Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

ONDER WOORDEN

 

Lekenpraat
Over verkwikkende teksten uit de Bijbel
Annemiek Schrijver & Hein Stufkens
In 'Lekenpraat' worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of: waar gáát dit over?
Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten met de paplepel ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar ervaringen met en vragen bij elk citaat voor aan Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor een van huis uit roomse jongen, en met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben beide auteurs overigens in ruime mate.
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling waarin dit al eerder succesvolle schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. Gaandeweg blijken zij toch minder leken te zijn dan ze in de titel beweren.
Uitg. Berneboek, EAN 9789089723758, € 19,90

Alles hier is welkom
Verbindend leven in een wereld uit balans
Pema Chödrön
Met persoonlijke verhalen en praktische oefeningen moedigt Pema Chödrön ons aan om onszelf en onze omgeving op een positieve manier te beďnvloeden. Dat kan alleen als we onze pijn aanvaarden en niet weglopen bij weerstand.
‘Alles hier is welkom’ helpt ons om onze eigen en andermans fouten te accepteren, tegenslagen te zien als mogelijkheden voor innerlijke groei en uit te gaan van het goede in alle mensen, ook als we het fundamenteel oneens zijn. Wijsheid voor velen, ongeacht hun religie en spirituele traditie.
Pema Chödrön is een Amerikaanse boeddhistische non en een vooraanstaand leerling van de bekende Tibetaanse leraar Chögyam Trungpa Rinpoche. Ze geeft leiding aan Gampo Abdij in Nova Scotia, geeft veel lezingen en meditatiecursussen en is in Europa vooral bekend als auteur.
Uitg. Ten Have, ISBN: 9789025907679, € 20,99

De Bijbel
Het boek, de verhalen, de geschiedenis
John Barton

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur. De verzameling teksten waar de Bijbel uit bestaat, maakt deel uit van onze geschiedenis en identiteit en is op unieke wijze verweven met onze taal en ons denken. In De Bijbel beschrijft John Barton minutieus hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit de Bijbel tot stand kwamen en wat we weten – en niet kunnen weten – over hun auteurs. Hij behandelt de verspreiding, vertaling en interpretatie van dit bonte gezelschap teksten van de oudheid tot de moderne tijd.
Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is waar deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende evolutie.
Meer nog dan een heilig wetboek voor grote wereldreligies is het een in en in menselijk document – inspirerend maar ook inconsequent, weerbarstig en soms zelfs misleidend
Uitg. De Bezige Bij, ISBN 9789403148502, € 49,99

In het licht van de psalmen
Hans Bouma

Met de psalmen zing je een gat in de nacht. Steeds breekt er weer een nieuwe morgen aan. De psalmen hebben eeuwenlang dichters en musici geďnspireerd.
Ze zijn berijmd, verklankt en getoonzet, ze zijn generaties lang gelezen, gezongen en (in preken) uitgelegd.
In dit boek doet theoloog en dichter Hans Bouma nog iets anders. Hij spreekt de oude liederen in zijn eigen woorden en met zijn eigen accenten opnieuw uit.
Waar komen de psalmen voor hem uiteindelijk op neer? In welke zin zijn het zíjn psalmen geworden? De 150 teksten in deze uitgave kunnen het best getypeerd worden als impressies. Het gaat om persoonlijke indrukken die de psalmen bij hem hebben achtergelaten.
Uitg. Abdij van Berne, € 19,95

Drijf-veer.
Voorbij de angst
Holkje van der Veer o.p.
‘Wees niet Bang! Heb moed en wees stoer. Laat je niet bang maken en leef voorbij de angst.’ In haar nieuwe boek neemt Holkje van der Veer deze woorden als uitgangspunt om met vertrouwen voorbij de angst te leven. Ze verkent op haar eigen creatieve manier de vele aspecten die deze woorden oproepen, zoals schaamte, onzekerheid, zwijgen maar ook moed en vertrouwen. Ze luistert naar verhalen van ervaringsdeskundigen, waaronder een vluchteling, een verpleegkundige en een student die wacht op een medische ingreep. Het gaat om de moed om te vluchten, de moed om vol te houden, de moed om opnieuw te beginnen. Ze maakt daarbij gebruik van bijbelcitaten (‘Wees niet bang om de Bijbel te openen’), gedichten, observaties en eigen inzichten.
Uitg. Berne Media, ISBN 9789089723406, € 17,95

