Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Pinksteractie 2019

‘We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen’ ‘Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s,’ vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de Week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij als missionair werker uitgezonden naar Mexico. Het land waaraan zij haar hart heeft verloren.

Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Mayabevolking leefde -en nog steeds leeft- besloot Jet zich voor hen in te zetten. ‘Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden,’ weet zij. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten.
Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er liggen. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. Jet: ‘We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje bivakkeren.’ En dat brengen Jet en haar collega’s internationaal onder de aandacht.

Basisgroepen
In de strijd worden zij gesteund door het bisdom en de parochies. Sipaz werkt samen met de basisgroepen van de katholieke kerk.
‘In de gemeenschappen geven wij workshops over verschillende onderwerpen zoals het oplossen van conflicten zodat de mensen de handvatten krijgen om zelf te werken aan een duurzame vrede,’ zegt Jet. ‘De inheemse bevolking organiseert zich voor het behoud van hun leefgebied en moeder aarde. We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld van onze kinderen.’

Emancipatie
Daarnaast werkt Jet met de inheemse vrouwen in het vrouwennetwerk in het bisdom. Vertegenwoordigsters komen vier keer per jaar bijeen voor een vormingsweekend. Deze 130 vrouwen vertegenwoordigen een veelvoud van vrouwen uit het hele bisdom. ‘Samen lezen zij de Bijbel’ vertelt Jet. Het zorgt voor een kijk op de eigen situatie en voor emancipatie van de vrouwen. ‘Zij zijn ook geschapen naar het evenbeeld van God en ook zij hebben rechten, net als de man, en hun stem mogen zij laten horen en daarvoor mogen zij strijden.’ Met dit werk worden 75.000 vrouwen in zo’n drieduizend dorpen bereikt tot in de meest afgelegen gebieden. Vrouwen die nu in hun dorpsraad hun mening geven, die nu als leider in de gemeenschappen worden gekozen, die hun stem laten horen en samen met de mannen de toekomst bepalen.

Pinksteractie
‘Dat ik dit jaar een van de personen ben die in de campagne voor de Pinksteractie in de schijnwerpers sta vind ik een hele eer. Niet zozeer voor mijzelf, maar voor de mensen voor wie ik het allemaal doe; de inheemse Mayabevolking in Chiapas, van wie ik het verhaal voor het voetlicht mag brengen.’

Voor de pinksteraktie: Week van de Nederlandse Missionaris staat rond Pinksteren de offerkist klaar in onze kerkzaal.
U kunt ook zelf doneren: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM Den Haag.

 terug