Informatie  Vieren  Zorg  Leren  Onderweg  Financiën  Plein v. Siena  Links

WELKOM

We zijn een parochie die staat in de Dominicaanse traditie. De orde van Sint Dominicus heeft zich altijd ingezet voor prediking, studie van de Schrift, theologie en spiritualiteit. Open naar de samenleving. Kwaliteit zoeken wij in goede overweging, zorgvuldige liturgie, catechese en geloofsvorming. Wij staan open voor oecumene. Wij voelen ons zelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Mensen uit onze gemeenschap, die geïnspireerd en toegerust voorgaan in liturgie en catechese, weten zich gedragen door allen die bij de parochie betrokken zijn. Wij hebben een voorkeur voor het vieren in onze eigen plek van samenkomst, ook als niet wekelijks Eucharistie kan worden gevierd. Wij hechten aan een levende traditie:  wij zijn gericht op de toekomst vanuit kennis van en respect voor het verleden van de kerk. Binnen het grote geheel van de Rooms Katholieke Kerk streven we er naar een open parochie te zijn en daarbij onze eigenheid trouw te zijn. Wij zoeken mogelijkheden tot vernieuwing en gaan kritisch onze weg. Dit vraagt om creativiteit en nieuwe vormen van samenkomen. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken.

Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier om de actuele data van onze vieringen te bekijken.

Klik hier voor Personalia

Wij vragen uw aandacht voor:

Wereld missiemaand - oktober 2016: FILIPIJNEN
Getuigen van barmhartigheid In de Wereld missiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land
lees meer...

Bij de 50ste VREDESWEEK  (pater A. Niesen o.p.)
Al vijftig jaar neemt PAX (vroeger: “Pax Christi”) het voortouw in het organiseren van de vredesweek (17 t/m 25 september). PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld. De vredesweek is een goed moment om te laten zien, dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen.   lees meer...

Aloude woorden  (Henk Haverkort)
Lezend de kranten, kijkend de journaals: ‘het laatste nieuws!’, en ziende de rampspoed van een ontwricht volk met tienduizenden vluchtelingen, raak ik het zicht op morgen een beetje kwijt. Dan lees ik, ter bemoediging, de aloude woorden van psalm 47.  
lees meer...

Amnesty International - Groep 333 - De Pijp / Rivierenbuurt / West
Schrijfactie juni 2016 - Iran. Mensenrechtenactiviste krijgt geen medische zorg.
De prominente Itraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is opgepakt vanwege haar mensenrechtenwerk en krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die ze nodig heeft.    lees meer...

Jaar van Barmhartigheid
De Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot 20 november 2016 het zogenaamde Jaar van de Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft het jaar aangekondigd in een bul getiteld ‘Misericordiae Vultus’ (Het gelaat van de barmhartigheid). Door dat thema te kiezen sluit paus Franciscus aan bij het thema van de Wereldraad van Kerken en ook een centraal thema van de gezamenlijke kerken in Nederland.  
lees meer...

Gevraagd:
enthousiaste helpers m/v  voor de winkel van boeken, kaarsen, kaarten, fair trade artikelen annex bezinnings- en ontmoetingscentrum Plein van Siena.  lees meer ...