Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

ONDER WOORDEN

 

Genadetijd
Dagboekje voor de 40-dagentijd
Iwan en Leantine Dekker
De veertig dagen voor Pasen zijn een unieke periode in het kerkelijk jaar. Het is genadetijd, een oud woord in een nieuw jasje. Tijd waarvan je dacht dat je die niet zou hebben. Anders gezegd: tijd om eens stil te staan bij wat genade is en hoe het te maken heeft met ons leven. Een tekst met een korte gedachte helpt je om iedere dag even op adem te komen. Daarnaast een lied, een prikkelende vraag of uitdagende opdracht om aan de slag te gaan. Een boekje om met jong en oud aan tafel te gebruiken, of juist om zelf op weg te gaan. Een boekje voor persoonlijk gebruik, maar ook om als gemeente samen te lezen.
Uitg. Kokboekencentrum, ISBN 9789043535748, € 7,99

Koningskind
Selma
Noort
Een spannend en meeslepend verhaal over een meisje dat niet kan spreken, maar wel een groot geheim met zich meedraagt.
Zissel kan niet praten, maar ze ziet en begrijpt alles – ook het samenzweerderige gefluister in de nacht waarin haar babybroertje wordt geboren. Diezelfde nacht sterft de baby van een belangrijke edelvrouw. Zissel is getuige van een complot dat ze nauwelijks kan bevatten. Ze reist mee naar het hof van koning Salomo.
Daar weet niemand dat zij de zus is van de baby die is verwisseld, laat staan dat ze een dochter van de koning is. Maar de kleur van haar ogen verraadt haar.
Een jeugdboek dat ook volwassenen van de eerste tot de laatste bladzij kan boeien, is klasse. Dat het een Bijbels thema heeft en zich afspeelt in het rijk van Koning Salomo, maakt het tot boeiende lectuur voor elke theoloog/catecheet. Selma Noort beschrijft in Koningskind de keerzijde van het koningschap van Salomo. Hij was wijs, en puissant rijk. Hij bracht Israël tot grote bloei. Het is ook een rijkdom die hebzucht en machtswellust heeft gevoed. Na het koningschap van Salomo valt het rijk uiteen. Is het Bijbelse verhaal van het Salomonsoordeel
(1 Kon 3,16-28) waarin hij als wijze koning een drama van twee moeders beslecht wijsheid of een verhaal van verschrikking? Selma Noort laat het antwoord aan de lezer in haar zeer spannende verhaal.
Een aanrader voor lezers van 12 tot 120 jaar is het zeker.
Uitg. Leopold, € 16,99  

Stevig staan in een kwetsbare wereld
Het belang van een krachtige levenshouding
Claartje Kruijff

Stevig staan in een kwetsbare wereld van Claartje Kruijff gaat over het belang van een krachtige levenshouding. Hoe vind ik mijn plek in het grotere geheel? Wat is mijn betekenis? En hoe blijf ik overeind in deze veeleisende wereld?
Veel mensen hebben het gevoel ten onder te gaan in de veelheid aan dingen die op hen afkomen. Ze voelen zich verloren, missen richting en houvast, en zijn de verbinding met zichzelf én de ander kwijtgeraakt. Stilstaan in een onzekere en verwarrende wereld die doordraait vraagt om moed en veerkracht.
Aan de hand van thema’s als loslaten, kwetsbaarheid, vergeving, delen, luisteren en de kracht van verbinding biedt Claartje Kruijff de lezer spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament. Stevig staan in een kwetsbare wereld gaat over het belang van een leven in verbinding en het besef dat ons kleine persoonlijke verhaal is ingebed in een groter verhaal. Vanuit die gedachte kunnen wij groter leven, betekenis ervaren en stevig staan.
Uitg. Succesboeken, ISBN 9789026341410, € 18,99

Godsverbondenheid
De inspiratie van de eerste dominicaanse theologen
Stephan van Erp