Wij geloven
Bram van de Beek,
Herwi Rikhof
Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof is een inspirerend theologisch boek over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen wordt erkend. Bram van de Beek en Herwi Rikhof leggen deze belijdenis uit vanuit hun eigen traditie, respectievelijk de protestantse en de rooms- katholieke traditie. Ze vinden vooral veel wat hen bindt, waarbij de verschillen alleen nuances zijn.
Een inspirerend en uitdagend boek, waaruit de diepe overtuiging spreekt dat de kerk één is.
Uitg. Kok, ISBN 9789043532716, € 19,99  

Als de stilte roept
Erik Galle

Geluidsoverlast kennen we allemaal. Met 'geluidsonderlast' zijn we helemaal niet vertrouwd. 'Ongekend, onbemind' geldt zeker ook voor de stilte. Vele mensen zijn er bang voor. Het is of ze aan de rand van de zee staan en met hun tenen voelen of het water niet te koud is. Dit boek wil je afhelpen van die koudwatervrees. Zie het als een reisverslag over wat er gebeurt wanneer je je begeeft in de zee die de stilte is. Als de stilte roept is geschreven vanuit een dagelijkse omgang met de stilte. Het beschrijft de ontdekking van de oneindige diepte ervan. Je krijgt als lezer een bril aangereikt waarmee je kan zien wat normaal onzichtbaar is. Het is de ultieme uitnodiging om kennis te maken met datgene waarbij woorden tekort schieten: de stilte. Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is auteur van verschillende boeken waarbij de weg naar binnen en menselijke groei centraal staan.
Uitg. Berneboek, € 25,50

Op weg naar Kerstmis 2019
meditatieboekje
René Hornikx en Lisette Hornikx-Janssen

Kerstmis: hartje winter, donkerste tijd van het jaar, we kijken uit naar het licht. Licht geeft leven. Soms is ons leven dor en doods. We kijken dan uit naar iemand die ons ziet en naar ons luistert. De zin van ons leven is te vinden in de ogen van iemand die ons aankijkt. Het kind in de kribbe kijkt ons aan, lacht naar iedereen. Het tovert een glimlach op ons gezicht en laat vreugde opwellen in ons hart. |
De geboorte van het Kerstkind doorbreekt onze doofheid en blindheid voor elkaar. Het heeft iets uit een andere wereld meegenomen: geduld, liefde, licht, vrede en vreugde.
In zeven hoofdstukken worden we meegenomen op weg naar Kerstmis. Na de start op Christus Koning volgen de vier zondagen van de Advent die ons bij Kerstmis brengen en verder, bij de heilige Familie en Driekoningen als afsluiting van de kerstcyclus. Elke zondag heeft een eigen thema en laten we ons inspireren door een overweging, een verhaal, een gebed, een beeld.
Uitg. Abdij van Berne, € 5,95

De zin van het leven
Gesprekken over de essentie van ons bestaan
Fokke
Obbema
De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in 'de beste interviewserie van 2018', aldus Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: 'Wat is de zin van ons leven?' Dit boek is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles begon. Uitg. Atlas Contact, € 22,99  

Liefdesgeboden
Thomas Quartier

Mag je als monnik van liefdesliederen houden? Hoe kan christelijke spiritualiteit je liefde verrijken? Veel mensen denken bij liefde en religie vooral aan strenge regels, maar de ervaring spreekt een andere taal: in het klooster van je leven mag je niet alleen liefhebben, nee, je moet! Liefde is geen verbod maar een gebod.
Wie spiritualiteit zoekt, moet zijn gevoelens heiligen. Dat geldt voor negatieve emoties wanneer dingen niet goed gaan, maar zeker ook voor liefde wanneer je van andere mensen houdt. Dit boek nodigt de lezer uit om vanuit oude en nieuwe bronnen op zoek te gaan naar geboden voor heilige liefde. Een positief signaal in een vaak liefdeloze realiteit van kerk en wereld.
Uitg. Adveniat, ISBN 9789493161078, € 17.90

