Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In deze weken ontvangt u de brief hierover. Doet u dit jaar weer mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die een parochie heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom ruimhartig mee. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Onze parochie steunen kan via rek. NL88 INGB 0000 0744 84 t.n.v. pastoor St. Thomaskerk, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Naast doneren, kunt u de Actie ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten van de parochie delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.