieve overlevingsdrang van mensen. Die overlevingsdrang zit er zeker in. Maar als het om begeestering gaat, gaat het niet alleen om overleven. Het gaat dan ook om het leven weer opnieuw vorm te geven, in een humane gestalte. En om te zoeken naar mogelijkheden om niet voortdurend in ellende, oorlog en hongersnood terecht te komen.
De Geest van God bezielt. Als wij die maar beantwoorden.

Rob de Groot

 terug