Geliefd Henri
Henri
Nouwen, Barbara Zwaan e.a.
Henri Nouwen blijft duizenden lezers en zoekers aanspreken. Na het succes van de bestseller ‘Wie van ben ik?’ (met vijfde druk op komst) een nieuwe parel: met uitspraken van Nouwen over leven en dood, over vreugde en verdriet, over eenzaamheid en thuiskomen en over kracht en kwetsbaarheid. Dat zijn de grote thema’s in het leven van deze Nederlandse Godzoeker die ook 22 jaar na zijn dood mensen blijft inspireren. Daarover schrijven Barbara Zwaan, Jan van den Bosch en Mirjam van der Vegt, ook vanuit hun persoonlijke betrokkenheid. Inigo Bocken is de wetenschapper die voor het eerst vanuit de theologie waarderend over Henri Nouwen schrijft. Een mooi geschenk voor de feestmaanden omdat Henri Nouwen zelf ook uitgebreid aan het woord komt.
Uitg. Adveniat, ISBN 9789493161153, € 9.95  

Stilteagenda 2020
Met andere ogen
Mirjam van der Vegt

De Stilteagenda 2020 van Mirjam van der Vegt is een onthaastingsagenda.
Het thema is ‘Met andere ogen – wie anders leert kijken, leert anders leven’.
Deze agenda kun je natuurlijk gebruiken voor afspraken, maar ook als dagboek waarin plek is voor overpeinzingen, dromen en alles wat je verder bezighoudt. Met maandelijks een inspirerende opdracht, elke week een open vraag en creatieve reflectie aan het eind van de week rondom de thema’s moed, stilte, schoonheid en aandacht. De Stilteagenda biedt een zee aan schrijfruimte, praktische oefeningen en levenslessen van over de hele wereld.
Uitg. Kokboekencentrum, ISBN 9789023958352, € 14,99

Als God een vraag is
Mijmeringen in Mokum
André F. Troost

‘Als God een vraag is’ is een populair-theologisch boek waarin André F. Troost geloofsvragen stelt, terwijl hij door Amsterdam wandelt. Hij wordt vergezeld door zijn kleinzoon Floris, een puber vol nieuwsgierige en kritische vragen over het geloof. Dit boek is de weerslag van hun gesprekken in Mokum. Doordrenkt van typisch Amsterdamse humor, maar soms ook bloedserieus. Alle grote thema’s waarmee André Troost zich al zijn leven lang bezighoudt, komen voorbij. Een boek voor mensen die zoeken naar een antwoord op vragen die cirkelen rond het grote Waarom.
Uitg. Kokboekencentrum, ISBN 9789023958956, € 11,99  

Grote theologen over grote thema's
365 keer inspiratie
Jeannette Donkersteeg

Grote theologen over grote thema’s, samengesteld door Jeannette Donkersteeg, bevat 365 citaten van grote theologen uit de hele geschiedenis van het christendom. Al eeuwenlang overdenken theologen wie God is en wie wij mensen zijn – grote thema’s die de kern van ons leven raken. Hun gedachten blijven krachtig en toepasselijk, ook al zijn ze duizenden jaren oud. De citaten zijn ingedeeld in 52 thema’s, waaronder: genieten, lijden, moed, vergeving, liturgie, twijfel, gastvrijheid, relaties, stilte en hoop. Een boek om je elke dag door te laten inspireren.
Uitg. Kok Boekencentrum, ISBN 9789021170732, € 13,99

De vijf religies van de wereld
hun oorsprong, bronnen, leer, leefregels, stromingen en verhalen
Henk Schouten

In ‘De vijf religies van de wereld’ beschrijft godsdienstwetenschapper Henk Schouten beknopt de oorsprong, bronnen, leer, leefregels en stromingen van hindoeďsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam. Ook belicht hij de verschillen en overeenkomsten tussen de wereldreligies. ‘De vijf religies van de wereld’ bevat verder een lijst van de belangrijkste begrippen uit deze godsdiensten.
Uitg. Ten Have, ISBN 9789025904777, € 15,-.  