Wat is dominicaanse spiritualiteit? Van de stichter van de orde der predikbroeders, de Heilige Dominicus, zijn nauwelijks geschriften bewaard gebleven. Over zijn leven weten we meer. Het is tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron voor wie zich aansloten bij de dominicaanse traditie. In de geschiedenis die zij samen vormen, is het antwoord te vinden op de vraag naar hun spiritualiteit, hun drijfveren en hun verwachtingen. De dominicaanse spiritualiteit is doordrongen van een sterke verbondenheid met God. Die verbondenheid krijgt gestalte in het leven van dominicanen, in hun filosofie, prediking en gebed, en in hun vreugde en hoop. Over deze godsverbondenheid hebben domincaanse denkers in de 13de en 14de eeuw uitvoerig nagedacht.
Dit boek laat u kennismaken met enkele van deze dominicaanse pioniers: Dominicus, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Meister Eckhart, Heinrich Seuse, Johannes Tauler en Catharina van Siena. Hoe ervoeren zij hun relatie tot God? Hoe kreeg de godsverbondenheid gestalte in hun leven en denken?
Met bijdragen van Inigo Bocken, Erik Borgman, Marcel Braekers, Stephan van Erp, Rob Faesen, Anton-Marie Milh en Olivier Riaudel.
Uitg. Halewijn, ISBN: 978-90-8528-589-2, € 15,95

Handgeschreven
Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis vertelt het verhaal van zijn leven in een nieuwe, grootse verzameling gedichten. In deze monumentale uitgave vertelt Oosterhuis over zijn leven aan de hand van gedichten. Bekende thema’s als geloof, verbinding en liefde komen aan de orde. Veel van de gedichten in deze uitgave zijn nieuw, al eerder gepubliceerde gedichten zijn opnieuw bewerkt.
Uitg. Ten Have, ISBN: 9789025908881, € 29,99

Ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven
De mooiste troostgedichten
Nel Benschop, e.a.

De bloemlezing ‘Ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven’ bevat de mooiste troostgedichten uit het werk van Nel Benschop, Henriette Roland Holst, Jacqueline van der Waals, Jaap Zijlstra, Inge Lievaart en andere dichters. Want het leven kent zijn mooie kanten, maar als het donker wordt en stil, ontstaat de behoefte aan een hart onder de riem, in woord en gebaar. Dit boek bevat gedichten die woorden geven aan verdriet en verlies, maar ook woorden die verder reiken, een kier van licht brengen, een nieuw perspectief.
Uitg. Kok Boekencentrum, ISBN 9789043535328, € 16,99

De toekomst die groter is dan het verleden
Een nieuwe weg voor de kerk
Samuel Wells

In De toekomst die groter is dan het verleden tekent Samuel Wells een nieuwe weg voor de kerk. Moet een kerk zich verre houden van het bedrijfsleven en van de wereld van geld en goed? Niet als het aan Samuel Wells ligt. Wat hem betreft biedt de economie juist een kans om de kerk nieuwe impulsen te geven en om elkaar en God te hervinden. Langs deze nieuwe weg kunnen mensen worden bevrijd van isolatie en eenzaamheid. Zo laat de kerk zien wat het betekent om te leven vanuit de toekomst die groter is dan het verleden.
Uitg Kokboekencentrum, ISBN 9789043534673, € 19,99

Wat is wijsheid
Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis

Wat is wijsheid in de coronacrisis? Z.K.H. Prins Carlos J. B. de Bourbon de Parme, Prof. dr. Sylvester Eijffinger en Prof. dr. Paul van Geest zien de huidige crisis als een kans. Om in de wereldwijde sociale en economische verbanden ruimte te maken voor de deugden van barmhartigheid en gerechtigheid. Om te ervaren dat alle levende wezens met elkaar dezelfde wereld bewonen en om onze verhouding tot de natuur en alle levende wezens in een heel ander licht te zien. Om vanuit onze angst voor het onbekende en vanuit het besef van onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid te groeien in gemeenschapszin en verbondenheid, in overgave, barmhartigheid en liefde.
Uitg. Adveniat, ISBN 9789493161344, € 14.90  

Kerk in tijden van corona
Herman van Rompuy, Hilde Kieboom, Gerard de Korte, Erik Borgman, e.v.a

Welke lessen trekken christenen uit deze coronatijd? Wat zijn de aandachts- punten voor een nieuwe toekomst van onze lokale kerken in Nederland en Vlaanderen? Kerkleiders, theologen en spirituele voortrekkers uit de katholieke en protestantse wereld, ze geven vaak prikkelende antwoorden en stellen nieuwe vragen. Deze bundel trekt geen conclusies, stelt veel nieuwe vragen en maakt een tussenbalans op, met veel urgentie. Want er wordt door deze crisis een nieuwe toekomst geboren. Ook voor de kerk die beseft dat er veel veranderd is. Maar dat schept ook kansen. Voor een nieuwe missionaire kerk in Nederland en Vlaanderen.
Uitg. Adveniat, ISBN 9789493161382, € 19,50

