Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geďnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Week van Gebed 2017
MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.   lees meer...

Kerkbalans 2017: “Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans.”
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.  lees meer...

Het Onzevader - Kleine toelichting
Al enige tijd heeft een liturgische commissie uit Nederland en Vlaanderen gewerkt aan de vertaling van de derde uitgave van het Romeins Missaal van 2002. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed een belangrijke plaats inneemt, komt de vraag op van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden. De voorbereiding van het nieuwe Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in gebruik komen vanaf 27 november 2016.   lees meer...

Afsluiting Jubileumjaar
Op zaterdag 21 januari 2017 wordt het jubileum 800 jaar dominicanen feestelijk afgesloten. De feestelijke slotdag vindt plaats in Van der Valk Hotel, Veenendaal. Van 10.30u. tot ongeveer 15.30u. is er een feestelijk programma.
De leden van de Dominicaanse familie, directe medewerkers en dragers van activiteiten in het feestjaar zijn hartelijk uitgenodigd.
Opgave vóór 5-1-2017 bij: secretariaat@dominicanen.nl of bij Natascha Esser, secretaresse: 024 684 31 34.  

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
januari 2017 - Schrijfactie Indonesië: 1 jaar cel voor bidden voor onafhankelijk Papua
Papoea-activist Steven Itlay en dertien anderen verzamelden zich op 6 april 2016 bij een kerk om samen te bidden en geweldloos te demonstreren voor een onafhankelijk West-Papua. De autoriteiten pakten hem op en veroordeelden hem voor ‘opruiing’.  lees meer ...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...