Dicht op de dag
Schrijven als levenswijze
Marinus van den Berg

Het boek 'Dicht op de dag' is een persoonlijk boek, waarin Van den Berg zoekt naar spirituele bronnen, die betekenis kunnen geven aan ons leven. Wat is in het informatietijdperk echt van betekenis? Marinus van den Berg zoekt antwoorden in korte, poëtische teksten en in langere prozateksten. Hij schrijft op de huid van de dag, maar gaat ook eerlijk na wat de actualiteit onderhuids met hem doet. Daarbij schenkt hij aandacht aan de christelijke traditie waarin hijzelf staat. Uitg. Ten Have, ISBN 9789025906948, € 19,99

Wandelen naar wijsheid
Lessen voor de pelgrim
Thomas Hontelez

In zijn boek ‘Wandelen naar wijsheid’ legt Thomas Hontelez uit dat pelgrimeren meer is dan alleen wandelen. Pelgrimeren is de innerlijke en uiterlijke reis laten samenvloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf komt. In ‘Wandelen naar wijsheid’  komen die twee reizen samen. Het boek is daarmee een inspiratie voor hen die altijd al eens hebben willen lopen, een motivatie voor hen die onderweg zijn en een bron van herkenning voor hen die reeds op pelgrimage zijn gegaan. Hoewel pelgrimeren en wandelen sterk met elkaar verbonden zijn, kunnen ze ook los van elkaar staan. Met de inzichten uit dit boek leer je ook pelgrimeren zonder zelf maar een stap te hoeven zetten. Uitg. Kok Boekencentrum, ISBN 9789043531436, € 16,99.

Over muren heen
Een hoopvolle briefwisseling

Over muren heen van Lody van de Kamp en Oumaima Al Abdellaoui is een briefwisseling tussen een rabbijn en een moslima en biedt een boeiende inkijk in twee culturen in onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze naar verbinding, maar schromen niet de scheidslijnen aan te geven. Oumaima en Lody komen uit twee verschillende werelden. Oumaima is moslima en noemt zichzelf een Marokkaanse Nederlander. Lody is rabbijn noemt zichzelf een Nederlandse Jood. Oumaima staat als vwo-leerlinge aan het begin van haar carričre. Lody is als rabbijn al meerdere jaren met pensioen. De buitenwereld ziet de moslim en de jood vaak als een soort natuurlijke vijanden. Lody en Oumaima schrijven elkaar echter brieven omdat ze, ondanks de grote verschillen, oprecht geďnteresseerd zijn in elkaars wereld. Die brieven gaan over hun leefwereld en godsdienst, over Israël en Palestina, over feminisme en vreemdelingen, over successen en dieptepunten in hun leven. Uitg. Kok Boekencentrum, ISBN 9789023956754, € 14,99.

Spiritualiteit van de twijfel
Eerherstel van Thomas
Roger
Dewandeler
In Eerherstel voor Thomas laat predikant Roger Dewandeler aan de hand van kernbegrippen uit de filosofie, bijbelse figuren en moderne theologen zien dat geloof en twijfel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Twijfelen en geloven zijn niet met elkaar in strijd, zij gaan juist hand in hand. Vragen stellen, nuanceren, erkennen dat niemand de waarheid in pacht heeft zijn essentieel voor een constructieve houding, ook in het kader van het geloof. Om vanuit een christelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de grote vraagstukken van deze tijd, moeten we ons gezonde verstand gebruiken en vooral in dialoog durven treden. Uitg. Kok, ISBN 9789023956815, € 12,99

Geloof in de publieke ruimte
Rowan Williams
Religie en geloof – in al hun variaties – leveren een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. De invloedrijke Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, breekt met de gangbare opinie dat geloof exclusief thuishoort in de privé-sfeer. Een al te strikt seculiere overheid loopt het gevaar overdreven rationeel te zijn -– en alles wat daarbuiten valt onbespreekbaar te maken. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan. Williams ontvouwt in dit boek – in 26 thematische hoofdstukken – zijn evenwichtige visie op geloof en politiek. Vanuit een diepgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie en de huidige politiek laat Williams de religieuze identiteit van Europa zien, het belang van gemeenschap en pluralisme, en de effecten van secularisme. Verder gaat hij in op onder meer mensenrechten, godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.
Uitg. Skandalon, isbn: 978-94-90708-77-1, € 38,50

God is niet te vangen.
Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof
Jan Offringa en Evert van Baren