Is Europa nog christelijk?
Olivier Roy
De Franse politieke wetenschapper en Islamkenner Olivier Roy onderzoekt een boeiende vraag: Is Europa nog christelijk? Volgens hem heeft Europa in de vorige eeuw zijn christelijke identiteit losgelaten. Alleen bij abortus en euthanasie wordt nog gerefereerd aan de christelijke basis van Europa. Dit is voor Roy geen reden om te vrezen voor het verval van ons continent ten koste van de islam. Volgens Roy gloort er voor Europa een nieuwe identiteit door de immigratie van mondiale christenen uit de voormalige koloniën. Een boek voor een brede groep lezers die geďnteresseerd zijn in de veranderende identiteit van Europa.
Uitg. Kokboekencentrum, ISBN: 9789043534536, € 19,99  

Zwerven langs kloosters
Antoon Erftemeijer

Steeds meer mensen voelen zich tegenwoordig aangetrokken tot een kort of langer verblijf in een klooster, voor bezinning of als onderdeel van een spirituele zoektocht. Antoon Erftemeijer heeft dat ruim vijftig jaar gedaan. Als betrokken gast in talrijke kloosters werd hij getuige van de transformatie van het kloosterleven in die periode en van de verschuiving in de beleving van een nieuwe generatie katholieken en niet-katholieken.
Zwerven langs kloosters biedt een autobiografische terugblik op de tochten die hij sinds zijn studententijd maakte langs diverse kloosters in binnen- en buitenland. Zijn verblijf daar laat -- binnen een overkoepelend historisch kader -- zien hoe verschillend het kloosterleven in de door hem bezochte kloosters was, wat betreft gemeenschap, gebed, studie en gastvrijheid. Zelf was hij van jongs af vertrouwd met kloosters en kloosterlingen, waarvan zijn familie er diverse telde. Tegenwoordig is het kloosterleven voor de meeste mensen echter vooral iets buitengewoons, unieks en exotisch geworden. Zijn nauwkeurige observaties tonen aan dat het niet eenvoudig, maar wel mogelijk is om harmonisch afgezonderd samen te leven en tegelijkertijd open te staan voor de buitenwereld.
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 520 6, € 16,75

Hoge idealen, nederige aanvaarding
Willibrord van Dijk en de vernieuwing van het kloosterleven
Arnold van Dijk

Een mooie carričre als journalist tegemoet gaan, de liefde van je leven ontmoeten en dan het roer radicaal omgooien en monnik worden in het strengste klooster in Nederland. Johan van Dijk trad in 1927 als frater Willibrord in bij de trappisten in Tilburg en bleef er heel zijn leven. Gedurende 21 jaar was hij de abt. Hij had banden met bisschoppen en ministers en stichtte kloosters in Indonesië en Kenia. Aanvankelijk een stipte volger van de strenge kloosterregels ontpopte hij zich vanaf de jaren vijftig als een voorvechter van vernieuwing. Zo liet hij al in 1951 binnen de abdij een lezing geven over seksuele problemen van monniken. In zijn streven naar veranderingen kwam hij regelmatig in aanvaring met de leiding van de orde in Rome. De charismatische Willibrord was na zijn periode als abt een veelgevraagd spreker tijdens retraites. Hij verbond de inspiratie van oude kerkvaders met inzichten uit de psychologie. Verschillende malen heeft hij zelf persoonlijke inzinkingen meegemaakt.
Het bewogen leven van Dom Willibrord van Dijk (1903-1989) wordt beschreven tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het kloosterleven in de twintigste eeuw: van enorme groei en behoudzucht ten tijde van het ‘Rijke Roomse Leven’ naar het zoeken van vernieuwing in de jaren zestig. Van besloten gemeenschap naar voorzichtige contacten met de omgeving. Van zwijgzaamheid naar roerige discussies en leegloop. Van een herijking van het kloosterleven naar een nieuw begin als plaats van stilte voor wie rust en bezinning zoekt.
Uitg. Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 519 0, € 19,50  

