Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  FinanciŽn  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geÔnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Gedachten op aswoensdag
As: overblijfsel, de laatste rest. As maakt vuil. Vulkaanas schijnt vruchtbaar te maken. In de as leggen is hetzelfde als verwoesten. As komt na het vuur. Het is symbool voor alles wat vergankelijk is.
Aswoensdag roept ons op tot soberheid, terugkeer naar de weg van God. Wij worden dan getekend met de as als symbool van alles wat niet blijvend is.  lees meer...

Kerkbalans 2017: ďMijn kerk verbindt, mijn kerk in balans.Ē
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.  lees meer...

Kapittel Nederlandse dominicanen.
Dit jaar wordt weer een kapittel gehouden van de Nederlandse Dominicanen, van 14 t/m 22 maart a.s. Bij zoín kapittel worden beleidslijnen uitgezet voor de vier komende jaren. Ook worden provinciaal en andere bestuurders gekozen. Het kapittel wordt weer gehouden in het klooster van Huissen. Om deel te nemen ben ik ook gekozen. Gedurende de genoemde dagen zal ik dus afwezig zijn.  
pater A. Niesen o.p.

Het Onzevader - Kleine toelichting
Al enige tijd heeft een liturgische commissie uit Nederland en Vlaanderen gewerkt aan de vertaling van de derde uitgave van het Romeins Missaal van 2002. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed een belangrijke plaats inneemt, komt de vraag op van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden. De voorbereiding van het nieuwe Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in gebruik komen vanaf 27 november 2016.   lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
februari 2017 - Schrijfactie Rusland - Lange celstraffen voor bakkersfamilie vanwege het 'dealen' in maanzaad. De bakkersfamilie Polukhin werd aangeklaagd voor het verkopen van drugs omdat ze zich niet lieten afpersen door Russische ambtenaren. De familie moet nu acht jaar de cel in.    lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...