Veertien kerkgangers keren in dit boek hun geestelijk leven binnenstebuiten.
Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. Hoe is hun geloof door de jaren heen veranderd? Wat hebben ze zoal losgelaten en wat kwam daarvoor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk?
Predikant Jan Offringa was hun welwillende en kritische gesprekspartner.
Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. Ze snijden actuele kwesties aan in kerk en samenleving. Zowel naar vorm als naar inhoud zijn het onorthodoxe gesprekken die zich uitstekend lenen voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Op heldere wijze brengt dit boek in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.
Uitg. Skandalon, isbn: 978-94-90708-85-6, € 18,95

Zorgen voor je ziel
Timothy
Radcliffe
Timothy Radcliffe, spirituele gids in het Westers christendom en jarenlang magister-generaal van de dominicanen, legt in dit boek uit hoe je kunt zorgen voor je ziel. En hij laat zich daarbij inspireren door drie jongeren die bewust in het geloof staan. Als je zorgt voor je ziel, doe je je best om te leven. En juist dan ontdek je dat je niet heel bent. Je hebt altijd de ander nodig om te zorgen voor je ziel. Je bent onvolledig zonder de ander, zonder de vreemdeling, zonder God. Oppervlakkigheid schaadt je ziel en zit de honger naar meer betekenis en waarheid in de weg. Want zorgen voor je ziel betekent dat je je eigen gevoel voor waarheid aanscherpt.
En zonder de kunst van vriendschap gaat het niet: de kunst om dicht bij mensen te komen en hen toch vrij te laten.
Uitg. Adveniat, ISBN 9789493161023, € 14,50  

Dit is mijn verhaal
Jonge christenen over geloof, hoop en inspiratie
Janneke Stegeman

‘Dit is mijn verhaal’ is een prachtig fotoboek dat een goed beeld geeft van het christendom in de 21e eeuw. Theoloog Janneke Stegeman gaat in gesprek met 18 jonge christenen uit verschillende stromingen, topfotograaf Cigdem Yuksel maakt prachtige portretten van hen. Aan de hand van een Bijbelverhaal vertellen Ihab, Joenoes, Thirza, Cecile en anderen over een kantelpunt in hun leven. Verhalen vol hoop en inspiratie, geloof en twijfel, traditie en moderniteit. Dit is het boek bij de gelijknamige expositie van het Bijbels Museum over jonge christenen, met foto’s, korte audiodocumentaires en video’s.
Uitg. Kok, € 24,99

God en de moraal
Een andere kijk op bijbelse ethiek
Rochus Zuurmond
Kunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? De gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond beantwoordt deze vragen ontkennend. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. Zelfs over naastenliefde denkt men anders. Dat maant tot voorzichtigheid.
De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld? Of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt en die vaak keuzes maakt die strijdig lijken met onze politieke logica? De bijbelse teksten ondermijnen elke dominerende moraal en openen onze ogen voor het weerloze.
Uitg. Skandalon, isbn: 978-94-92183-67-5, € 19,95

Het evangelie van Lukas
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden

Het evangelie van Lukas is een verhaal over Jezus van Nazaret en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het speelt zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting, in de eerste dertig jaar van de gangbare jaartelling. Het is vermoedelijk geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo'n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest. Rondom dat Jeruzalem, stad en heiligdom, is het evangelie van Lukas opgebouwd in een indrukwekkend scenario, waarin het Heilige op een nieuwe wijze wordt gevonden.
Uitg. Skandalon, isbn: 978-90-76564-46-3, € 24,95  

Paus Franciscus, Een bewogen en chaotisch jaar
Deskundigen kijken naar de verschillende aspecten van het afgelopen jaar van Paus Franciscus: zijn positie in de media, de relatie met de curie, het dossier seksueel misbruik, zijn voorkeursliefde voor de armen, de synode over en met de jongeren, de nadruk op duurzaamheid. Alles komt voorbij in de artikelen van o.a. Hendro Munsterman, Erik Borgman, Paul van Geest, Jan de Volder en Rik Torfs. Een boek over een bewogen jaar voor paus Franciscus, door de ogen van kenners van het Vaticaan en deze paus.
Uitg. Adveniat, ISBN 9789492093882 € 19.95

Vieren en delen
De verhouding tussen liturgie en diaconie
Louis van Tongeren & Gerard Rouwhorst (Red.)

Liturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op de 'binnenwereld', diaconie op de 'buitenwereld'.
De kernmomenten van de christelijke liturgie geven richting aan de betrokkenheid van christenen op de samenleving en omgekeerd wordt de zorg van de christen voor de naaste en de schepping gevoed door de ontmoeting van God en mens in de liturgie.
De centrale vraag in dit boek is: welke onderlinge relaties zijn er tussen 'binnen' en 'buiten', tussen liturgie en diaconie? Hoe kan de samenhang tussen kerntaken van de kerk duidelijker zichtbaar worden gemaakt en concreet vorm krijgen?
Wat is er gaande op het vlak van diaconie? Hoe kunnen diaconale activiteiten doorwerken in de liturgie, deze bevruchten en andersom? Verschillende wetenschappers namen deel aan dit project met artikelen, korte bijdragen over kunst en praktijk- verhalen over combinatie van diaconie en liturgie vieren.
Uitg. Berneboek, € 20,-

Op de weg van het geluk
Anton ten Klooster, Gerben Zweers

In de woorden van Jezus, bekend als de zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Een boek dat toegankelijk is voor een breder publiek, vanuit de overtuiging dat deze woorden van Jezus een waardevolle basis zijn voor een gelukkig en gelovig leven. Augustinus maakte in de vijfde eeuw studie van de zaligsprekingen. Hij onderscheidde er zeven.
Thomas van Aquino kende deze uitleg en bouwde er op voort. Waar Augustinus dat sterk retorisch doet, is de toon van Thomas veel nuchterder, onderzoekend, stellen de auteurs.
In de hoofdstukken worden hun inzichten gebruikt en dichtbij gebracht. Aan het einde van elk hoofdstuk staat tevens een gebed en een meditatie. Het boekje is geďllustreerd met afbeeldingen van glas-in-loodramen van de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar, gemaakt door Huub Levigne.
Uitg. Adveniat, isbn 9789492093936, € 19,95.  

Flexibel geloven.
Zingeving voorbij de grenzen van religies
Manuela Kalsky en Frieda Pruim

Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levens- beschouwelijke stromingen. Dit boek verkent de veelkleurigheid van deze maatschappelijke realiteit aan de hand van elf portretten. Zes geďnterviewden combineren elementen uit religieuze tradities, zoals cabaretičre Nilgün Yerli.
Haar huwelijksviering werd geleid door voorgangers uit vier religies. Diana Vernooij gaat voor in een christelijke basisgemeente én is volmondig boeddhist. Timo Bravo is druďde en Taizéganger. Alle geďnterviewden vertellen openhartig over het verloop van hun zoektocht en verwoorden hun oude en nieuwe overtuigingen. Ze beschrijven hoe zij hun geloof vormgeven in hun dagelijks leven.
Uitg. Skandalom, isbn: 978-94-90708-86-3, € 17,95  

Mensen veel geluk
Huub Oosterhuis 85

In dit speciaal voor zijn verjaardag uitgegeven bundeltje vindt u, naast tekeningen van de dichter, de teksten uitgevoerd door Trijntje Oosterhuis te horen op de CD met de gelijknamige titel Mensen veel Geluk. Zij nam dit album op als ode aan haar vader en zijn omvangrijke oeuvre, dat deel van haar en haar broer Tjeerd Oosterhuis muzikale erfenis werd. Dankbaar zijn vele andere mensen die met Huub Oosterhuis werken, leven, schrijven of componeren, een aantal subtiele getuigenissen vindt u in dit bundeltje.
'Liedjes worden geschreven om in vervulling te gaan' aldus Huub Oosterhuis.
Uitg. Berneboek. € 15,00

Zijn leven gegeven
Dominicaanse preken Veertigdagentijd en Pasen
Jan Groot (red.)

Pasen is het grootste van de christelijke feesten. Voor de voorbereiding op Pasen zijn de Veertigdagentijd en met name de Goede Week van grote betekenis. Het voorjaar krijgt zo een heel eigen kleur en diepte. Vanouds zoeken christenen in deze periode naar extra verstilling en versobering van levensstijl, met het oog op de vernieuwing van het geloof.
Dominicanen maken veel werk van de verkondiging. In dit boek staan preken voor de Veertigdagentijd (met o.a. reeksen vanuit Job, Jona en Daniël). Ook zijn teksten en gebeden bijeengebracht voor de Goede Week en Pasen.
'Zijn leven gegeven' is een handreiking voor ogenblikken alleen óf voor gesprek en viering met anderen samen.
Uitg. Berneboek. € 17,90  

Raak de wonden aan
Over niet zien en toch geloven
Tomáš Halik
Raak de wonden aan van Tomáš Halík bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristische commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.
Uitg. Kokboekencentrum, € 19,99

Troost
Hein Stufkens, Catharina Visser e.a.

