Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

 

 

OVER DOMINICAANSE ZENDING GESPROKEN...!

Wij mogen er gelukkig van uitgaan dat de dominicaanse zending niet alleen gedragen wordt door geprofeste leden van de dominicaanse familie, maar ook door vele vrijwilligers die met onze communiteiten en projecten verbonden zijn. In dit licht is het belangrijk en een enorm winstpunt dat in de afgelopen tijd de samenwerking tussen de verschillende takken van de orde in onze provincie steeds belangrijker is geworden en ook de samenwerking van de dominicaanse familie met vele vrijwilligers. Al deze vormen van samenwerking zijn pijlers onder onze zending. Wij voelen ons hierbij gesteund door onze Magister van de Orde, wanneer hij in een interview zegt:

ďDit is hoe evangelisatie moet plaatsvinden in Europa en elders. Deze getuigenis wordt niet alleen door priesters of religieuzen gegeven, maar nog meer door leken. Ik vind het daarom erg interessant dat de leken verreweg de grootste groep in de familie van onze Orde zijn. Niet alleen in Europa, in de hele kerk zullen de leken belangrijker worden. In feite is dit het geval sinds het begin van de kerk. (Ö) Het is onze taak als geestelijken om het gewone priesterschap te dienen: de leken, want alle gelovigen hebben een aandeel in het priesterschap. Dit idee is eigenlijk heel oud en is ook terug te vinden in onze Orde: sinds de oprichting zijn er priesters, nonnen, zusters en leken geweest.Ē
( https://dominicanen.nl/2021/05/elkaar-proberen-te-begrijpen-zelfs-als-je-het-niet-eens-bent/
oorspr.: https://www.katholisch.de/artikel/29788-ordensmeister-der-dominikaner-europa-ist-heute-missionsgebiet )  

terug