Beter leren Bijbellezen
Gertjan Oosterhuis
Beter leren bijbel lezen van predikant Gertjan Oosterhuis is een cursusboek voor iedereen die de Bijbel beter wil begrijpen. Het is geschikt voor groepen, maar kan ook prima persoonlijk gelezen worden. Veel christenen ervaren bijbel lezen als moeilijk en teleurstellend. Niet zelden versloft het daardoor en wordt de drempel om de Bijbel te lezen steeds hoger. En dat terwijl de Bijbel het bronboek is voor christenen en onmisbaar is om God te leren kennen. Dit boek helpt de lezer om beter de Bijbel te kunnen lezen. De auteur gaat in op de taal en vertaling van de Bijbel, de tijd van de Bijbel, de opbouw van de Bijbel en de auteurs van de Bijbel. Ook komt uitgebreid aan de orde hoe je de Bijbel het beste kunt lezen. Wie dit boek leest, zal ervaren dat de Bijbel opnieuw open gaat.
Uitg. Kok Boekencentrum, ISBN 9789043534321, € 13,99

Het wonder van de kleine goedheid, in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid
Manu Keirse en Leo Fijen
Een boek voor allen die hun naaste hebben verloren in de coronacrisis en nog zoveel vragen en pijn hebben, maar ook voor allen die hun naaste op een ander moment moesten loslaten. Want sterven in eenzaamheid gebeurt niet alleen nu maar is een verdriet van alle tijden. Manu Keirse en Leo Fijen schrijven elkaar brieven midden in de coronacrisis en pleiten voor het wonder van de kleine goedheid. Dat wonder zoekt in de eenzaamheid van protocollen en regels steeds weer de nabijheid van de ernstig zieke broer of zus en de hand van de stervende vader of moeder.
Uitg. Adveniat,I SBN 9789493161320, € 14,90

Groene theologie
Trees van
Montfoort
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Uitg. Skandalon, € 27,50  

Lijden
De lessen van Job
Elise Brouwer

Dit PUUR! Geloof-boek over het thema lijden zoomt in op het Bijbelboek Job.
Het verhaal van Job behoort tot de meesterwerken van de wereldliteratuur.
Een bekende vertelling over een man die alles had wat zijn hartje begeerde, maar die ook alles weer verloor en daardoor vreselijk moest lijden. Welke lessen kun je trekken uit dit fascinerende verhaal? In 'De lessen van Job' neemt Elise Brouwer je mee op reis door het Bijbelboek Job en biedt je daarbij nieuwe inzichten en praktische lessen.
Uitg. Kok Boekencentrum, ISBN 9789043533249, € 11,99

Verlangen naar een nieuw christendom
Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands

In zijn boek Verlangen naar een nieuw christendom beschrijft de nieuwe Theoloog des Vaderlands Samuel Lee wat in zijn ogen wezenlijk is voor het christendom vandaag. Daarbij schuwt hij niet de vinger te leggen bij wat nu ‘uit balans’ is in de Pinksterbeweging, de denominatie van het christendom waarbinnen hij zelf actief is. Wat hij daarbij te berde brengt, over onder andere leiderschap, de Geest en de Bijbel, is niet alleen relevant voor de Pinksterbeweging, maar voor alle christenen. Een inspirerend en verbindend boek, dat recht uit het hart geschreven is.
Uitg. Kok boekencentrum, ISBN 9789043534307, € 15,99

De dag met God
Gebeden
Mirjam van der Vegt

De dag met God, samengesteld door Mirjam van der Vegt, is een bundel met gebeden uit alle eeuwen. Gebeden van onder andere Augustinus, Teresa van Avila, Keltische monniken, Juliana van Norwich, Kierkegaard, Bonhoeffer, Rikko Voorberg, Jurjen ten Brinke en Mirjam van der Vegt worden afgewisseld met ademgebeden uit de Bijbel. Zo kun je je verbonden weten met alle heiligen.
Want wanneer eigen woorden tekortschieten, bidden anderen met en voor jou. De gebeden zijn geschikt voor de stille tijd of om een vergadering of maaltijd mee te openen. Met ruimte om eigen gebeden op te schrijven.
Uitg. Kok boekencentrum, ISBN 9789043534406, € 15,99     

Zorg voor de ziel (Paperback)
Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie
Arjan Plaisier

Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier biedt inspiratie voor spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Is de ziel terug van weggeweest? Feit is dat in deze tijden waarin het bezield verband ontbreekt, veel mensen zoeken naar een vorm van spiritualiteit. Opvallend genoeg doen christelijk geloof en kerk daarin veelal niet mee. De christelijke traditie is echter bij uitstek spiritueel. Hier zijn onuitputtelijke bronnen te vinden voor hoofd en hart. Dit boek is bestemd voor ieder – binnen en buiten de kerk – die de zorg voor de eigen ziel serieus wil nemen en behoefte heeft aan verdieping en verbreding.
Uitg. KokBoekencentrum, ISBN 9789043532730, € 16,99