Troost roept gemakkelijk de negatieve associatie op van het verdoezelen van pijn en verdriet. Maar daar is eerder sprake van valse troost. Die kan bestaan uit goed bedoelde woorden die de pijn proberen glad te strijken. Wij zijn vaak geneigd tot ontkenning van het lijden. We dragen rationele verklaringen aan, doen een oproep om naar de mooie dingen van het leven te kijken, of sporen de ander aan zich vooral op de toekomst te richten. Dooddoeners dus. Leven gevende troost is iets anders. Die vraagt van ons dat we met degene die lijdt mee afdalen in zijn of haar pijn en verdriet, vanuit diep gevoelde solidariteit en vanuit het besef dat we allemaal hetzelfde lot delen van de vergankelijkheid. In die zin is troost een uitingsvorm van mededogen en niet van ?medelijden? Het vraagt dat we met de ander samen diens eenzame lijden erkennen en daarbij aanwezig durven zijn, misschien vaak gewoon sprakeloos. En we kunnen natuurlijk alleen maar getroost worden als we ook zčlf onze eigen pijn niet verdringen, maar die onder ogen durven zien. In dit boekje overwegingen, ervaringsverhalen en gedichten rond troost van een veertiental auteurs. Uitg. Berneboek, € 12,50

Bij tij en ontij
Preken op hoop en zege
Jan Nieuwenhuis o.p.

Op 6 januari na de dienst in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam verschijnt het laatste boek van dominicaan Jan Nieuwenhuis, kort voor zijn 95e geboortedag (op 31 januari). ‘Bij tij en ontij’ bevat preken uit de laatste jaren dat hij als prediker in de Amsterdamse Dominicus actief was.
Jan Nieuwenhuis (•1924) was 50 jaar verbonden aan de Dominicuskerk in Amsterdam. Uit zijn latere preken heeft hij er 25 gekozen, de laatste, toen hij 90 werd. Preken vooral – maar niet alleen – over Johannes, zijn patroon, zijn inspiratiebron, beiden nu der jaren zat. In diens bijbelboeken leest Jan Nieuwenhuis wat Johannes heeft gezien en hoe hij met de vinger op de lippen ook weet te zwijgen over wat te groot voor woorden is. Plus 50 jaar historie van de Dominicuskerk en een portret van de hoogbedaagde predikbroeder. Verkrijgbaar bij de Dominicus Boekentafel (zondag na de viering van 11.00 u.). En bij: Boekhandel Kirchner, info@boekhandelkirchner.nl, tel: 0206244449, Leliegracht 36, 1015DH Amsterdam, € 15,-.

De islam begrijpen.
Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen
Adrien Candiard
Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt. Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? En hoe kunnen we toch het 'ware gezicht' van de islam achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we tot slot te weten komen hoe deze godsdienst - met een miljard gelovigen - onze levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt? In dit uiterst heldere boek legt Adrien Candiard uit, zonder alles te willen oplossen, waarom de islam niet eenvoudig is, maar hij geeft ons wel meer inzicht.
Uitg. Berneboek, € 16,99  

Van migrant tot naaste
Plaatsmaken voor jezelf
René de Reuver en Dorottya Nagy

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechts-denken. René de Reuver en Dorottya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer. Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier. Uitg. Kokboekencentrum, ISBN 9789023956402, € 12,99

Met liefde zorgen
Inspiratie voor mantelzorgers
Marije Vermaas

Met liefde zorgen van Marije Vermaas (eindredactie) is bedoeld voor mantel- zorgers die zich geďnspireerd weten door het christelijk geloof. Het staat vol recepten, gedichten, inspirerende verhalen, tips, illustraties en schrijfoefe- ningen. Even een moment voor jezelf, om op adem te komen om daarna vol nieuwe moed verder te gaan. Een prachtig cadeau voor mantelzorgers: als blijk van waardering en als bemoediging. Uitg. Kokboekencentrum, € 12,99