De Messias leren
Israël en de volken - Gods weg nieuw leren lezen
Edjan Westerman
Als Israëls verkiezing en roeping deel uitmaken van het DNA van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israël en de volken dan zo vaak een andere genetische structuur te hebben? Gaat Israël met zijn verkiezing en beloften door de zij-uitgang af, wanneer Jezus op Gods toneel verschijnt?
Vindt er een rolwisseling plaats, in een ander verhaal? Is de Messias daarin het zwarte gat waarin de eeuwige verkiezing en roeping van Israël verdwijnen? Hoe lezen wij de weg van God ...? Sinds de Sjoa weten we waar een ont-Joodst christelijk lezen aan kan bijdragen.
Maar hoe ziet het doorgaande verhaal van de Bijbel er dan uit als héél de Schrift meeklinkt en de trouw van de God van Israël het centrum blijft? Dit boek geeft daar zicht op en is een oproep om Gods weg nieuw te leren lezen en te gaan.
Uitg. Kok boekencentrum, ISBN 9789023970439, € 34,99

De Bijbel
Het boek, de verhalen, de geschiedenis
John Barton

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur. De verzameling teksten waar de Bijbel uit bestaat, maakt deel uit van onze geschiedenis en identiteit en is op unieke wijze verweven met onze taal en ons denken. In De Bijbel beschrijft John Barton minutieus hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit de Bijbel tot stand kwamen en wat we weten – en niet kunnen weten – over hun auteurs. Hij behandelt de verspreiding, vertaling en interpretatie van dit bonte gezelschap teksten van de oudheid tot de moderne tijd.
Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is waar deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende evolutie.
Meer nog dan een heilig wetboek voor grote wereldreligies is het een in en in menselijk document – inspirerend maar ook inconsequent, weerbarstig en soms zelfs misleidend
Uitg. De Bezige Bij, ISBN 9789403148502, € 49,99

In het licht van de psalmen
Hans Bouma

Met de psalmen zing je een gat in de nacht. Steeds breekt er weer een nieuwe morgen aan. De psalmen hebben eeuwenlang dichters en musici geďnspireerd. Ze zijn berijmd, verklankt en getoonzet, ze zijn generaties lang gelezen, gezongen en (in preken) uitgelegd.
In dit boek doet theoloog en dichter Hans Bouma nog iets anders. Hij spreekt de oude liederen in zijn eigen woorden en met zijn eigen accenten opnieuw uit. Waar komen de psalmen voor hem uiteindelijk op neer? In welke zin zijn het zíjn psalmen geworden? De 150 teksten in deze uitgave kunnen het best getypeerd worden als impressies. Het gaat om persoonlijke indrukken die de psalmen bij hem hebben achtergelaten.
Uitg. Abdij van Berne, € 19,95  

Lekenpraat
Over verkwikkende teksten uit de Bijbel
Annemiek Schrijver & Hein Stufkens
In 'Lekenpraat' worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of: waar gáát dit over?
Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten met de paplepel ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar ervaringen met en vragen bij elk citaat voor aan Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor een van huis uit roomse jongen, en met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben beide auteurs overigens in ruime mate.
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling waarin dit al eerder succesvolle schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. Gaandeweg blijken zij toch minder leken te zijn dan ze in de titel beweren.
Uitg. Berneboek, EAN 9789089723758, € 19,90

Alles hier is welkom
Verbindend leven in een wereld uit balans
Pema Chödrön
Met persoonlijke verhalen en praktische oefeningen moedigt Pema Chödrön ons aan om onszelf en onze omgeving op een positieve manier te beďnvloeden. Dat kan alleen als we onze pijn aanvaarden en niet weglopen bij weerstand.
‘Alles hier is welkom’ helpt ons om onze eigen en andermans fouten te accepteren, tegenslagen te zien als mogelijkheden voor innerlijke groei en uit te gaan van het goede in alle mensen, ook als we het fundamenteel oneens zijn. Wijsheid voor velen, ongeacht hun religie en spirituele traditie.
Pema Chödrön is een Amerikaanse boeddhistische non en een vooraanstaand leerling van de bekende Tibetaanse leraar Chögyam Trungpa Rinpoche. Ze geeft leiding aan Gampo Abdij in Nova Scotia, geeft veel lezingen en meditatiecursussen en is in Europa vooral bekend als auteur.
Uitg. Ten Have, ISBN: 9789025907679, € 20,99