Slowfood
Claartje Kruijff

Nadat Claartje Kruijff in 2017 werd verkozen tot Theoloog des Vaderlands, stelde zij een interreligieuze gespreksgroep samen van theologen uit de christelijke, joodse en islamitische traditie. Samen dachten zij een jaar lang na over het eeuwenoude gebed Onze Vader. Dit resulteerde in een grote verzameling brieven, columns en gespreksverslagen. In dit boek brengt Kruijff het mooiste uit deze verzameling bijeen. Slowfood volgt de regels uit het Onze Vader en biedt de lezer verrassende inzichten, boeiende gedachtewisselingen en inspirerende teksten. Het Onze Vader blijkt na al die eeuwen nog steeds een oriëntatiepunt te zijn voor wat belangrijk is in het leven. De auteurs schrijven over existentiële thema’s als wil, brood, schuld, vergeving en verlossing. Hun stijl is open en eerlijk. Uitg. Kokboekencentrum, € 13,99  

Parelduiken
52 bijbelse verrassingen voor het hele jaar
Marga Haas

Parelduiken van Marga Haas bevat 52 korte overwegingen – een voor elke week op het ritme van het jaar. De auteur presenteert oude bijbelteksten zo fris en sprankelend dat ze mensen van nu op een nieuwe manier aanspreken. Ze laat zich daarbij inspireren door meditatie, de christelijke mystieken en de deuken en barsten die zij in haar eigen leven opliep. De overwegingen geven stof tot nadenken en vragen erom herlezen te worden.
Uitg. Kokboekencentrum, isbn 97802395443, € 12,99

Vrij als de vogels
De bergrede voor nu
Karel Eykman

In Vrij als de vogels presenteert Karel Eykman verhalen en gedichten die de boodschap van de Bergrede opnieuw vertalen. Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer verzorgt de illustraties. De Bergrede bevat alles wat Jezus wilde voorleven. Het is geen preek, geen reglement of instructie van hoe je een goed mens wordt, maar een uitnodiging om te durven proberen. En opnieuw te beginnen als het niet lukt en blijven volhouden. Een prachtig boek dat kinderen en jongeren helpt de boodschap van Jezus te begrijpen.
Uitg. Kokboekencentrum, € 15,99

Stilte zingen
Liederen, gebeden, gezongen gedichten
Huub Oosterhuis

In ‘Stilte zingen’ is het complete liedoeuvre van Huub Oosterhuis beschikbaar, een unieke uitgave die verschijnt ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag.
In dit liedboek zijn de teksten verzameld die Huub Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven, om in de zondagse liturgie en in andere vormen van eredienst, bij doop, huwelijk en begrafenis te worden gezongen. Anders dan in het vijfentwintig jaar geleden verschenen ‘Gezongen Liedboek’ is een aantal oudere teksten niet meer opgenomen; sommigen zijn herschreven. En er zijn veel nieuwe liederen bijgekomen.
Uitg. Kokboekencentrum, € 39,99  

Jezus
Het verhaal van een leven
Shusaku Endo

Na de romans ‘Stilte’ en ‘De samoerai’ verschijnt van de Japanse schrijver Shusaku Endo de eerste Nederlandse vertaling van zijn studie over Jezus: ‘Jezus, het verhaal van een leven’. Gebaseerd op een nauwkeurige lezing van de vier evangeliën en met de sensibiliteit van de romanschrijver vertelt Endo het leven van Jezus, vanaf het moment dat hij vanuit Nazareth op weg gaat naar zijn leermeester Johannes de Doper tot de laatste woorden die hij roept aan het kruis. Endo zet de dramatische lijn van Jezus’ leven overtuigend neer: waar mensen stuk voor stuk afhaken bij Jezus’ boodschap die niet past bij hun eigen doelen en belangen, ontdekt Jezus de enige weg die tot verlossing leidt, de weg van liefde, ook al voert deze naar zijn vroege en gruwelijke dood. Kleurrijke karakterportretten van Johannes de Doper, Judas, Petrus, Pilatus, Kajafas, Herodes. Met een reconstructie van Jezus’ laatste dagen en een originele interpretatie van zijn opstanding.
Uitg. Kok, € 19,99

 

terug