De Bijbel
Het boek, de verhalen, de geschiedenis
John Barton

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur. De verzameling teksten waar de Bijbel uit bestaat, maakt deel uit van onze geschiedenis en identiteit en is op unieke wijze verweven met onze taal en ons denken. In De Bijbel beschrijft John Barton minutieus hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit de Bijbel tot stand kwamen en wat we weten – en niet kunnen weten – over hun auteurs. Hij behandelt de verspreiding, vertaling en interpretatie van dit bonte gezelschap teksten van de oudheid tot de moderne tijd.
Barton toont aan dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is waar deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende evolutie.
Meer nog dan een heilig wetboek voor grote wereldreligies is het een in en in menselijk document – inspirerend maar ook inconsequent, weerbarstig en soms zelfs misleidend
Uitg. De Bezige Bij, ISBN 9789403148502, € 49,99

In het licht van de psalmen
Hans Bouma

Met de psalmen zing je een gat in de nacht. Steeds breekt er weer een nieuwe morgen aan. De psalmen hebben eeuwenlang dichters en musici geďnspireerd.
Ze zijn berijmd, verklankt en getoonzet, ze zijn generaties lang gelezen, gezongen en (in preken) uitgelegd.
In dit boek doet theoloog en dichter Hans Bouma nog iets anders. Hij spreekt de oude liederen in zijn eigen woorden en met zijn eigen accenten opnieuw uit.
Waar komen de psalmen voor hem uiteindelijk op neer? In welke zin zijn het zíjn psalmen geworden? De 150 teksten in deze uitgave kunnen het best getypeerd worden als impressies. Het gaat om persoonlijke indrukken die de psalmen bij hem hebben achtergelaten.
Uitg. Abdij van Berne, € 19,95

Drijf-veer.
Voorbij de angst
Holkje van der Veer o.p.
‘Wees niet Bang! Heb moed en wees stoer. Laat je niet bang maken en leef voorbij de angst.’ In haar nieuwe boek neemt Holkje van der Veer deze woorden als uitgangspunt om met vertrouwen voorbij de angst te leven. Ze verkent op haar eigen creatieve manier de vele aspecten die deze woorden oproepen, zoals schaamte, onzekerheid, zwijgen maar ook moed en vertrouwen. Ze luistert naar verhalen van ervaringsdeskundigen, waaronder een vluchteling, een verpleegkundige en een student die wacht op een medische ingreep. Het gaat om de moed om te vluchten, de moed om vol te houden, de moed om opnieuw te beginnen. Ze maakt daarbij gebruik van bijbelcitaten (‘Wees niet bang om de Bijbel te openen’), gedichten, observaties en eigen inzichten.
Uitg. Berne Media, ISBN 9789089723406, € 17,95

Wij geloven
Bram van de Beek,
Herwi Rikhof
Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof is een inspirerend theologisch boek over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen wordt erkend. Bram van de Beek en Herwi Rikhof leggen deze belijdenis uit vanuit hun eigen traditie, respectievelijk de protestantse en de rooms- katholieke traditie. Ze vinden vooral veel wat hen bindt, waarbij de verschillen alleen nuances zijn.
Een inspirerend en uitdagend boek, waaruit de diepe overtuiging spreekt dat de kerk één is.
Uitg. Kok, ISBN 9789043532716, € 19,99  

Als de stilte roept
Erik Galle

Geluidsoverlast kennen we allemaal. Met 'geluidsonderlast' zijn we helemaal niet vertrouwd. 'Ongekend, onbemind' geldt zeker ook voor de stilte. Vele mensen zijn er bang voor. Het is of ze aan de rand van de zee staan en met hun tenen voelen of het water niet te koud is. Dit boek wil je afhelpen van die koudwatervrees. Zie het als een reisverslag over wat er gebeurt wanneer je je begeeft in de zee die de stilte is. Als de stilte roept is geschreven vanuit een dagelijkse omgang met de stilte. Het beschrijft de ontdekking van de oneindige diepte ervan. Je krijgt als lezer een bril aangereikt waarmee je kan zien wat normaal onzichtbaar is. Het is de ultieme uitnodiging om kennis te maken met datgene waarbij woorden tekort schieten: de stilte. Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is auteur van verschillende boeken waarbij de weg naar binnen en menselijke groei centraal staan.
Uitg. Berneboek, € 25,50

 

terug